Hotărârea nr. 1/2009

HOTARAREnr. 01 din 2009-01-28 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI MURGEANU GHEORGHE RAZVAN, CA URMARE A DEMISIEI, VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI A FUNCTIEI DE VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTIConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE


privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Murgeanu Gheorghe Răzvan , ca urmare a demisiei, vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București și a

funcției de viceprimar al Municipiului București

în baza referatului Primarului General al Municipiului București și al Secretarului General al MunicipiulOLBucurești;

Având în vedere demisia domnului Murgeanu Gheorghe Răzvan, înregistrată la Cabinet Secretar General al Municipiului București sub nr. 247/6/21.01.2009;    - •

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul ; aleșilor locali, cu ■: modificările șh completările ulterioare și art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se ia act de încetarea mandatului domnului Murgeanu Gheorghe Răzvan, ca urmare a demisiei acestuia și se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Art.2 Se vacantează funcția de viceprimar al Municipiului București, ocupată de persoana prevăzută la art.1.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.01.2009.

PREȘEDINTE pE ȘEDINȚĂ, Murg CălinBucurești, 28.01.200 Nr.1B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro