Proces-verbal

încheiat în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 14 iulie 2014, orele 10.15

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București la care au participat 29 de consilieri.

La începutul ședinței erau în funcție 52 de consilieri.

La ședință au participat următorii: domnul Tudor Toma - secretar general al municipiului București și doamna Georgiana Zamfir - director executiv Direcția Asistență Tehnică și Juridică.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și mass -media.

La ședință au fost absenți următorii: domnul Angelescu Ramiro -Robert - Eduard, domnul Boajă Minică, domnul Bologa Cătălin -Gheorghe, doamna Comănici Ancuța - Sorina, domnul Darabont Alexandru - Dan, doamna Drăghici Aurelia - Grațiela, domnul Fătu Gabriel, domnul Florescu Dragoș, domnul Georgescu Bogdan - Cristian, domnul Giugula Mihai - Doru (motivat), domnul Manolache Valeriu -Marian, domnul Mărgărit Nicolae - Sorin, domnul Mociocă Ștefan -Alexandru, domnul Mustăciosu Vlad, domnul Naghi Gabriel, doamna Nicolescu Cristina - Elena, domnul Peptan Mihai, doamna Peter Alexandrina, doamna Popa Maria, domnul Popescu Dorin, domnul Rizoiu Mircea, domnul Stan Ion, domnul Tache Felix - Mihai și domnul Tăiau Mihnea - Ștefan.

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Bună ziua. Vă rog să îmi comunicați prezența. în sală sunt prezenți 28 de consilieri. Constat că cvorumul de începere al ședinței este îndeplinit, ca atare am să deschid lucrările ședinței de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.07.2014. Dau cuvântul domnului secretar general.

Domnul Secretar general Tudor Toma

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. în primul rând voiam să vă aduc la cunoștință ... am primit șt convocarea. Văd că sunt proiecte referitoare la vacantări. Aceste proiecte de hotărâre, vreau să vă spun de la început, că nu respectă condițiile art. 12, alin. 2 din Legea nr. 393/2004, spunând că aceste vacantări se fac în ședință pubiică. în ai doilea rând, referitor la caracterul ședințelor de îndată, știți foarte bine conform art. 39 din Legeă/nr. 215/2001, în ce situații se convocă

ședințele de îndată și anume: în caz de forță majoră și de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor comunei, orașului sau municipiului sau în alte situații stabilite de regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local. Asta am vrut să vă aduc la cunoștință înainte să intrăm pe ... procesele verbale.

Vă supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului General al Municipiului București din data de 30 iunie 2014.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

>

Vă supun la vot procesul verbal al ședinței de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 30 iunie 2014, ora 15.55.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

I

Vă supun la vot procesul verbal al ședinței de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 2 iulie 2014, ora 16.00.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Vă mulțumesc. Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian îi mulțumesc domnului secretar general. Acum vă propun să

trecem la aprobarea ordinii de zi.

Domnul Secretar general Tudor Toma

îmi cer scuze, se lipiseră două dosare. Mai este procesul verbal al ședinței de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 30 iunie 2014, ora 18.20.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

I

Vă mulțumesc...

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Bun. Deci am intrat în aprobarea ordinii de zi, ședința de îndată de astăzi are 15 puncte.

1.    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 100/2014, privind validarea mandatului de consilier în cadrul C.G.M.B. a doamnei Peter Alexandrina.

2.    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 101/2014, privind validarea mandatului de consilier în cadrul C.G.M.B. a domnului Mocioacă Ștefan Alexandru.

3.    Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Ștețănel Marin Dan, vacantarea unui post de

consilier din cadrul C.G.M.B. și revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 132/2014.

4.    Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier general ai doamnei Popescu Ana Maria, vacantarea unui post de consilier din cadrul C.G.M.B. și revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 133/2014.

5.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier general în cadrul C.G.M.B. al domnului Scarlat Horia și revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 123/2014.

6.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier general în cadrul C.G.M.B. al domnului Șerban Nicolae și revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 137/2014.

7.    Proiect de hotărâre privind schimbarea din funcția de viceprimar general al municipiului București al domnului Darabont Alexandru Dan și revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 128/2014.

8.    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 126/2014 și 125/2014, schimbarea din funcția de viceprimar al municipiului București a domnului Marcel Octavian Nicolaescu și constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în cadrul C.G.M.B. și vacantarea unui post de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București.

9.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier general în cadrul C.G.M.B. al domnului Tănase Antonel și revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 127/2014.

10.    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 130/2014, privind alegerea unui viceprimar general al municipiului București.

11.    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 131/2014, privind alegerea unui viceprimar general al municipiului București.

12.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar general al municipiului București.

13.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar general al municipiului București.

14.    Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a C.G.M.B. pentru perioada 14.07.2014 - 13.10.2014.

15.    Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 72/2012 privind alegerea Comisiei de validare și revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 122/2014.

Aceasta este ordinea de zi, dacă mai sunt propuneri de completare sau întrebări. Dacă nu sunt, cu observația că la ultima întâlnire a prefectului cu primarul general și cu liderii de grup, primarul a făcut observația că cei care sunt prezenți în săla au obligația de a vota, ca atare voi considera procedura de vot validă, în clipa în care numărul celor pentru, adunat cu numărul celor împotrivă și celor absenți să ne dea prezența la vot, deci vă rog foarte mult să ridicați mâna în așa fel să fiți văzuți și să fiți numărați. Vă mulțumesc. Cu asta am să supun la vot, dacă nu sunt intervenții, ordinea de zi a ședinței de îndată din data de 14.07.2014.Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Am adoptat ordinea de zi a ședinței de îndată din 14.07.2014, este ora 10.40.

Intrăm în ordinea de zi, încerc să ne mișcăm cât se poate de repede.

1.    Proiect de hotărâre este privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 100/2014, privind validarea mandatului de consilier în cadrul C.G.M.B. a doamnei Peter Alexandrina.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

î

Acest punct a fost adoptat.

2.    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 101/2014, privind validarea mandatului de consilier în cadrul C.G.M.B. a domnului Mocioacă Ștefan Alexandru.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

I

Acest punct a fost adoptat.

3.    Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Ștefănel Marin Dan, vacantarea unui post de consilier din cadrul C.G.M.B. și revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 132/2014.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

î

Acest punct a fost adoptat.

4.    Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier general al doamnei Popescu Ana Maria, vacantarea unui post de consilier din cadrul C.G.M.B. și revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 133/2014.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,5. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier general în cadrul C.G.M.B. al domnului Scarlat Horia și revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 123/2014.

Vă reamintesc, că procesul verbal al comisiei de validare a fost citit în ședința trecută și ...

Domnul Consilier Scarlat Horia

Doresc să fie consemnat în procesul verbal că la acest vot, subsemnatul, Scarlat Horia nu participă.

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Mulțumesc domnule consilier general. Vă supun la vot.

Cine este pentru? 27 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest punct a fost adoptat.

Depunem jurământul.

Domnul Consilier Scarlat Horia

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului București. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

- aplauze -

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Considerăm terminată procedura. Trecem la punctul nr. 6.

6. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier general în cadrul C.G.M.B. al domnului Șerban Nicolae și revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 137/2014.

Domnul Consilier Șerban Nicolae

Mulțumesc domnule președinte, vreau să se consemneze în procesul verbal că nu particip la acest vot. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Ca și data trecută, vă aduc aminte că procesul verbal al comisiei de validare a fost citit în ședința din 30.06.2014, ca atare vă supun la vot

proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier general în cadrul C.G.M.B. al domnului Șerban Nicolae și revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 137/2014.

Cine este pentru? 27 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.    /    /

Acest punct a fost adoptat.' /

Domnul Consilier Șerban Nicolae

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului București. Așa să îmi ajute Dumnezeu!”

- aplauze -

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian Vă mulțumesc și eu domnule consilier general, și cu asta trecem la

punctul nr. 7 - proiect de hotărâre privind schimbarea din funcția de viceprimar general al municipiului București a domnului Darabont Alexandru Dan și revocarea HCGMB nr. 128/30.06.2014.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 8, vă rog să vă concentrați un pic, aici este mai complicată treaba - proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor CGMB nr. 126/30.06.2014 și 125/30.06.2014, schimbarea din funcția de viceprimar al municipiului București a domnului Marcel Octavian Nicolaescu și constatarea încetării de drept a mandatului de consilier general în cadrul CGMB și vacantarea unui post de consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Cu 28 de voturi acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 9 - proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier general în cadrul CGMB a domnului Tănase Antonel și revocarea HCGMB nr. 127/30.06.2014.

Vă reamintesc că procesul - verbal al Comisiei de validare a CGMB a fost citit în ședința din data de 30.06.2014, ca atare, vă supun la vot acest punct de pe ordinea de zi.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Cu 28 de voturi a fost adoptat acest punct de pe ordinea de zi.

Acum, colegul nostru să depună jurământul.

Domnul Consilier Tănase Antonel

Eu, Tănase Antonel, ales consilier general, în cadrul CGMB, în conformitate cu prevederile ar% 32 alin^ (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun următorul jurământ:

Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului București. Așa să îmi ajute Dumnezeu!”

Mulțumesc.

Ora 10,50.

- aplauze -

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Acest punct a fost adoptat, în acest moment cvorumul urcă la 29 consilieri prezenți, în sală.

Suntem prezenți în sală 29 consilieri, nu cvorumul, eu am greșit, scuză-mă, prezența, suntem prezenți în sală 29 consilieri.

Punctul nr. 10 - proiect de hotărâre privind revocarea HCGMB nr. 130/30.06.2014 privind alegerea unui viceprimar general al municipiului București.

Articol unic - se revocă alegerea domnului viceprimar genera! Richard Ghită Vicentiu.

1    J

Cine este pentru acest punct? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest punct a fost adoptat.

Punctul nr. 11 - proiect de hotărâre privind revocarea HCGMB nr. 131/30.06.2014 privind alegerea unui viceprimar general al municipiului București.

Se revoca Hotărârea CGMB nr. 129/30.06.2014 privind alegerea domnului lliescu Cătălin Lucian, în funcția de viceprimar.

Cine este pentru acest punct? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest punct a fost adoptat.

Punctul nr.12 - proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar general al municipiului București.

Vă rog să faceți propunerea.

Domnul Consilier Tănase Ion Gabriel

Stimați colegi, am plăcerea să îl propun pe domnul Ghiță Richard -Vicențiu, pentru funcția de viceprimar.Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Bun, deocamdată alegem un singur viceprimar, alegem pe rând, nu

trebuie să faceți ambele propuneri acum.

Vă reamintesc procedura de vot. Pe buletinele de vot, va fi înscris,

un singur nume, pentru că avem o singură propunere, dacă buletinul se introduce nemodificat în urnă, este vot pentru, dacă se barează cu o linie este vot împotrivă.

Vă rog să fiți foarte atenti cum votati.

Vă propun, dacă sunteți de acord ca virgulă Comisia de numărare să fie aceeași cu Comisia de validare pe care deja am ales-o.

Cine este pentru acesta propunere? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Vă rog, comisia de numărare .... ce facem, s-a votat, te rog Cornel Pieptea.

Domnul Consilier Pieptea Cornel.

Mulțumesc, domnule președinte, propun să facem ca și la votul anterior privind alegerea viceprimarilor, întrucât nu avem cabină de vot, rog asistența tehnică să ne asigure sala de lângă pentru a asigura confidențialitatea votului. Mulțumesc.

J    î

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Vă rog să distribuiți buletinele de vot.

Domnul Secretar general Tudor Toma

înmânează buletinele de vot.

Alexandre Fontoura Lăcrămioara

Angelescu Ramiro - Robert - Eduard - absent

Boajă Minică-absent

Bologa Cătălin - Gheorghe- absent

Brăiloiu Manuela-Violeta

Câmpeanu Remus - Cătălin

Comănescu Mihai

Comănici Ancuța - Sorina -absent Crețu Simona

Darabont Alexandru - Dan - absent Deaconescu Ionel - Cristinel Dinu Maria - Mirela Drăghici Aurelia - Grațiela - absent Fătu Gabriel - absent Florescu Dragoș - absent Georgescu Bogdan - Cristian -/âbsefit Ghită Richard - Vicentiu    ( , /

Giugula Mihai - Dorn - este în concediu

lliescu Cătălin - Lucian

llina Ion - Cosmin

Manolache Valeriu -- Marian - absent

Mărgărit Nicolae - Sorin - absent

Mihailovici Virginia

Mocioacă Ștefan Alexandru - absent

Mustăciosu Vlad - absent

Naghi Gabriel - absent

Neacșu Adrian

Nicolae Andrei

Nicolescu Cristina - Elena - absent

Olteanu Cristian - Marian

Panaitescu Horatiu

Pîrvu Cosmin Gabriel

Peptan Mihai - absent

Peter Alexandrina - absent

Pieptea Cornel

Popa Maria - absent

Popescu Dorin - absent

Poterașu Cornel - Constantin

Raicu Mircea - Cristian

Rădulescu Ștefan - Cristian

Rizoiu Mircea - absent

Scarlat Horia

Sava loan - Răzvan

Stan Ion - absent

Șerban Nicolae

Tache Felix Mihai - absent

Tălău Mihnea - Ștefan - absent

Tănase Ion - Gabriel

Țugurel Marius - Cristian

Văduva Silviu

Voicu Mihai

Zorkoczy Julia

Tănase Antonel

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Rog, Comisia de numărare să preia buletinele.

Vă rog, domnule consilier.

/

Domnul Consilier Pieptea Cornel /

Mulțumesc, domnule președinte. /    ——    -,

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Scuzați-mă, vă rog să îi invitați pe colegi în sală.

Domnul Consilier Pieptea Cornel

Proces-verbal al Comisiei de numărare încheiat astăzi, 14.07.2014, orele 10.58, privind alegerea unui viceprimaral municipiului București.

S-au exprimat un număr de 28 de voturi, din care:

Voturi anulate: 0

Voturi pentru domnul Ghiță Richard Vicențiu: 28

Voturi împotriva domnului Ghiță Richard Vicențiu: 0

Se declară ales domnul Ghiță Richard Vicențiu în calitate de

viceprimaral municipiului București.

- aplauze -

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Doriți să luăm o pauză? Suntem toți în sală? Putem să supunem la

vot proiectul în integralitatea sa?

12. Proiectul de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al municipiului București.

Se alege în funcția de viceprimar al municipiului București domnul consilier Ghită Richard Vicențiu din cadrul Consiliului General ai

)    I

Municipiului București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

î

Felicitări, domnule viceprimar, ați fost reales.

Și cu asta am adoptat punctul nr. 12.

Punctul nr. 13, proiectul de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al municipiului București.

Propuneri?

Domnul Consilier Deaconescu Ionel Cristinel

Stimați colegi, eu sunt consecvent, îl propun pe același Lucian lliescu.

Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian Constatând că nu mai sunt alte propuneri, să trecem la vot. Distribuiți buletinele, vă rog.


Domnul Secretar general - Tudor Toma

Alexandre - Fontoura Lăcrămioara-Angelescu Ramiro - Robert - Eduard - absent Boajă Minică - absent

Bologa Cătălin - Gheorghe - absent Brăiloiu Manuela-Violeta Câmpeanu Remus - Cătălin Comănescu Mihai Comănici Ancuța - Sorina - absent Cretu Simona

î

Darabont Alexandru - Dan - absent Deaconescu Ionel - Cristinel Dinu Maria - Mirela Drăghici Aurelia - Grațiela - absent Fătu Gabriel - absent Florescu Dragoș - absent Georgescu Bogdan - Cristian - absent Ghită Richard - Vicentiu

3    î

Giugula Mihai - Doru - absent

lliescu Cătălin - Lucian

llina Ion - Cosmin

Manolache Valeriu - Marian - absent Mărgărit Nicolae ~ Sorin - absent Mihailovici Virginia

Mocioacă Ștefan Alexandru - absent Mustăciosu Vlad - absent Naghi Gabriel - absent Neacșu Adrian Nicolae Andrei

Nicolescu Cristina - Elena - absent Olteanu Cristian - Marian Panaitescu Horatiu

3

Pîrvu Cosmin Gabriel

Peptan Mihai - absent

Peter Alexandrina - absent

Pieptea Cornel

Popa Maria - absent

Popescu Dorin

Poterașu Cornel - Constantin

Raicu Mircea - Cristian

Rădulescu Ștefan - Cristian    j

Rizoiu Mircea - absent    /    /

Scarlat Horia    1    /


Sava loan - Răzvan

Stan Ion - absent

Șerban Nicolae

Tache Fefix Mihai - absent

Talău Mihnea - Ștefan - absent

Tănase Ion - Gabriel

Țugurel Marius - Cristian

Văduva Silviu

Voicu Mihai

Zorkoczy Julia

Tănase Antonel.

Mulțumesc!

J

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Comisia de numărare, vă rog!

Domnule consilier, bine ati venit!

Sunteți prezent? Semnați prezența? ... că se dă ce? Ați fost convocat, dacă doriți să semnați prezența, vă rog să o faceți. Noi ne-am bucura.................

Domnul Consilier Pieptea Cornel

Proces-verbal al Comisiei de numărare încheiat astăzi, 14.07.2014, orele 11.08, privind alegerea unui viceprimaral municipiului București.

S-au exprimat un număr de 28 de voturi, din care:

Voturi anulate: 0

Voturi pentru domnul lliescu Cătălin Lucian: 28

Voturi împotriva domnului lliescu Cătălin Lucian: 0

Se declară ales domnul lliescu Cătălin Lucian în calitate de

viceprimaral municipiului București.

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Vă mulțumesc, domnule consilier!

Și acum supun votului dumneavoastră proiectul în integralitatea lui.

13 - Proiectul de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al municipiului București.

Articol unic: „Se alege în funcția de viceprimar al municipiului București domnul consilier lliescu Lucian Cătălin.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Felicitări, domnule viceprimar!

- aplauze -    /

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Punctul nr. 14 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind

alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București, pe perioada 15.07.2014- 13.10.2014.

Propuneri?

Domnul Consilier Pieptea Cornel îl propun pe domnul consilier Mircea Raicu.

Domnul Consilier Scarlat Horia

Doresc să se consemneze în procesul-verbal că la această ședință au fost prezenți și colegi de la PSD care nu doresc să semneze procesul-verbal de prezență.

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

înseamnă că nu au fost.

Domnul Consilier Scarlat Horia

Nu!

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Din punct de vedere legal...

Domnul Consilier Scarlat Horia

Doresc să anunțați.

7 J

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

în regulă.

Dacă nu mai sunt alte propuneri, vă supun votului proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București, pe perioada 15.07.2014 -13.10.2014.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Am fost ales președinte de ședință. Vă mulțumesc!

Punctul nr.15 - proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 72/2012 privind alegerea Comisiei de validare și revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 122/30.06.2014. La art. 1 avem: „Se alege un membru în Comisia de validare”.

Propuneri?


Domnul Consilier Pieptea Cornel

îl propun pe domnul consilier Panaitescu Horațiu.

Domnul Președinte de ședință Raicu Mircea Cristian

Dacă nu mai sunt alte propuneri, supun la vot alegerea domnului

Panaitescu Horatiu.

1

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Domnul Panaitescu Horațiu a fost ales membru al Comisiei de validare.

Se modifică anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 72/2012 privind alegerea Comisiei de validare conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, prin introducerea domnului Panaitescu Horațiu.

Art. 3: „Se revocă Hotărârea CGMB nr. 122/30.06.2014.”

Art.4: „începând cu data prezentei hotărâri orice dispoziție contrară se abrogă.”

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitate, proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 72/2012 privind alegerea Comisiei de validare și revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 122/30.06.2014.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Cu aceasta, am epuizat ordinea de zi.

Vă mulțumesc pentru această ședință fructuoasă și scurtă.

O zi bună!

La ora 11.10 ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București a fost declarată închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,


Raicu Mirsea'
Tudor TomaRedactat și verificat: Mirela Anghel Mioara Nica Gabriela Titirîșcă Gladiola Țicleanu

I4