Hotărârea nr. 214/2009

HOTARAREnr. 214 din 2009-06-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL "REABILITAREA ZONELOR URBANE CU DEFICIT MAJOR IN RETELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE ZONA PROGRESULUI DIN SECTORUL 4" MODIFICA HCGMB NR. 142/2006


CONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului București


privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în rețele publice de alimentare cu apă și canalizare zona Progresului din sectorul 4"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 a!in.(1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ale art.10, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru realizarea investiției "Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în rețele publice de alimentare cu apă și canalizare zona Progresului din sectorul 4" conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va face din alocații de la bugetul local, credite interne/externe în condițiile asigurării fondurilor necesare realizării investiției și a respectării clauzei 20 din Contractul de Concesiune a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din Municipiul București, încheiat de S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A. cu Municipiul București, privind nivelele de servicii și a clauzei 5.2 din partea a IV a Caietului de Sarcini privin^t^tfttl^

,z


Art.3 Dispozițiile contrare din Hotărârea C.G.M.B. nr.142/01.06.2006 se abrogă;

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

Murg CălinCONFORM CI ORIGINALUL

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1la HCGMB nr


Indicatorii tehnico-economici


privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Reabilitarea


zonelor urbane cu deficit major în rețele publice de alimentare cu apă și canalizare


zona Progresului din sectorul 4"


lEuro = 4,3 lei( 01.03.2009)

Valoarea totală a investiției: 17.444.955 lei

J

Din care TVA: 2.785.329 lei

Capacități: 6.414 ml rețea de apă

6.233 ml rețea de canalizare unitară

Durată investiție: 24 de luni

»


Conform cu

i    —■


1. Acțiunii:

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 2.438.340 lei Din care C + M : 2.381.645 lei

Eșalonarea investiției:

Anul I : 406.390 lei

Anul II : 2.031950 leiDurata de realizare a investiției : 24 luni Anul 1:    4 luni


Capacitati (extinderi) : 476 m rețea de apă

628 m rețea de canalizare


2. Intrarea Acțiunii:

J

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 437.400 lei Din care C + M : 380.699 lei


Eșalonarea investiției://^ \ '' fi vA\ !/g o ,

'l<x    rt.


Durata de realizare a investiției : 24 luni Anul 1:    4 luni

Capacitati (extinderi): 158 m rețea de apă

163 m rețea de canalizare

3. Angliei Moldoveanu :

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 1.564.100 lei Din care C + M : 1.507.404 lei

Eșalonarea investiției:

Anul I : 260.683 lei

Anul II : 1.303.417 lei

Durata de realizare a investiției : 24 luni Anul I :    4 luni

Capacitati (extinderi) : 693 m rețea de apă

678 m rețea de canalizare

4. Intr. Bălțișoara :

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 364.462 lei Din care C + M : 307.764 lei

Eșalonarea investiției:

Anul I : 60.744 lei

Anul II: 303.718 lei

Durata de realizare a investiției : 24 luni Anul 1:    4 luni

Capacitati (extinderi) : 163 m rețea de apă

163 m rețea de canalizare

5. Slt. Belerciu Nicolae :

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 580.980 lei Din care C + M : 524.283 lei

Eșalonarea investiției: AnulI : 96.830 lei Anul II : 484.150 lei

Durata de realizare a investiției : 24 luni Anul I :    4 luni

Capacitati (extinderi) : 218 m rețea de apă

6.    Boitei:

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 563.780 lei Din care C + M : 507.086 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 93.963 lei

Anul II : 469.817 lei

Durata de realizare a investiției: 24 luni Anul 1:    4 luni

Capacitati (extinderi) : 320 m rețea de apă

315 m rețea de canalizare

7.    Cavalului:

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 380.740 lei Din care C + M : 324.039 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 63.457 lei

Anul II : 317.283 lei

Durata de realizare a investiției : 24 luni Anul 1:    4 luni

Capacitati (extinderi) : 140 m rețea de apă

131 m rețea de canalizare

8. Intr. Căscioarelor :

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 361.600 lei


{C.


'3

;a

H

Din care C + M : 304.905 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 60.267 lei

Anul II : 301.333 lei

Durata de realizare a investiției : 24 luni Anul 1:    4 luni

Capacitati (extinderi): 168 m rețea de apă

162 m rețea de canalizare

9. Ciubărului:

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 447.750 lei Din care C + M : 391.053 lei

Eșalonarea investiției:

Anul I : 74.625 lei

Anul II: 373.125 lei

Durata de realizare a investiției : 24 luni Anul I :    4 luni

Capacitati (extinderi) : 166 m rețea de apă

201 m rețea de canalizare

10. Cornești:

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 789.100 lei Din care C + M : 732.406 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 131.517 lei

Anul II : 657.583 lei

Durata de realizare a investiției : 24 luni Anul I :    4 luni


CONFORM CU ORIGINALULCapacitati (extinderi): 319 m rețea de apă

306 m rețea de canalizare\*-a yy


11. Intr. Diademei :

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 208.972 lei Din care C + M : 152.275 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 34.829 lei

Anul II : 174.143 lei

Durata de realizare a investiției : 24 luni Anul I :    4 luni

CONFORM CU ORIGINALUL


Capacitati (extinderi) : 61 m rețea de apă


70 m rețea de canalizare

12. Intr. Făgețel :

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 628.694 lei Din care C + M : 571.997 lei

Eșalonarea investiției:

Anul I : 104.782 lei

Anul II : 523.912 lei

Durata de realizare a investiției : 24 luni Anul 1:    4 luni

Capacitati (extinderi) : 165 m rețea de apă

161 m rețea de canalizare


13. Ilie Oprea :

APĂ :

Valoarea totala a investiției : 269.104 lei Din care C + M : 212.406 lei

Eșalonarea investiției:

Anul I : 44.851 lei

Anul II : 224.253 lei

Durata de realizare a investiției : 24 luni Anul 1:    4 luni

Capacitati (extinderi) : 152 m rețea de apă
14. Intr. Lunca Nouă :

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 345.020 lei Din care C + M : 288.325 lei

Eșalonarea investiției:

Anul I : 57.503 lei

Anul II: 287.517 lei

Durata de realizare a investiției : 24 luni Anul 1:    4 luni

CONFORM CU


ORIGINALUL


Capacitati (extinderi): 164 m rețea de apă


159 m rețea de canalizare

15. Musceleanu Grigore :

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 374.243 lei Din care C + M : 317.5451ei

Eșalonarea investiției:


AnulI : 62.374 lei

Anul II : 311.869 lei

Durata de realizare a investiției : 24 luni Anul I :    4 luni

Capacitati (extinderi) : 153 m rețea de apă

160 m rețea de canalizare

16. Intr. Naruja :

APĂ +CANAL:

Valoarea totala a investiției : 142.840 lei Din care C + M : 140.873 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI :23.807 lei

Anul II: 119.033 lei

Durata de realizare a investiției : 24 luni Anul 1:    4 luni


Capacitati (extinderi) : 167 m rețea de apă

167 m rețea de canalizare

17. Intr. Orăștie :

APĂ +CANAL:

Valoarea totala a investiției : 461.210 lei Din care C + M : 404.510 lei

Eșalonarea investiției:

Anul I : 76.868 lei

Anul II : 384.342 lei

Durata de realizare a investiției: 24 luni Anul 1:    4 luni

Capacitati (extinderi): 159 m rețea de apă

162 m rețea de canalizare

CONFORM CU ORIGINALUL18. Orăștie :

APĂ +CANAL:

Valoarea totala a investiției : 1.254.362 lei Din care C + M : 1.197.665 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 209.060 lei

Anul II : 1.045.302 lei

Durata de realizare a investiției : 24 luni Anul 1:    4 luni

Capacitati (extinderi) : 550 m rețea de apă

481 m rețea de canalizare

19. Intr. Plaiului:

APĂ +CANAL:

Valoarea totala a investiției : 303.665 lei Din care C + M : 246.968 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 50.611 lei

Anul II : 253.054 lei

Durata de realizare a investiției; 24 luni Anul 1:    4 luni

Capacitati (extinderi) : 149 m rețea de apă

144 m rețea de canalizare


20. Pogănești:

APĂ +CANAL:

Valoarea totala a investiției : 350.660 lei Din care C + M : 293.959 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 58.443 lei

Anul II : 292.217 lei

Durata de realizare a investiției : 24 luni Anul 1:    4 luni

Capacitati (extinderi) : 174 m rețea de apă

159 m rețea de canalizareCONFORM CU ORIGINALUL


21. Intr. Radu Tempea :

APĂ +CANAL:

Valoarea totala a investiției : 251.356 lei Din care C + M : 194.658 lei


Eșalonarea investiției: AnulI : 41.892 lei Anul II : 209.464 lei


Durata de realizare a investiției : 24 luni Anul 1:    4 luni


Capacitati (extinderi) :


87 m rețea de apă 89 m rețea de canalizare22. Radu Tempea :

APĂ +CANAL:

Valoarea totala a investiției : 474.121 lei Din care C + M : 417.423 lei
Eșalonarea investiției: AnulI : 79.020 lei Anul II : 395.101 lei

Durata de realizare a investiției: 24 luni Anul I :    4 luni

Capacitati (extinderi): 226 m rețea de apă

225 m rețea de canalizare

23. Intr. Rondelului :


APĂ +CANAL:

Valoarea totala a investiției : 232.758 lei Din care C + M : 155.532 lei

CONFORM CU


Eșalonarea investiției:

ORIGINALUL


Anul I : 38.793 lei

Anul II: 193.965 lei

Durata de realizare a investiției : 24 luni Anul I :    4 luni

Capacitati (extinderi) : 67 m rețea de apă

67 m rețea de canalizare

24. Secășel :

APĂ +CANAL:

Valoarea totala a investiției : 967.150 lei Din care C + M : 910.458 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 161.192 lei

Anul II: 805.958 lei

Durata de realizare a investiției : 24 luni Anul I :    4 luni


25. Scumpiei:

APĂ +CANAL :

Valoarea totala a investiției : 607.220 lei Din care C + M : 550.524 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 101.203 lei

Anul II: 506.017 lei

Durata de realizare a investiției : 24 luni Anul 1:    4 luni

Capacitati (extinderi) : 164 m rețea de apă


166 m rețea de canalizare

26. Intr. Stoicani:

CONFORM CU ORIGINALUL_


APĂ +CANAL :

Valoarea totala a investiției : 291.970 lei Din care C + M : 235.277 lei

Eșalonarea investiției:

Anul I : 48.662 lei

Anul II : 243.308 lei

Durata de realizare a investiției : 24 luni Anul I :    4 luni

Capacitati (extinderi): 135 m rețea de apă

137 m rețea de canalizare

27. Intr. Șuierului:

APĂ +CANAL :

Valoarea totala a investiției : 182.800 lei Din care C + M : 126.107 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 30.467 lei

Anul II: 152.333 lei

Durata de realizare a investiției: 24 luni Anul 1:    4 luni

Capacitati (extinderi) : 52 m rețea de apă

53 m rețea de canalizare

28. Intr.Tecșești :

APĂ +CANAL:

Valoarea totala a investiției : 376.600 lei DincareC + M : 319.901 lei

Eșalonarea investiției:


Anul I : 62.767 lei

Anul II : 313.833 lei

Durata de realizare a investiției: 24 luni Anul 1:    4 luni

Capacitati (extinderi) : 154 m rețea de apă

161 m rețea de canalizare

ORIGINALUL


29. Intr. Ulmeni:

APĂ +CANAL:

Valoarea totala a investiției : 374.510 lei Din care C + M : 317.810 lei

Eșalonarea investiției:

Anul I : 62.418 lei

Anul II : 312.092 lei

Durata de realizare a investiției : 24 luni Anul 1:    4 luni


Capacitati (extinderi) :    154 m rețea de apă

159 m rețea de canalizare

30. Zănoaga :

APĂ +CANAL:

Valoarea totala a investiției : 412.433 lei Din careC + M : 355.736 lei

Eșalonarea investiției: AnulI : 68.739 lei Anul II : 343.694 lei


Anul I :


4 luni


Capacitati (extinderi) : 129 m rețea de apă

186 m rețea de canalizare

31. Intr. Zlatna :

APĂ +CANAL :

Valoarea totala a investiției : 448.053 lei Din care C + M : 391.356 lei

Eșalonarea investiției:

Anul I : 74.676 lei

Anul II : 373.377 lei

CONFORM CU ORIGINALUL


Durata de realizare a investiției : 24 luni Anul 1:    4 luni


Capacitati (extinderi): 155 m rețea de apă

161 m rețea de canalizare

32. Intr. Zlătunoaia :

CANAL:

Valoarea totala a investiției: 115.740 lei Din care C + M : 59.042 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 19.290 lei

Anul II : 96.450 lei

Durata de realizare a investiției : 24 luni Anul I :    4 luni

Capacitati (extinderi) : 30 m rețea de canalizare

33. Intr. Zorleasca :


APĂ +CANAL:

Valoarea totala a investiției : 443.202 lei Din careC + M : 339.210 lei

Eșalonarea investiției:
Anul I : 73.867 lei Anul II: 369.335 lei

Durata de realizare a investiției : 24 luni Anul 1:    4 luni

Capacitati (extinderi) : 72 m rețea de apă

66 m rețea de canalizare

CONFORM Cu OFUGtNALUL