Hotărârea nr. 309/2018

HOTARAREnr. 309 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "TESTAREA GENETICA LA CANCERUL DE SAN IN STADII INCIPIENTE"


privind aprobarea proiectului "Testarea genetică la cancerul de sân în stadii incipiente”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 983/12.06.2018;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 34/14.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 351/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 și 3 si art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă proiectul "Testarea genetică la cancerul de sân în stadii incipiente”.

Art.2 Proiectul "Testarea genetică la cancerul de sân în stadii incipiente” constă în acordarea unui sprijin financiar pentru realizarea unui test genetic, în suma de 17.000 lei/beneficiar.

Art.3 Bugetul multianual al proiectului va fi de 17.000.000 lei, pentru perioada septembrie 2018-decembrie 2019, pentru aproximativ 1000 de beneficiari.

Art.4 în termen de 45 de zile, de la aprobarea proiectului de către Consiliul General al Municipiului București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București va elabora Regulamentul privind implementarea proiectului "Testarea genetică la cancerul de sân în stadii incipiente”.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.

<7