Hotărârea nr. 8/2005

HOTARAREnr. 8 din 2005-01-11 HOTARIRE 8 din 11/01/2005 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZATIEI ANUALE A P.M.B. CATRE ASOCIATIILE INTERNATIONALE METROPOLIS - ASOCIATIA MONDIALA A MARILOR METROPOLE SI C.G.L.U. - ORASELE SI GUVERNELE LOCALE UNITE
HOT. 8 11/01/2005
HOTARIRE 8 din 11/01/2005

HOTARIRE      8 din 11/01/2005

PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZATIEI ANUALE A P.M.B. CATRE ASOCIATIILE INTERNATIONALE METROPOLIS - ASOCIATIA MONDIALA A MARILOR METROPOLE SI C.G.L.U. - ORASELE SI GUVERNELE LOCALE UNITE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea cuantumului cotizatiei anuale a Primariei Municipiului Bucuresti catre Asociatiile Internationale METROPOLIS – Asociatia Mondiala a Marilor Metropole si C.G.L.U – Orasele si Guvernele Locale Unite

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Relatii Internationale avizat de Directia Financiar, Contabilitate;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu art.58 din Legea nr.189/1998, republicata, privind finantele publice locale;

In temeiul art.38 (1), (2) lit. y   si art.46 (1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1- Se aproba noul cuantum al cotizatiei anuale in suma de 5475,00 EURO, aferent calitatii de membru cu drepturi depline a Primariei Municipiului Bucuresti la Asociatia METROPOLIS – Asociatia Mondiala a Marilor Metropole si C.G.L.U – Orasele si Guvernele Locale Unite  si plata acesteia incepand cu anul 2004.

            Art.2- Cotele aferente cotizatiilor anuale vor fi incluse in bugetele locale anuale.

           

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 11.01.2005 .

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Mioara Mantale

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 11.01.2005

Nr.8