Hotărârea nr. 257/2009

HOTARAREnr. 257 din 2009-07-15 PRIVIND VALIDAREA DOMNULUI CAPOTA BOGDAN ALEXANDRU IN FUNCTIA DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


CONFORM CU OR’GINALULConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE    U ,    '

privind validarea domnului Capotă Bogdan Alexandru în funcția de

consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere adresa Partidului Noua Generație Creștin Democrat nr. 14/10.07.2009 prin care se propune domnul Capotă Bogdan Alexandru pentru funcția de consilier general;

Văzând procesul-verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Capotă Bogdan Alexandru, pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului lonescu Robert Constantin.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Murg Călin


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, Romârda^tffe^O:

SECRETAR GENERAL sJ\L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI , Tudor Toma

00; www.bucuresti-primaria.ro