Hotărârea nr. 6/2005

HOTARAREnr. 6 din 2005-01-11 HOTARIRE 6 din 11/01/2005 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII ACORDULUI DE COOPERARE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (ROMANIA) SI CONSILIUL LOCAL AL PROVINCIEI DI CASERTA NAPOLI (REPUBLICA ITALIANA)
HOT. 6 11/01/2005
HOTARIRE 6 din 11/01/2005

HOTARIRE      6 din 11/01/2005

PRIVIND APROBAREA INCHEIERII ACORDULUI DE COOPERARE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (ROMANIA) SI CONSILIUL LOCAL AL PROVINCIEI DI CASERTA NAPOLI (REPUBLICA ITALIANA)

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea incheierii Acordului de Cooperare intre Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti (Romania) si Consiliul Local al  Provinciei Di Caserta Napoli (Republica Italiana)

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Directiei Relatii Internationale;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Luand in considerare  avizul favorabil al Ministerului Afacerilor Externe din Romania;

            In temeiul art. 38 alin.1, art. 46, alin.2 si art.95 alin.2 lit.q din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H o t a r a s t e:

 

            Art.1- Se imputerniceste Consiliul Local al sectorului 2 al Municipiului Bucuresti sa incheie un Acord de Cooperare cu Consiliul Local al Provinciei Di Caserta Napoli- Republica Italiana.

            Art.2- Consiliul Local al sectorului 2 al Municipiului Bucuresti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 11.01.2005 .

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Mioara Mantale

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 11.01.2005

Nr.6