Hotărârea nr. 56/2005

HOTARAREnr. 56 din 2005-03-03 HOTARIRE 56 din 03/03/2005 PRIVIND REGLEMENTAREA MANDATULUI MEMBRILOR A.G.A. SI C.A. LA REGIILE AUTONOME, SERVICIILE PUBLICE DE INTERES LOCAL SI SOCIETATILE COMERCIALE LA CARE C.G.M.B. A DESEMNAT REPREZENTANTI AI MUNICIPALITATII
HOT. 56 03/03/2005
HOTARIRE 56 din 03/03/2005

HOTARIRE     56 din 03/03/2005

PRIVIND REGLEMENTAREA MANDATULUI MEMBRILOR A.G.A. SI C.A. LA REGIILE AUTONOME, SERVICIILE PUBLICE DE INTERES LOCAL SI SOCIETATILE COMERCIALE LA CARE C.G.M.B. A DESEMNAT REPREZENTANTI AI MUNICIPALITATII

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind reglementarea  mandatului membrilor A.G.A. si C.A. la regiile autonome, serviciile publice de interes local si societatile comerciale la care Consiliului General al Municipiului Bucuresti a desemnat reprezentanti ai municipalitatii

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Comisiei pentru Utilitati Publice a Consiliului General  al Municipiului Bucuresti;

            Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”i” si „j” din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H o t a r a s t e:

 

            Art.1- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor  si ai Consiliului de Administratie  desemnati de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti  la regiile autonome si serviciile publice de interes local, precum si la societatile comerciale pe care le-a infiintat sau la societatile comerciale la care are actiuni vor vota si vor prezenta in A.G.A. si C.A. punctul de vedere al C.G.M.B., precizat in hotararile sale, iar in lipsa acestora, vor solicita promovarea si aprobarea deciziilor necesare votului lor in AGA sau CA, la Comisiile de specialitate ale CGMB organizate pe domeniile de activitate desfasurate de regia sau societatea  comerciala la care sunt membri in A.G.A. sau C.A.

                        Comisiile de specialitate ale CGMB vor putea da instructiuni reprezentantilor in A.G.A. si C.A.

            Art.2- Inainte cu cel putin 3 zile de fiecare sedinta a A.G.A. sau a C.A., reprezentantii CGMB precizati la art.1 se vor prezenta la Comisiile de specialitate ale CGMB, organizate pe domeniile de activitate desfasurate de regia sau societatea comerciala la care sunt membri A.G.A. sau C.A., prezentand ordinea de zi a sedintei si materialele care se vor dezbate in A.G.A. si C.A. si  se vor consulta cu membrii comisiilor respective, primind de la comisie mandat scris cu privire la votul sau pentru problemele de pe ordinea de zi.

            Art.3- Dupa desfasurarea sedintelor A.G.A. si C.A., in termen de 10 zile, reprezentantii CGMB in A.G.A. si C.A. precizati la art.1, vor prezenta Comisiilor de specialitate ale CGMB organizate pe domeniile de activitate desfasurate de regia sau societatea comerciala la care sunt membri A.G.A. sau C.A., un raport asupra dezbaterilor si hotararilor adoptate, cu precadere asupra modului in care a votat in legatura cu problemele de pe ordinea de zi si motivare votului sau.

            Art.4- Nerespectarea prevederilor art.1, 2 si 3 va fi sanctionata prin hotarare a CGMB de inlocuire a persoanei vinovate din calitatea de reprezentant al CGMB in A.G.A. si C.A., la propunerea justificata a Comisiei de specialitate a CGMB organizata pe domeniul de activitate desfasurat de regia sau societatea comerciala la care sunt membri A.G.A. sau C.A.

 

Aceasta hotarare  a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 03.03.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 03.03.2005

Nr. 56