Hotărârea nr. 375/2018

HOTARAREnr. 375 din 2018-06-14 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 10 IULIE 2018-09 OCTOMBRIE 2018


Consiliul Generakal.municipiului București ROMANIA

/    /    x    5    m.szois sAa&AToaiMîvpcpjmA

iaiâ20ia sA3&âtc*iimiup&gvMi


HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 10 iulie 2018 - 09 octombrie 2018

Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului București;

Conform prevederilor art. 9 alin. (1) și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 673/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) și ale art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se alege domnul consilier Culea Marian Orlando în funcția de președinte de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 10 iulie 2018 - 09 octombrie 2018.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.

București, 14.06.2018 Nr. 375’


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro