Proces-verbal

al ședinței ordinare a CGMB încheiat în data de 23 iulie 2014, orele 13,00

Ședința ordinară a CGMB a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, în sala de consiliu de la etajul III din sediul Primăriei Municipiului București pentru data de 23.07.2014, la ora 13,00.

La începutul ședinței, în sală au fost următorii: domnul profesor doctor Sorin Mircea Oprescu - Primar general al municipiului București, - domnul Adrian lordache - director executiv Direcția Juridic și doamna Georgiana Zamfir - director executiv Direcția Asistență Tehnică și Juridică.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și mass -media.

La ședință au fost absenți următorii: Angelescu R., Boajă M., Bologa C., Comănici A., Darabont A., Drăghici A., Fătu G., Florescu D., Georgescu B., Giugula D. (motivat), Manolache V., Mustăciosu V., Naghi G., Nicolescu C., Peptan M., Popa M., Popescu D., Rizoiu M., Stan I., Tache F., Talău M.

Domnul Sorin Mircea Oprescu - Primar general al municipiului

București

Vă rog respectos să luați loc.

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Domnule primar, întâi trebuie să deschidem ședința și pe urmă puteți să vorbiți. Nu vă supărați, cu respect.

Domnul Sorin Mircea Oprescu - Primar general al municipiului

București

... nu, eu am venit să vă spun ... eu nu am venit să mă cert cu dumneavoastră pe ...


Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Dar chiar se întâmplă tot ce vreți voi, aici? Eu sunt președinte

de ședință!

Domnul Sorin Mircea Oprescu - Primar general al municipiului

București

deci încă o dată... microfoanele astea, le faceți ceva sau nu?

......Da, este ședința ordinară convocată de Primarul general.

Deci dacă... eu am venit din respect pentru dumneavoastră, să

vă ... Mulțumesc frumos, am înțeles, dumneavoastră vreți să vă certați. Aveți afișat pe data de 30, aveți afișat pentru că în acest moment... din cauza ....

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Ați convocat în mod legal o ședință în data de 23 iulie.....ne-ați

anulat ședința din 21......

Domnul Sorin Mircea Oprescu - Primar general al municipiului

București

... deci mă lăsati să vorbesc? Domnule, nu v-am anulat eu nimic, dar a anulat Prefectura, a suspendat.

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian Ședința, fie că este ordinară, fie că este extraordinară, este a

Consiliului General, nu este a dumneavoastră.

Domnul Sorin Mircea Oprescu - Primar general al municipiului

București

Bun, atunci vă rog să vă țineți ce forme doriți dumneavoastră, eu am venit să vă spun doar următoarele......

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

In acest moment ședința este deschisă, în momentul acesta

suntem în ședința ordinară, din 23.07.2014 .........

Domnul Consilier Deaconescu Ionel Cristinel

S-a declarat ședința deschisă ....


Domnul Director executiv Adrian lordache - Direcția Juridic

Dar a amânat-o!Domnul Consilier Pieptea Cornel

Păi, cum s-o amâne?

Domnul Consilier Deaconescu Ionel Cristinel ....... Păi în termen, care este termenul? 10 minute? A

convocat-o cu 5 zile înainte.......

Domnul Director executiv Adrian lordache - Direcția Juridic

A convocat-o cu 5 zile înainte și a amânat-o pentru data de 30

Domnul Consilier Deaconescu Ionel Cristinel

Păi termenul de amânare, nu este egal cu termenul de

convocare?

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian Domnule Secretar, eu vă atrag atenția că faceți un abuz în

funcție, și dumneavoastră și primarul general vă bateți joc de un întreg consiliu. Este un abuz care pornește și de la prefect, vreți să puneți o nouă majoritate artificială, i-ați hăituit pe toți oamenii ăștia atâtea zile, eu vă atrag atenția că vă expuneți unei plângeri penale. Cu toții, în clipa asta. Deci, consiliul se află în cvorum în acest moment și vă cer să continuăm ședința. Dacă nu, o vom ține singuri și vă facem și plângeri penale.

Domnul Director executiv Adrian lordache - Direcția Juridic

Un singur lucru vreau să vă spun, domnule președinte, eu nu fac politică...

Doamna Consilier Dinu Maria Mirela

Dar faceți administrație ....!

j    J

Doamna Georgiana Zamfir - Director executiv. Direcția

Asistentă Tehnică si Juridică

Dacă îmi permiteți, în ceea ce privește plângerile penale este dreptul dumneavoastră să acționați pe motivele pe care consider, că le aveți. în ceea ce privește convocarea ședinței de astăzi? inițiatorul ședinței este Primarul general. Conform legii, tot inițiatorul a


/x x'' , \ ' ,


reprogramat această ședință. Este foarte adevărat că ... îmi permiteți? Dacă doriți, să vorbim pe rând. Este foarte adevărat că nu există termenul, cum am auzit bine la domnul Pieptea sau la domnul Raicu, de „amânare”, dar, repet, inițiatorul ordinii de zi este primarul general.

Domnul Consilier Deaconescu Ionel Cristinel

Este adevărat, este primarul general, dar termenul de amânare,

este egal cu termenul de convocare, adică nu o poate.....arătați-mi

și mie textul de lege unde scrie.......Că o poate anula cu 5 minute

înainte.....

Domnul Consilier Pieptea Cornel

Mulțumesc.

I

Aș vrea să ne spuneți, în mod clar, care este articolul din lege care îi permite primarului să anuleze, practic, ședința care a fost convocată pentru astăzi. Noi suntem de acord că primarul are drept de inițiativă și poate convoca Consiliul General în ședințe ordinare și o poate face foarte frumos și pe data de 30. însă asta nu înseamnă că ședința de astăzi nu trebuie să se desfășoare, mai ales în condițiile în care, practic, această ședință a fost declarată deschisă de către domnul președinte de ședință.....cu primarul în sală

Domnul Consilier Deaconescu Ionel Cristinel

Dacă este declarată deschisă, rugăm Secretariatul general să-și trimită reprezentanții....

Doamna Georgiana Zamfir - Director executiv, Direcția

Asistentă Tehnică si Juridică

Dacă îmi permiteți, temeiul este art. 39 alin. (1), temeiul de convocare, nu există anulare sau ... s-a reprogramat, atenție! S-a reprogramat.

Domnul Consilier Deaconescu Ionel Cristinel

Care este dovada că s-a reprogramat?


Domnul Consilier Pieptea Cornel Doamna director, cu tot respectul, în legeexistă reglementata' convocarea, primarul poate convoca pe djatâ de 30 o altă ședință. Noi

nu avem nimic împotrivă și vom face toate eforturile pentru a ne prezenta și pe data de 30.

Doamna Georgiana Zamfir - Director executiv. Direcția

Asistență Tehnică si Juridică

Primarul general, în calitate de inițiator al ordinii de zi, a reprogramat această ședință pentru data de 30.

Domnul consilier Pieptea Cornel

Nu există reprogramare, știți foarte bine, primarul are anumite atribuții, poate retrage de pe ordinea de zi proiecte, poate face anumite lucruri, însă în nici un caz nu poate sista o ședință deja începută. Mulțumesc!

Și, domnule președinte, am să vă rog să continuați. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Numai o clipă, Georgiana, am aici convocatorul nominal al ședinței ordinare din data de 23 iulie, ora 13. Au semnat acest convocator 30 de consilieri, deci în clipa asta cvorumul este asigurat, iar ședința este începută.

Vă rog să asigurați secretariatul tehnic al desfășurării acestei ședințe!

Vă rog, domnule consilier.

Domnul Consilier Câmpeanu Remus Cătălin

Două precizări vreau să fac: în primul rând, în ceea ce privește spiritul legii, nu primarul general ia hotărâri, ci consiliul. Primarul general are doar atribuția de convocare, nu are, sub nicio formă, în nicio circumstanță posibilitatea de a anula vreo ședință a Consiliului general. Mai mult decât atât, atrag atenția D.A.T.J.-ului că această ședință este în curs. A fost, este, suntem în ședință. Această posibilă, discutabilă anulare nu știm cum a avut loc, pentru că noi nu am fost înștiințați legal. Mulțumesc!

Doamna Georgiana Zamfir - Director executiv, Direcția

Asistentă Tehnică si Juridică

Dacă îmi permiteți, în ceea ce privește convocarea, nu nurmî Primarul general are acest atribut, cât și Consiliul General. Și, ca regulă generală, inițiatorul ordinii de zi, fie că este Consiliul, fie că

este primarul general, cel care a convocat-o a reprogramat-o. Iar ședința nu ...

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Deci niciodată Consiliul General nu și-a reprogramat vreo

ședință. S-a constatat că există cvorum sau nu. Despre ce vorbim, doamna director? Am înțeles, deci ne aflăm în ședință ordinară convocată de Primarul general la data de 23.07.2014.

Vă rog să ne spuneți prezența.

Deci am înțeles că sunt 30, suntem prezenți 30, da?

De fapt, am și văzut.

Dacă nu mai sunt alte discuții, o să intrăm pe ordinea de zi.

Domnul Consilier Ghiță Richard Vicențiu

Domnule președinte, stimați colegi, aș dori să propun

suplimentarea ordinii de zi cu un proiect: proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ - Plan Urbanistic Zonal -Str. Munții Carpați nr. 86A, Str. Pucheni nr. 73A-73B, sector 5, adresă

de completare.....nu există, are raport favorabil dat de Comisia de

urbanism și vă rog să puneți proiectul pentru aprobare pe ordinea de zi. Vă mulțumesc.

J

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Vă rog să depuneți proiectul la secretariat.

Voi da citire ordinii de zi convocate de primar, după care vă rog

... dacă aveți amendamente sau dacă aveți alte propuneri.

Ordine de zi pentru ședința ordinară din 23.07.2014 ...

DATJ-ul îmi atrage atenția că trebuie să aprobăm mai întâi

procesul-verbal al ședinței din 14.07.2014.

Supun la vot aprobarea procesului-verbal.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

Am aprobat procesul-verbal al ședinței din 14.07.2014.

Pe ordinea de zi de astăzi sunt 33 de puncte. Am să le dau

citire:

1.Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.G.M.B. nj>

134/02.07.2014 și aprobarea modificării bugetului Muzeului Național-al Literaturii Române pe anul 2014


2.    Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.G.M.B. nr. 135/02.07.2014 și aprobarea modificării bugetului Muzeului Municipiului București pe anul 2014

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea Listei cu sumele aprobate lăcașurilor de cult pe anul 2014 anexă la bugetul Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic pe anul 2014

4.    Proiect de hotărâre privind redistribuiri de sume între Lista obiectivelor de investiții a PMB și Lista obiectivelor de investiții a Direcției Generale de Poliție Locală pe anul 2014 pentru încadrarea în cerințele Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național

5.    Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul propriu al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2014, pentru finalizarea lucrărilor la Biserica Sf. Gheorghe Nou din București, ctitorie și locaș voievodal al domnitorului Constantin Brâncoveanu, cu ocazia comemorării a 300 de ani de la martiriul acestuia și a familiei sale

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare a serviciului public de salubrizare - activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul București

7.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind reorganizarea R.A.D.E.T. București în societate și atribuirea directă către societatea nou creată a contractului de delegare a gestiunii Serviciului de alimentare cu energie termică

8.    Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri privind transmiterea unor imobile din proprietatea privată a statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Protocolului de Stat" în proprietatea publică a Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Fondului Imobiliar

9.    Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii în regim de urgență pentru asigurarea serviciului de salubrizare stradală și a serviciului de iarnă pe raza sectorului 5 al Municipiului București

10.    Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a imobilului-spațiu comercial situat în București, strada Turnu Măgurele nr. 17, Corp A1, parter, sector 4

11.    Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a Sentinței


Civile nr. 2623/22.06.2011, pronunțată de Tribunalul București Secția a IX-a de Contencios Administrativ și Fiscal, definitivă și irevocabilă, investită cu titlu executoriu    _________


12.    Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitatea publică " Lărgire Șos. Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Șoseaua Petricani", în vederea efectuării lucrărilor de interes public local

13.    Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București - Pitești", etapa I, între strada G-ral Petre Popovăț și strada Amilcar C. Săndulescu

14.    Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 288/28.11.2013 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Penetrație Bulevardul Timișoara"

15.    Proiect de hotărâre privind completarea listei spațiilor proprietate privată a Municipiului București cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, aprobate prin H.C.G.M.B. nr.297/29.08.2008 și care urmează a fi supuse vânzării conform prevederilor O.U.G. nr.68/2008

16.    Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 102/06.05.1999 privind darea în folosință gratuită a unui teren aflat în intravilan, în suprafață de 1500 mp, situat în Str. 1 Decembrie 1918 - B-dul Liviu Rebreanu sector 3, București din domeniul privat al Municipiului București, Arhiepiscopiei Bucureștilor, pentru amplasarea unei biserici ortodoxe cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, pe perioada de 49 de ani

17.    Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Fundației Ronald S. Lauder - România a imobilului-teren în suprafață de 1015 mp., situat la intersecția străzii Clucerul Udricani cu strada luliu Barasch, sector 3, în vederea amenajării unui teren de sport

18.    Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr.8/17.04.2014, situat în București, Str. Moldovița, nr. 2, bloc MIID9/4, sc.B, etaj 7, apartament 149, sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

19.    Proiect de hotărâre privind închirierea către Colegiul

Medicilor Dentiști din România, a unui spațiu situat în incinfa Spitalului Clinic Filantropia din B-dul Ion Mihalache nr. 11-13, sector 1, București    _

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Șos. Pantelimon nr. 111 A, sector 2, București

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. 13 Septembrie nr. 179-181, sector 5, București

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Str. Jimbolia nr. 165A, sector 1

23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Intrarea Aurora nr. 17B, sector 1.

24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Drumul Bragadiru nr. 58 - 86, sector 5, București

25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Str. Splaiul Independenței nr. 237, sector 6, București

26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Aleea Meteorologiei nr. 26-28, sector 1, București

27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Splaiul Unirii nr. 92 - 96, sector 4

28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - B-dul Bucureștii Noi nr. 111, sector 1, București

29.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Șos. Pavel Dimitrievici Kiseleff nr. 45 - 45 A, sector 1

30.    Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Nicolaescu Marcel și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

31.    Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Ghiță Richard și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

32.    Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Panaitescu Horațiu și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

33.    Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al doamnei Zorkoczy Julia și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Mai aveți propuneri pentru completarea ordinii de zi?

Vă rog, domnule Pieptea.


Domnul Consilier Pieptea Cornel

Mulțumesc, domnule președint


Constat că sunt proiecte extrem de importante pentru municipalitate, fie că vorbim de proiectele care au fost suspendate de prefect, fie că vorbim de cele referitoare la regiile din coordonarea Consiliului General care trebuie rezolvate imediat, astfel încât să asigurăm funcționarea întregii administrații. Și vreau să vă mulțumesc tuturor că ați răspuns invitației de a fi astăzi prezenți, deși este o perioadă în care lumea este în concediu.

Domnule președinte am să vă propun să introduceți pe ordinea de zi, să supuneți la vot următoarele proiecte de hotărâre:

1.    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor C.G.M.B. nr. 147/14.07.2014 și 127/30.06.2014

2.    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor C.G.M.B. nr.142/14.07.2014 și 123/30.06.2014

3.    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor C.G.M.B. nr. 143/14.07.2014 și 137/2.07.2014

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr.72/2012 privind alegerea Comisiei de validare și revocarea Hotărârilor C.G.M.B. nr. 152/14.07.2014 și 120/30.06.2014

5.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier general în cadrul C.G.M.B. a domnului Șerban Nicolae

6.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Scarlat Horia

7.    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. privind validarea mandatului domnului Țica Horațiu

8.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Tănase Antonel

9.    Proiect de hotărâre privind schimbarea din funcția de viceprimar al Municipiului București al domnului Nicolaescu Octavian Marcel și revocarea Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București nr. 145/14.07.2014 și 135/30.06.2014

10.    Proiect de hotărâre privind schimbarea din funcția de viceprimar al Municipiului București al domnului Darabont Dan Alexandru și revocarea Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București nr. 144/14.07.2014 și 128/30.06.2014

11.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar ah

Municipiului București    >


12.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al Municipiului București

13.    Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului General al Municipiului București pe perioada 23.07.2014-22.10.2014

14.    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 139/14.07.2014 și Hotărârii C.G.M.B. nr. 101/30.05.2014

15.    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 138/14.07.2014 și Hotărârii C.G.M.B. nr.100/30.05.2014

16.    Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 90/29.04.2014 privind constituirea Comisiei de selecție formată din cinci membri, specialiști în recrutarea resurselor umane pentru a întreprinde demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliilor de Administrație al regiilor autonome de interes local ale municipiului București și la societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz

17.    Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr.

91/29.04.2014 privind revocarea membrilor în Consiliul de

Administrație al Regiei Autonome de Transport București și numirea

unui Consiliu de Administrație interimar )

18.    Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 92/29.04.2014 privind revocarea membrilor în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice și numirea unui Consiliu de Administrație interimar

J

19.    Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Ștefănel Marin Dan, vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București și revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 132/30.06.2014

20.    Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al doamnei Ana Maria Popescu, vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București și revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 133/30.06.2014.

Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian    ,

Vă mulțumesc și eu, domnule consilier.

O să vă rog să fim puțin atenți și să rămânem în sală. Este o^^ ședință lungă și complicată. O să vă supun acum aprobării :


individuale fiecare din cele 20 de puncte, după care vom reciti ordinea de zi și o vom aproba în integralitate.

1.    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor C.G.M.B. nr. 146/14.07.2014 și 127/30.06.2014.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

t

Acest punct a fost adoptat.

2.    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor C.G.M.B. nr. 142/14.07.2014 și 123/30.06.2014.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest punct a fost adoptat.

3.    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor C.G.M.B. nr. 143/14.07.2014 și 137/2.07.2014.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

J

Acest punct a fost adoptat.

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr.72/2012 privind alegerea Comisiei de validare și revocarea Hotărârilor C.G.M.B. nr. 152/14.07.2014 și 122/30.06.2014.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,abțineri? 0 voturi.

Acest punct a fost aprobat.

5.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier general în cadrul C.G.M.B. a domnului Șerban Nicolae.

Cine este pentru ...

Te rog. Este doar introducerea pe ordinea de zi

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest punct a fost adoptat... introdus, scuzați-mă.

6.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Scarlat Horia.


Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, V\ abțineri? 0 voturi.    .....


Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

7.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 124/30.06.2014 privind validarea mandatului domnului Țica Horațiu.

Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

J

8.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Tănase Antonel.

Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

I

9.    Proiect de hotărâre privind schimbarea din funcția de viceprimar al Municipiului București a domnului Nicolaescu Octavian Marcel și revocarea Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București nr. 145/14.07.2014 și 135/30.06.2014.

Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

10.    Proiect de hotărâre privind schimbarea din funcția de viceprimar al Municipiului București al domnului Darabont Dan Alexandru și revocarea Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București nr. 144/14.07.2014 și 128/30.06.2014.

Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

11.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al Municipiului București.

Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

1

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

12.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimai>ak

Municipiului București.    <~~-—

Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi.Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

13.    Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului General al Municipiului București pe perioada 23.07.2014-22.10.2014.

Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

14.    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 139/14.07.2014 și Hotărârii C.G.M.B. nr.101/30.05.2014.

Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

15.    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 138/14.07.2014 și a Hotărârii C.G.M.B. nr.100/30.05.2014.

Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.............

»

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 138/14.07.2014 și a Hotărârii C.G.M.B. nr. 100/30.05.2014.

Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

J

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

16.    Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 90/29.04.2014 privind constituirea Comisiei de selecție formată din cinci membri, specialiști în recrutarea resurselor umane pentru a întreprinde demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliilor de Administrație al regiilor autonome de interes local ale municipiului București și la societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz.

Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi. <

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.    ,_

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

17.    Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 91/29.04.2014 privind revocarea membrilor în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București și numirea unui Consiliu de Administrație interimar.

Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

I

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

18.    Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 92/29.04.2014 privind revocarea membrilor în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice și numirea unui Consiliu de Administrație interimar.

Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

19.    Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Ștefănel Marin Dan, vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București și revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 132/30.06.2014.

Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

>

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

20.    Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al doamnei Ana Maria Popescu, vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București și revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 133/30.06.2014.

Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

1

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

Și mai avem un proiect de hotărâre propus de domnul Richard: proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ - Plan Urbanistic Zonal - Str. Munții Carpați nr. 86A, Șțr> Pucheni nr. 73A-73B, sector 5.

Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Am terminat cu ordinea de zi. Acum, dacă aveți propuneri pentru ierarhizarea ordinii de zi.

Vă rog, domnule Pieptea.

Domnul Consilier Pieptea Cornel

Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, vă propun ca ordinea de zi să fie renumerotată astfel:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului General al Municipiului București pe perioada


23.07.2014-22.10.2014

2.    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 139/14.07.2014 și Hotărârii C.G.M.B. nr.101/30.05.2014

3.    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 138/14.07.2014 și Hotărârii C.G.M.B. nr. 100/30.05.2014

4.    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor C.G.M.B. nr. 146/14.07.2014 și 127/30.06.2014

5.    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor C.G.M.B. nr.142/14.07.2014 și 123/30.06.2014

6.    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor C.G.M.B. nr. 143/14.07.2014 și 137/2.07.2014

7.    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 124/30.06.2014 privind validarea mandatului domnului Țica Horațiu

8.    Proiect de hotărâre privind schimbarea din funcția de viceprimar al Municipiului București al domnului Nicolaescu Octavian Marcel și revocarea Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București nr. 145/14.07.2014 și 135/30.06.2014

9.    Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Nicolaescu Octavian Marcel și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

10.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr.72/2012 privind alegerea Comisiei de validare și revocarea Hotărârilor C.G.M.B. nr.152/14.07.2014 și 122/30.06.2014

11.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier general în cadrul C.G.M.B. a domnului Șerban Nicolae

12.    Proiect de hotărâre privind schimbarea din funcția deviceprimar al Municipiului București al domnului Darabont Dan


Alexandru și revocarea Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București nr. 144/14.07.2014 și 128/30.06.2014

13.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al Municipiului București

14.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al Municipiului București

15.    Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 90/29.04.2014 privind constituirea Comisiei de selecție formată din cinci membri, specialiști în recrutarea resurselor umane pentru a întreprinde demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliilor de Administrație al regiilor autonome de interes local ale municipiului București și la societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz

16.    Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 91/29.04.2014 privind revocarea membrilor în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București și numirea unui Consiliu de Administrație interimar

17.    Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 92/29.04.2014 privind revocarea membrilor în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice și numirea unui Consiliu de Administrație interimar

f

18.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Scarlat Horia

19.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Tănase Antonel

20.    Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.G.M.B. nr. 134/02.07.2014 și aprobarea modificării bugetului Muzeului Național al Literaturii Române pe anul 2014

21.    Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.G.M.B. nr.135/02.07.2014 și aprobarea modificării bugetului Muzeului Municipiului București pe anul 2014

22.    Proiect de hotărâre privind modificarea Listei cu sumele aprobate lăcașurilor de cult pe anul 2014 anexă la bugetul Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic pe anul 2014

23.    Proiect de hotărâre privind redistribui de sume între Lista obiectivelor de investiții a P.M.B. și Lista obiectivelor de investiții a


Direcției Generale de Poliție Locală pe anul 2014 pentru încadrarea în cerințele Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național

24.    Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul propriu al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2014, pentru finalizarea lucrărilor la Biserica Sf. Gheorghe Nou din București, ctitorie și locaș voievodal al domnitorului Constantin Brâncoveanu, cu ocazia comemorării a 300 de ani de la martiriul acestuia și a familiei sale

25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare a serviciului public de salubrizare -activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul București

26.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind reorganizarea R.A.D.E.T. București în societate și atribuirea directă către societatea nou creată a contractului de delegare a gestiunii Serviciului de alimentare cu energie termică

27.    Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri privind transmiterea unor imobile din proprietatea privată a statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Protocolului de Stat" în proprietatea publică a Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Fondului Imobiliar

28.    Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii în regim de urgență pentru asigurarea serviciului de salubrizare stradală și a serviciului de iarnă pe raza sectorului 5 al Municipiului București

29.    Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a imobilului-spațiu comercial situat în București, strada Turnu Măgurele nr. 17, Corp A1, parter, sector 4

30.    Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a Sentinței Civile nr. 2623/22.06.2011, pronunțată de Tribunalul București Secția a IX-a de Contencios Administrativ și Fiscal, definitivă și irevocabilă, investită cu titlu executoriu

31.    Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitatea publică "Lărgire Șos. Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Șoseaua Petricani", în vederea efectuării lucrărilor de interes public local

32.    Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor ție-expropriere pentru imobilele proprietate privată situate peT amplasamentul lucrării de utilitate publică "Penetrație Splaiul


Independenței - Ciurel - Autostrada București - Pitești", etapa I, între strada G-ral Petre Popovăț și strada Amilcar C. Săndulescu

33.    Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 288/28.11.2013 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Penetrație Bulevardul Timișoara"

34.    Proiect de hotărâre privind completarea listei spațiilor proprietate privată a Municipiului București cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, aprobate prin H.C.G.M.B. nr.297/29.08.2008 și care urmează a fi supuse vânzării conform prevederilor O.U.G. nr.68/2008

35.    Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 102/06.05.1999 privind darea în folosință gratuită a unui teren aflat în intravilan, în suprafață de 1500 mp, situat în Str. 1 Decembrie 1918 - B-dul Liviu Rebreanu sector 3, București din domeniul privat al Municipiului București, Arhiepiscopiei Bucureștilor, pentru amplasarea unei biserici ortodoxe cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, pe perioada de 49 de ani

36.    Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Fundației Ronald S. Lauder - România a imobilului-teren în suprafață de 1015 mp., situat la intersecția străzii Clucerul Udricani cu strada luliu Barasch, sector 3, în vederea amenajării unui teren de sport

37.    Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr.8/17.04.2014, situat în București, Str. Moldovița, nr. 2, bloc MIID9/4, sc. B, etaj 7, apartament 149, sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

38.    Proiect de hotărâre privind închirierea către Colegiul Medicilor Dentiști din România, a unui spațiu situat în incinta Spitalului Clinic Filantropia din B-dul Ion Mihalache nr. 11-13, sector 1, București

39.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ - Plan Urbanistic Zonal - Str. Munții Carpați nr. 86A, Str. Pucheni nr. 73A-73B, sector 5

40.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Șos. Pantelimon nr. 111 A, sector 2, București


41.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanis Zonal - Str. 13 Septembrie nr. 179-181, sector 5, București


42.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Str. Jimbolia nr. 165A, sector 1

43.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Intrarea Aurora nr. 17B, sector 1.

44.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Drumul Bragadiru nr. 58 - 86, sector 5, București

45.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Str. Splaiul Independenței nr. 237, sector 6, București

46.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Aleea Meteorologiei nr. 26-28, sector 1, București

47.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Splaiul Unirii nr. 92 - 96, sector 4

48.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - B-dul Bucureștii Noi nr. 111, sector 1, București

49.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Șos. Pavel Dimitrievici Kiseleff nr. 45 - 45 A, sector 1

50.    Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Ștefănel Marin Dan, vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București și revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 132/30.06.2014

51.    Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al doamnei Ana Maria Popescu, vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București și revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 133/30.06.2014

52.    Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Ghiță Richard și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

53.    Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Panaitescu Horațiu și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

54.    Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al doamnei Zorkoczy Julia și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.


Vă mulțumesc și eu, domnule consilier. Vă rog să luați loc în bănci și să îi invitați pe colegii de pe culoar sau din altă parte ... îi rog mult să ... o clipă, să terminăm cu ordinea de zi. Pentru că vreau să le rog pe doamnele de la D.A.T.J. să nu îmi mai spună majoritatea, să îmi spună exact numărul consilierilor care votează, iar pe dumneavoastră o să vă rog să țineți mâna în așa fel încât să fiți vizibili. Mulțumesc.

t

Supun votului dumneavoastră ordinea de zi a ședinței ordinare din 23.07.2014, așa cum ea a fost completată și modificată.

Cine este pentru? 30 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Ordinea de zi a fost aprobată, așa cum ea a fost amendată și completată.

Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule consilier.

Domnul Consilier Deaconescu Ionel Cristinel

Domnilor colegi, domnule președinte, vă rog să se consemneze pe bandă că mă voi abține la vot la fostul proiect nr. 13, actualmente proiectul nr. 32. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Primul punct pe ordinea de zi, ca să mergem, vă rog, mai repede, că avem cale lungă, este alegerea președintelui de ședință.

Cine face propuneri?

Vă rog, domnule Pieptea.

Domnul Consilier Pieptea Cornel

II propun ca președinte de ședință pe domnul consilier Mircea Raicu.

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Mulțumesc.

1

Cine este pentru? 30 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.


Punctul nr. 2, proiect de hotărâre privind revocarea Hotărâ; C.G.M.B. nr. 139/14.07.2014 și Hotărârii C.G.M.I nr.101/30.05.2014.

Art. 1. Se revocă H.C.G.M.B. nr. 139/14.07...

O.K.

Vă propun spre aprobare proiectul în ansamblu, așa cum îl cunoașteți.

Cine este pentru? 30 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 3, proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 138/14.07.2014 și Hotărârii C.G.M.B. nr.100/30.05.2014.

Cine este pentru? 30 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 4, proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor C.G.M.B. nr. 146/14.07.2014 și 127/30.06.2014.

Sunt discuții?

Vă rog.

Domnul Consilier Tănase Antonel

Domnule președinte, stimați colegi, vreau să se consemneze în procesul-verbal al ședinței de astăzi că la acest punct de pe ordinea de zi mă voi abține. Mulțumesc. Nu particip la dezbateri și nici la vot, vă rog frumos să corectați, scuze.

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Având în vedere că prin acest punct domnul consilier Antonel Tănase este revocat din funcția de consilier, dânsul s-a abținut și nu va vota la următoarele puncte.

Supun la vot proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârilor C.G.M.B. nr. 146/14.07.2014 și 127/30.06.2014.

Cine este pentru? 29 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.


Domnul Consilier Scarlat Horia

Dragi colegi, doresc să se consemneze în procesul-verbal că la acest punct nu particip la vot. Și la următoarele.

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Supun la vot proiectul de hotărâre privind revocarea

Hotărârilor C.G.M.B. nr.142/14.07.2014 și 123/30.06.2014.

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 6, proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor C.G.M.B. nr. 143/14.07.2014 și 137/2.07.2014.

Dacă avem ... te rog.

Domnul Consilier Serban Nicolae

Domnule președinte, stimați colegi, doresc să se consemneze

în procesul-verbal că nu particip la acest vot și la următoarele

dezbateri. Mulțumesc.

1

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Supun la vot proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor C.G.M.B. nr. 143/14.07.2014 și 137/2.07.2014.

Cine este pentru? 27 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 7, proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 124/30.06.2014 privind validarea mandatului domnului consilier general Țica Horațiu.

Cine este pentru? 27 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 8, proiect de hotărâre privind schimbarea din funcția de viceprimar al Municipiului București al domnului Nicolaescu Octavian Marcel și revocarea Hotărârilor Consiliului

Voi reciti titlul: proiect de hotărâre privind schimbarea din funcția de viceprimar general al Municipiului București al domnului Nicolaescu Octavian Marcel și revocarea Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București nr. 145/14.07.2014 și 125/30.06.2014.

Dacă sunt completări? Vă rog.

Domnul Consilier Pieptea Cornel


Vă rog să supune Tănase la vot, atât la titlu său. Mulțumesc.


i acest amendament formulat de domnul acestui proiect de hotărâre, cât și în corpul

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Supun la vot acest amendament.

Cine este pentru? 27 de voturi

Supun la vot proiectul de hotărâre privind schimbarea din funcția de viceprimar general al Municipiului București al domnului Nicolaescu Octavian Marcel și revocarea Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București nr. 145/14.07.2014 și 125/30.06.2014, în integralitatea sa.

Cine este pentru? 27 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 9, proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Nicolaescu Octavian Marcel și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Discuții? Vă rog.

Domnul Consilier Pieptea Cornel

Doresc să se consemneze că acest punct este de pe ordinea de zi a ședinței ordinare, convocate de domnul primar general și că există raportul, așa cum prevede legea, semnat de primarul general al municipiului București și de către secretarul general al primăriei. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Mulțumesc și eu.

Supun la vot acest proiect de hotărâre. -


Cine este pentru? 27 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Punctul nr. 10, proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr.72/2012 privind alegerea Comisiei de validare și revocarea Hotărârilor C.G.M.B. nr.152/14.07.2014 și 122/30.06.2014.

Aici trebuie să faceți propuneri pentru completarea Comisiei de validare.

Vă rog, domnule Pieptea.

Domnul Consilier Pieptea Cornel

Mulțumesc, domnule președinte.

Având în vedere demisia doamnei Julia Zorkoczy, îl propun de domnul Panaitescu Horatiu.

J

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Dacă nu mai sunt alte propuneri, supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? 27 de voturi....

Supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr.72/2012 privind alegerea Comisiei de validare și revocarea Hotărârilor C.G.M.B. nr.152/14.07.2014 și 122/30.06.2014, în integralitatea sa.

Cine este pentru? 27 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 11, proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier general în cadrul C.G.M.B. a domnului Șerban Nicolae.

Vă rog, domnule Pieptea.

Domnul Consilier Pieptea Cornel

Mulțumesc, domnule președinte.

Vă rog să permiteți comisiei de validare să se întrunească și să verifice documentele necesare pentru a întocmi raportul. Mulțumesc


Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristia

Vă rog, comisia de validare.    7

1 O /■ zZ r '

/ .........


Stimați colegi, vă rog să poftiți în sală, am reluat lucrările ședinței ordinare, convocate de domnul primar general Sorin Oprescu pentru data de 23.07.2014. Ora 13 și un pic.

Domnule Șerban Nicolae, vă rog să vă pregătiți pentru depunerea jurământului. Acum, imediat, dăm drumul.

Domnul Consilier Pieptea Cornel

Proces-verbal al Comisiei de numărare încheiat astăzi, 23.07.2014, orele 14.45, referitor la validarea mandatului de consilier general în cadrul C.G.M.B. a domnului Șerban Nicolae.

Având în vedere adresa Partidului Democrat Liberal nr. 22/02.07.2014, înregistrată la Cabinetul Secretarului general al municipiului București cu nr. 2613/6/02.07.2014 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 2009/02.07.2014 prin care se propune domnul Șerban Nicolae pentru funcția de consilier pe locul rămas vacant, comisia de validare, în temeiul art. 31 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constată că sunt întrunite condițiile de legalitate pentru validarea mandatului de consilier în cadrul C.G.M.B. al domnului Șerban Nicolae.

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

O să fac o singură precizare, nu e vorba despre vacantarea unui loc, deci a fost revocată Hotărârea nr. 124/30.06.2014 privind validarea mandatului domnului Țica Horațiu, care și-a dat demisia, ca atare domnul Șerban intră ca următorul pe listă, deci nu trebuia vacantat și nu trebuie vacantat nici un loc.

Supun la vot proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier general în cadrul C.G.M.B. a domnului Șerban Nicolae.

Art. 1. Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Șerban Nicolae.

Cine este pentru? 27 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Felicitări, domnule consilier!

Vă rugăm să mai depuneți, pentru a treia oară, cred, jurământul de consilier.


Eu, Șerban Nicolae, „Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului București. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

- aplauze -

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian Felicitări încă o dată colegului nostru, pe care îl rog să ia loc în

sala de consiliu.

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Trecem la punctul nr. 12 - proiect de Hotărâre privind schimbarea din funcția de viceprimar al Municipiului București al domnului Darabont Dan Alexandru și revocarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 144/14.07.2014 și 128/30.06.2014.

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Vă mulțumesc, acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 13 - proiect de Hotărâre privind alegerea unui viceprimar în cadrul municipiului București, deci avem 13 și 14 pentru alegerea viceprimarilor, rog DATJ-ul să pegătească buletinele de vot.

Domnul Consilier Deaconescu Ionel - Cristinel

II propun pe colegul nostru, Cătălin Lucian lliescu, pentru postul de viceprimar. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Am reținut domnule consilier general. Mai aveți ală propunere pentru funcția a doua. Ok, dacă nu sunt alte propuneri, atunci le luăm pe rând, așa îmi spun colegii de la DATJ. Faceți buletinele de vot.

Trebuie să alegem Comisia de numărare a voturilor. Domnul consilier faceți propuneri.


Propun să alegem în Comisia de numărarea, aceiași consilieri care sunt și în Comisia de validare, mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Cine este de acord cu această propunere. Mâinile sus vă rog.

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Comisia de numărare a voturilor este aceeași cu Comisia de validare. Rog Comisia să se ocupe de procedura de vot.

Vă mai explic odată procedura de vot. Acesta este buletinul de vot, pe care este înscris un singur nume, dacă îl băgați în urna de vot așa cum l-ați primit înseamnă vot da, dacă îl barați înseamnă vot negativ.

Trecem la împărțirea buletinelor de vot. Cabina de vot este în sala tehnică și puteți să vă exercitați votul în deplină siguranță.

Alexandre - Fontoura Lăcrămioara Angelescu Ramiro - Robert - Eduard Boajă Minică

Bologa Cătălin - Gheorghe Brăiloiu Manuela - Violeta Câmpeanu Remus - Cătălin Comănescu Mihai

Comănici Ancuta - Sorina

>

Cretu Simona

J

Darabont Alexandru - Dan Deaconescu Ionel - Cristinel Dinu Maria - Mirela Fătu Gabriel - este la spectacol. Florescu Dragoș Drăghici Grațiela Aurelia Georgescu Bogdan - Cristian Ghită Richard - Vicentiu

1    J

Giugula Mihai - Doru

lliescu Cătălin -Lucian

llina Ion -Cosmin

Manolache Valeriu - Marian Mărgărit Nicolae - Sorin Mihailovici Virginia Mustăciosu VladNaghi Gabriel

Neacșu Adrian

Nicolae Andrei

Nicolescu Cristina - Elena

Olteanu Cristian - Marian

Panaitescu Horatiu »

Pîrvu Cosmin Gabriel

Peptan M i hai

Pieptea Cornel

Popa Maria - absent

Popescu Dorin - absent

Poterașu Cornel - Constantin

Raicu Mircea - Cristian

Rădulescu Ștefan - Cristian

Rizoiu Mircea

Sava loan - Răzvan

Stan Ion - absent

Scarlat Horia - nu votează, nu a depus jurământul. Șerban Nicolae - să votați, ați depus jurământul. Tache Felix Mihai

Tălău Mihnea - Ștefan

Tănase Antonel - nu are drept de vot.

Tănase Ion - Gabriel Țugurel Marius - Cristian Văduva Silviu Voicu Mihai Zorkoczy Julia

Luați loc, vă rog, verdictul Comisiei de numărare

Domnul Consilier Pieptea Cornel

Proces-verbal al Comisiei de numărare încheiat astăzi, 23.07.2014, orele 15.05, privind alegerea unui viceprimar al municipiului București.

S-au exprimat un număr de 28 de voturi, din care:


Voturi anulate: 0.

Voturi pentru domnul lliescu Cătălin Lucian: 28.

Voturi împotriva domnului: lliescu Cătălin Lucian 0^

Se declară ales domnul lliescu Cătălin Luc viceprimar al municipiului București.

- aplauze -

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Mulțumesc, domnule consilier general, vă propun spre aprobare proiect de Hotărâre privind alegerea unui viceprimar al municipiului București.

Articol unic - Se alege în funcția de viceprimar al municipiului București domnul consilier general lliescu Cătălin Lucian din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 14 - proiect de Hotărâre privind alegerea unui viceprimar al municipiului București.

Propuneri, vă rog.

Domnul Consilier Panaitescu Ghită

II propun pe Ghiță Richard Vicențiu.

Domnul Consilier Pieptea Cornel

Propun ca și la punctul precedent Comisia de numărare să fie similară Comisiei de validare, cu o singură excepție în locul domnului Câmpeanu Remus - Cătălin să fie domnul Tănase Ion Gabriel.

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0

voturi.

Comisia de numărare a voturilor este aceeași cu Comisia de validare.

DATJ-ul faceți buletinele de vot.

I

Trecem la distribuirea buletinelor de vot.

Alexandre - Fontoura Lăcrămioara Angelescu Ramiro - Robert - Eduard Boajă Minică - nu este Bologa Cătălin - Gheorghe - nu este Brăiloiu Manuela - Violeta Câmpeanu Remus - Cătălin Comănescu Mihai


Comănici Ancuța - Sorina - absent Crețu Simona

Darabont Alexandru - Dan - nu este

Deaconescu Ionel - Cristinel

Dinu Maria - Mirela

Drăghici Grațiela Aurelia - lipsește

Fătu Gabriel - lipsește

Florescu Dragoș - lipsește

Georgescu Bogdan - Cristian - lipsește

Ghîță Richard - Vicențiu

Giugula Mihai - Doru - lipsește

lliescu Cătălin -Lucian

llina Ion - Cosmin

Manolache Valeriu - Marian - lipsește

Mărgărit Nicolae - Sorin

Mihailovici Virginia

Mustăciosu Vlad - lipsește

Naghi Gabriel - lipsește

Neacșu Adrian

Nicolae Andrei

Nicolescu Cristina - Elena - lipsește Olteanu Cristian - Marian

Panaitescu Horatiu

1

Pîrvu Cosmin Gabriel

Peptan Mihai - lipsește

Pieptea Cornel

Popa Maria - lipsește

Popescu Dorin - lipsește

Poterașu Cornel - Constantin

Raicu Mircea - Cristian

Rădulescu Ștefan - Cristian

Rizoiu Mircea - lipsește

Sava loan - Răzvan


Scarlat Horia - încă nu are dreptul

Stan Ion - absent

Șerban Nicolae

Tache Felix Mihai - absent

Tălău Mihnea - Ștefan - absent ,/

Tănase Antonel - nu are drept de vot. |

Tănase Ion - Gabriel    \

Țugurel Marius - Cristian

Văduva Silviu

Voicu Mihai

Zorkoczy Julia

Domnul Consilier Pieptea Cornel

Proces-verbal al Comisiei de numărare încheiat astăzi, 23.07.2014, orele 15.15, privind alegerea unui viceprimar al municipiului București.

S-au exprimat un număr de 28 de voturi, din care:

Voturi anulate: 0.

Voturi pentru domnul Richard Ghiță Vicențiu: 28.

Voturi împotriva domnului: Ghiță Richard Vicențiu 0.

Se declară ales domnul Ghiță Richard Vicențiu în calitate de viceprimar al municipiului București.

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Luând act de procesul - verbal vă propun spre adoptare

proiectul de Hotărâre privind alegerea unui viceprimar al municipiului București.

Articol unic - Se alege în funcția de viceprimar al municipiului București domnul consilier Ghiță Richard Vicențiu din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Felicitări domnule viceprimar.

aplauze

Punctul nr. 15 - proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii CGMB nr. 90/29.04.2014 privind constituirea Comisiei de selecție formată din cinci membrii specialiști în recrutarea resurselor umane, pentru a întreprinde demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor^ Consiliului de administrație al regiilor autonome de interes local ale municipiului București și la societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține Qy controlul, după caz.    2


Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 16 - proiect de hotărâre privind revocarea

Hotărârii CGMB nr. 91/29.04.2014 privind revocarea membrilor în

Consiliul de administrație al regiei autonome de transport București si

numirea unui Consiliu de administrație interimar.

>

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 17 - proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii CGMB nr. 92/29.04.2014 revocarea membrilor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice și numirea unui Consiliu de administrație interimar.

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 18 - proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Scarlat Horia.

Domnul Consilier Pieptea Cornel

Mulțumesc, domnule președinte, rog Comisia de validare să verifice dosarul cu documentele pentru realizarea procesului - verbal.

Proces-verbal al Comisiei de validare încheiat astăzi, 23.07.2014, orele 15.20, referitor la validarea mandatului consilieri din cadrul CGMB al domnului Scarlat Horia.

Având în vedere adresa Partidului Național Liberal nr. 37/26.06.2014, înregistrată la Cabinetul Secretarului General al Municipiului București cu nr. 2498/6/26.06.2014 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 1911/26.06.2014, prin care se propune domnul Scarlat Horia pentru funcția de consilier, pe locul rămas vacant;

Comisia de validare, în temeiul art. 31 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală. repubțicj

\\

’\\
modificările și completările ulterioare, constată că sunt întrunite condițiile de legalitate pentru validarea mandatului de consilier în cadrul C.G.M.B. al domnului Scarlat Horia.

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

După constatarea Comisiei de validare, supun spre aprobare

proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Scarlat Horia.

Articolul 1 - se validează mandatul de consilier general în cadrul Consiliului Generai al Municipiului București al domnului Scarlat Horia, pe locul rămas vacant al doamnei Țapardel Ana -Claudia.

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

îl rog pe domnul consilier să depună jurământul și să îl

semneze.

Domnul Consilier Scarlat Horia

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului București. Așa să îmi ajute Dumnezeu!”

- aplauze -

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Felicitări domnule consilier! Vă rog, să luați loc în sală.

Punctul nr. 19 - proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Tănase Antonel și revocarea Hătărârii CGMB nr. 127/30.06.2014.

Domnul Consilier Pieptea Cornel    S,—-p

Mulțumesc, domnule președinte, solicit din nou întrunireef^Zl Comisiei de validare. Citesc procesul-verbal.    ț\ )

Având în vedere adresa Partidului Național Liberal nr. Âj 38/26.06.2014, înregistrată la Cabinetul Secretarului General al Municipiului București cu nr. 2497/6/26.06.2014 sLdsr-d’frrActfs < z

34


'a

\\Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 1912/26.06.2014, prin care se propune domnul Tănase Antonel pentru funcția de consilier, pe locul rămas vacant;

Comisia de validare, în temeiul art. 31 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constată că sunt întrunite condițiile de legalitate pentru validarea mandatului de consilier în cadrul C.G.M.B. al domnului Tănase Antonel.

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Mulțumesc, domnule consilier general după constatarea Comisiei de validare, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Tanase Antonel și revocarea Hătărârii CGMB nr. 127/30.06.2014.

Articolul 1 - se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Tănase Antonel, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului de consilier al domnului Nicolaescu Marcel Octavian.

Cine este pentru? 29 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

îl rog pe domnul consilier să depună jurământul și să îl

semneze.

Domnul Consilier Tănase Antonel

Domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, eu, Tănase Antonel „Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului București. Așa să îmi ajute Dumnezeu!”

- aplauze -

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian Felicitări domnule consilier. Vă rog, să luați loc în sală, dar după

o pauză de cinci minute.

Serviciul DATJ,... doamnelor ședința nu s-a terminat, vă rog să rămâneți pe loc. Luăm o pauză de 5 minute, Mulțumesc.

ii

pauză -

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Vă rog poftiți în sală colegi, consilieri generali, să putem merge mai repede. Suntem 29 în sală, reluăm lucrările ședinței.

Domnul Consilier Pieptea Cornel

Mulțumesc, domnule președinte, în primul rând doresc să salut decizia colegilor de a reveni în sală și de a vota proiectele pe care executivul le-a propus astăzi pentru ședința ordinară, avem proiecte deosebit de importante pentru municipalitate și celor mai multe dintre ele, sper ca astăzi alianța care s-a format la nivelul Consiliului General să le dea un vot favorabil.

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Punctul nr. 20 - proiect de hotărâre pentru revocarea HCGMB nr.134/02.07.2014 și aprobarea modificării bugetului Muzeului Național al Literaturii Române pe anul 2014.

Cine este pentru? 29 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 21 - proiect de hotărâre pentru revocarea HCGMB nr.135/02.07.2014 și aprobarea modificării bugetului Muzeului Municipiului București pe anul 2014.

Cine este pentru? 29 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 22 - proiect de hotărâre privind modificarea listei cu sumele aprobate lăcașurilor de cult pe anul 2014 anexă la bugetul Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic pe anul 2014.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.


Punctul nr. 23 - proiect de hotărâre privind redistribuiri de sume între Lista obiectivelor de investiții a PMB și Lista obiectivelor de investiții a Direcției Generale de PoUțifiJ-șipâlă^efJ

anul 2014 pentru încadrarea în cerințele Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

J

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 24 - proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul propriu al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2014, pentru finalizarea lucrărilor la Biserica Sf. Gheorghe Nou din București, ctitorie și locaș voievodal al domnitorului Constantin Brâncoveanu, cu ocazia comemorării a 300 de ani de la martiriul acestuia și a familiei sale.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

J

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 25 - proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare a serviciului public de salubrizare - activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

1

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 26 - proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind reorganizarea RADET București în societate și atribuirea directă către societatea nou creată a contractului de delegare a gestiunii Serviciului de alimentare cu energie termică.

Dacă sunt propuneri sau amendamente? Vă rog, domnul Pieptea.

Domnul Consilier Pieptea Cornel

Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să întreb dacă este cineva din partea executivului prezent în sală și să îmi permit să adresez întrebări, să fac câteva considerații. într-adevăr Comitetul da situații s-a întâlnit de mai multe ori, a analizat toate documentele care au fost depuse.

Din păcate în opinia noastră acest studiu nu este chiar ceea ce

ar trebui să fie, el se axează extrem de mult pe impl


37„memorandumului iar transformarea RADET-ului din regie în societate, reprezintă pe lângă consecința memorandumului și o obligație legală. Cu toate acestea am solicitat ca anexat acestui studiu de oportunitate privind această transformare să îi fie puse și câteva documente esențiale, am să fac referire doar la două. în primul rând fiind o matrice a riscurilor, în ceea ce privește finanțele și aspectele juridice și de asemenea, am solicitat o estimare a evoluției prețului, atât în ceea ce privește prețul real de producție, prețul pe care îl plătesc consumatorii cât și diferența dintre prețul real și prețul pe care îl plătesc consumatorii, adică subvenția pentru fiecare gigacalorie, precum și nivelul de subvenție la nivelul fiecărui an pe care va trebui să îl acorde municipalitatea în perioada următoare.

Sunt și aspecte mai puțin lăudabile în studiu, deși noi discutăm doar de partea de termoficare. Dacă vă uitați cu atenție și o să dau un singur exemplu, la pagina 37 se vorbește de sistemul energetic

național.

»

In condițiile în acre RADET-ul se ocupă doar de transport, distribuție și furnizarea energiei termice și de producție doar a agentului termic nu și în ciclu combinat ci și termic și electric referirile nu au nicio legătură cu studiul de față.

De asemenea, am văzut poziția reprezentanților din executiv, în care se încerca crearea unei presiuni foarte mari pe Consiliu și s-a spus public că această soluție va rezolva toate problemele pe care le au bucureștenii, legate ce acest sistem de termoficare.

Trebuie să spunem că noi facem pașii corecți pe care îi avem, trecuți în memorandum, aceia de a transforma această regie în societate, însă din păcate, cealaltă componentă a SACET-ului, nu este dusă la îndeplinire conform memorandumului.

în momentul de față deși memorandumul prevede că ECEN București va fi 100% la 100% al statului, deținută integral de statul român, în urma procesului de divizare asimetrică avem și ROMGAZ-ul în acționariatul acelei companii cu un procent de 2,5%.

Totowa, aș dori să îl întreb pe domnul director de la AMRSP ce înțelege exact prin creanțe din subvenții, tabelul de la pagina 26.

Vă rog să îmi permiteți să mă uit exact la documente și aștept un răspuns ferm pe această temă.

De asemenea, la pagina 33 se precizează în mod clar că având în vedere prevederile unei directive, este de așteptat ca utilizarea costurilor cu achiziționarea certificatelor de CO2 să ducă la creșterea prețului la energia termică, să ne spună care sunt măsurile pe care le


au în vedere pentru ca în urma acestor acțiuni, de fapt să nu obținem un preț mai mare, ci un preț mai mic, așa cum ne dorim cu toți și să ne spună de ce nu a fost actualizat până la acest moment regulamentul serviciului care să ne permită nouă Consiliului General să îl aprobăm și să avem un contract încheiat cu această regie care furnizează un serviciu public.

Domnul Director Cristea Adrian -AMSP

Doamnelor și domnilor consilieri, referitor la întrebarea domnului consilier general Pieptea, referitor la creanțe din subvenții, sunt subvenții nealocate la finalul anului, știți că în fiecare an subvenția este decalată cu 2, 3, 4 luni, calculele sunt făcute pentru 2010, 2011,2012, 2013, la data de 31 decembrie.

Sumele nealocate sunt trecute în tabelul respectiv și reprezintă creanțe pentru RADET, de fapt reprezintă subvenția neachitată de către municipalitate RADET-ului.

Trebuie să vă anunț de pe acum că la studiul nr. 2, una din condițiile pe care o să o trecem la transformarea regiei în societate comercială, va fi alocarea subvenției în integralitatea ei, pentru că la transformarea în societate comercială, nu vom mai putea aloca ca în anii precedenți aproximativ 25 % mai puțin.

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Asta să i-o spuneți primarului general nu Consiliului, că am avut disputa asta în fiecare an, vă rog.

Domnul Director Cristea Adrian -AMSP

Știu, dar este imposibil să funcționeze ca societate comercială fără subvenția totală până la unificarea cu ELCEN-ul.

Referitor la unificare, vroiam să vă comunic că mâine o să aibă loc AGA ELCEN, pentru aprobarea divizării și sperăm ca statul român prin diviziunea guvernamentală acorde celor de la ROM GAZ acțiuni la schimb pentru acțiunile ELCEN-ului. Dacă vor fi rezolvate de către Guvernul României vom scăpa de încă un cost alocat, așa cum spune memorandumul cu 100% capital de stat.

Referitor la întrebarea de la pagina 33, după cum știți domnule

primar general, la întâlnirea pe care ama vut-o la Comitetul de »_

implementare, am prezentat pe lângă matricea riscurilor, graficul de^i implementare, graficul Grant și calendarul de implementare, am^\

prezentat și o estimare preliminară a investițiilor asupra prețului giga caloriei.

Prin măsurile pe care le vom lua, inclusiv prin racordarea CET-urilor direct la rețea de transport de gaz, vom reduce practic costurile gigacaloriei. Din estimările pe care le-am avut cu profesorii, din efectul cumulat al efectelor pe care le-am prezentat, este aproximativ 18%.

Astfel că impactul care va fi din dioxidul de carbon, cu certificatele respective nu o să fie semnificativ.

Referitor la regulamentul serviciului țin să vă spun că nu numai pentru serviciul de termoficare cât și pentru serviciul de iluminat public, pentru serviciul de transport, pentru serviciul apei AMRSP. Am transmis municipalității regulamentele respective pentru a fi înaintate Consiliului General.

în ultima ședință a comitetului de implementare, am prezentat din nou regulamentul acre a fost transmis de doi ani de zile executivului.

AMRSP-ul nu poate să înainteze direct Consiliului General, direcțiile de specialitate de la capitală trebuie să comunice toate regulamentele nu doar cel de termoficare Consiliului General.

Faptul că nu avem un contract de delegare este normal atâta timp cât este regie. în momentul în acre vom face transformarea în societate comercială vă vom prezenta și contractul de delegare spre aprobare.

Estimăm ca în luna septembrie să fim gata pentru dezbaterea publică și să vă înaintăm dumneavoastră pentru eventuale modificări.

Studiul nr. 2 desfacerea RADET-ului în societate comercială

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

întrebări pentru domnul director.

Domnul Consilier Pieptea Cornel

Mulțumesc pentru răspuns, eu trebuie să recunosc că deși eu am încredere ce spune domnul Primar general, sunt un pic uimit până mai devreme, astăzi vorbim de o reducere de 18%, care și ea poate fi grevată de cheltuieli. E clar că în momentul de față nu avem o imagine clară care să ne definească viziunea noastră asupra acestor aspecte.

Din tabelul pe care l-ați înaintat și pe care Primarul general și<t£ a însușit, la 31 decembrie 2013 nivelul creanțelor dinsubvenții era de70 milioane de euro. Este o datorie pe care parctic municipalitatea o are față de regie. Este foarte greu ca în aceste condiții regia să poată asigura servicii de calitate la parametrii optimi.

Opinia mea este ca acest studiu de fezabilitate, studiu de oportunitate, putea fi realizat mult mai bine, el poate fi îmbunătățit însă este extrem de important ca lucrurile să se repede și de aceea fiind de acord cu ținta finală, obiectivul pe care ni l-am propus astăzi grupurile PNL și PDL vor vota acest proiect sperând ca într-un termen cât mai scurt, cetățenii să beneficieze cu adevărat de servicii de calitate la furnizarea agentului termic la prețuri pe care și le pot permite.Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Mulțumesc domnule consilier general.

O să vreau să vă spun și eu două cuvinte despre chestiunea noastră, de data asta în calitate de fost viceprimar al capitalei.

Trebuie să știți că Primarul general a reușit o performanță unică unui serviciu atât de important pentru cetățeni în pragul insolvenței.

Dacă până acum nu se putea intra în insolvență pentru că era regie de stat acum cu modificarea legislației se califică cu brio pentru

a intra în insolvență.

»

Ceea ce facem noi acum pe ultima sută de metri este singura posibilitate de a aduce acest serviciu în niște parametrii corecți dacă vom reuși să facem, acest lucru, dacă nu vom scăpa de datoriile care grevează această companie, această companie își va înceta activitatea cu niște rezultate catastrofale pentru cei 1,7 milioane de bucureșteni care sunt racordați la sistemul centralizat de căldură. De aceea, eu ca și consilier care cunosc acest punct proiect vă propun să votăm aceast proiect de hotărâre. Mulțumesc.

Punctul nr. 26 - proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind reorganizarea RADET București în societate și atribuirea directă către societatea nou creată a contractului de delegare a gestiunii Serviciului de alimentare cu energie termică.

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.


Punctul nr. 27 - proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri privind transmiterea unor imobile din proprietatea privată a statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Protocolului de Stat" în proprietatea publică a Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Fondului Imobiliar.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 28 - proiect de hotărâre privind inițierea procedurii în regim de urgență pentru asigurarea serviciului de salubrizare stradală și a serviciului de iarnă pe raza sectorului 5 al Municipiului București.

Amendamente? vă rog, domnul Pieptea.

Domnul Consilier Pieptea Cornel

Mulțumesc, da este un proiect de hotărâre care privește sectorul 5, asigurarea serviciului de salubrizare stradală și a serviciului de iarnă, este o tradiție deja ca Primăria capitalei să facă acest lucru, întru-cât sectorul 5 nu reușește să colecteze suficiente venituri, nu avem nimic împotrivă însă dorim ca procedura să fie cea prevăzută de lege și în nici un caz să formulă o excepție față de prevederile legale și de aceea vă solicit o modificare atât în titlu cât și corpul hotărârii: Hotărâre privind inițierea procedurii pentru asigurarea serviciului de salubrizare stradală și a serviciului de iarnă pe raza sectorului 5 al municipiului București, practic fără în regim de urgență.

Executivul în funcție de posibilitățile pe care legea le prevede, va alege care este cea mai bună variantă de achiziție a acestui serviciu public.

Vă rog să supuneți la vot amendamentul pe care tocmai l-am formulat, atât pentru titlu cât și pentru corpul hotărârii.

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian Mulțumesc domnule consilier general. O să fac o rectificare

suntem la punctul nr. 28, Da? Urmăriți-mă ați făcut următc^ amendament, în titlu va suna astfel: proiect de hotărâre privin


inițierea procedurii pentru asigurarea serviciului de salubrizare stradală și a serviciului de iarnă pe raza sectorului 5 al municipiului București. Aceeași modificare se face și în corpul hotărârii.

Supun votului amendamentul făcut de către domnul consilier Pieptea.

Cine este pentru? 28 de voturi....

Acest amendament a fost adoptat.

Supun votului proiectul de hotărâre așa cum a fost amendat.

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi,abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 29 - proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a imobilului-spațiu comercial situat în București, strada Turnu Măgurele nr. 17, Corp A1, parter, sector 4.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 30 - proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a Sentinței Civile nr. 2623/22.06.2011, pronunțată de Tribunalul București Secția a IX-a de Contencios Administrativ și Fiscal, definitivă și irevocabilă, investită cu titlu executoriu.

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Este proiect de 2/3, acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 31 - proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitatea publică " Lărgire Șos. Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Șoseaua Petricani", în vederea efectuării lucrărilor de interes public local. Este proiect de 2/3.


Punctul nr. 32 - proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București - Pitești", etapa I, între strada G-ral Petre Popovăț și strada Amilcar C. Săndulescu. Este proiect de 2/3.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 33 - proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 288/28.11.2013 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Penetrație Bulevardul Timișoara". Este proiect de 2/3.

Cine este pentru? 27 de voturi, împotrivă? 0 voturi,abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 34 - proiect de hotărâre privind completarea listei spațiilor proprietate privată a Municipiului București cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, aprobate prin H.C.G.M.B. nr.297/29.08.2008 și care urmează a fi supuse vânzării conform prevederilor O.U.G. nr.68/2008.

Este proiect de 2/3, este de patrimoniu.

Cine este pentru? 27 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 35 - proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 102/06.05.1999 privind darea în folosință gratuită a unui teren aflat în intravilan, în suprafață de 1500 mp, situat în Str. 1 Decembrie 1918 - B-dul Li viu Rebreanu sector 3, București din domeniul privat al Municipiului București, Arhiepiscopiei Bucureștilor, pentru amplasarea unei biserici ortodoxe cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, pe perioada de 49 de ani.    v___

Este proiect de 2/3.    ■■ N    \


Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi,abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 36 - proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Fundației Ronald S. Lauder - România a imobiiului-teren în suprafață de 1015 mp., situat la intersecția străzii Clucerul Udricani cu strada luiiu Barasch, sector 3, în vederea amenajării unui teren de sport.

Este proiect de 2/3.

Cine este pentru? 1 vot, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 37 - proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr.8/17.04.2014, situat în București, Str. Moldovița, nr. 2, bloc MIID9/4, sc.B, etaj 7, apartament 149, sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar.

Este proiect de 2/3.

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 38 - proiect de hotărâre privind închirierea către Colegiul Medicilor Dentiști din România, a unui spațiu situat în incinta Spitalului Clinic Filantropia din B-dul Ion Mihalache nr. 11-13, sector 1, București.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate voturi.

Este proiect de 2/3, acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 39 - proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal - Ștr. Munții Carpați nr. 86A, Str. Pucheni nr. 73A - 73B, sector 5.

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.    \

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat
Punctul nr. 40 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal - Șos. Pantelimon nr. 111A, sector 2, București.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 41 - proiect de hotărâre privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal - Str. 13 Septembrie nr. 179-181, sector 5, București.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 42 - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Str. Jimbolia nr. 165A, sector 1.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 43    - proiect de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu - intrarea Aurora nr. 17B, sector 1.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 44 - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Drumul Bragadiru nr. 58 - 86, sector 5, București.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 45 - proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Str. Splaiul Independenței nr. 237, sector 6, București.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi, bțineri? majoritate voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat,

Punctul nr. 46 - proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Aleea Meteorologiei nr. 26-28, sector 1, București.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi, bțineri? majoritate voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 47 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Splaiul Unirii nr. 92 - 96, sector 4.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi,bțineri? majoritate voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 48 - proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) -

B-dui Bucureștii Noi nr. 111, sector 1, București.

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0. voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 49 - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Șos. Pavel Dimitrievici Kiseleff nr. 45 - 45 A, sector 1.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 50 - proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Ștefănel Marin Dan, vacantarea unui post de consilier din cadrul C.G.M.B. și revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 132/30.06.2014.

Cine este pentru? Majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

»

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 51 - proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al doamnei Ana Maria Popescu, vacantarea unui post de consilier din cadrul C.G.M.B. și


Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 52 - proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Ghiță Richard și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Doamna consilier Zorkoczv Julia

Domnule președinte, stimați colegi, o să vă rog să constatați faptul că nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru invalidarea mandatului de consilier domnului Ghiță Richard Vicențiu, hotărârea de excludere din partid, nu este la acest moment definitivă și irevocabilă, atât potrivit statului PP-DD cât și a legislației în domeniu, în special Hotărârea 550 a Curții Constituționale.

Decizia unui partid de excludere a unui membru, pierderea calității de membru de partid poate fi contestată atât în interiorul partidului cât și la Instanța de Contencios Administrativ. Vă rog să îndepliniți că nu sunt întrunite condițiile și nu se poate vacanta mandatul la acest moment.

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Mulțumesc doamnă consilier și eu am aceeași părere, mai ales că pe Richard abia l-am ales viceprimar și ar fi culmea să vacantăm acest post.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 53 - proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Panaitescu Horațiu și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București


Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Mulțumesc, doamna consilier general.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? Majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 54 - proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al doamnei Zorkoczy Julia și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Doamna consilier Zorkoczy Julia

Același punct de vedere, vă rugăm să constatați că nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru invalidarea mandatului. Aceleași considerente ca punctele anterioare.

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Mulțumim, doamna consilier general.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi,abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Și cu aceasta cred că am epuizat ordinea de zi a ședinței din 23.07.2018 .... 2014, convocată de către Primarul general. Vă mulțumesc, o seară plăcută!

La ora 16,30 ședința Consiliului General al Municipiului București a fost declarată închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL AL

Raicu Mircea Cristian