Hotărârea nr. 41/2005

HOTARAREnr. 41 din 2005-02-17 HOTARIRE 41 din 17/02/2005 PRIVIND VALIDAREA UNUI MANDAT DE CONSILIER IN C.G.M.B.
HOT. 41 17/02/2005
HOTARIRE 41 din 17/02/2005

HOTARIRE     41 din 17/02/2005

PRIVIND VALIDAREA UNUI MANDAT DE CONSILIER IN C.G.M.B.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind validarea unui mandat de consilier in

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Avand in vedere adresa “Aliantei Dreptate si Adevar” prin care se propune Doamna CARMEN BERCHES pentru functia de consilier general;

Vazand procesul-verbal al Comisiei de validare a CGMB;

In temeiul art.34 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Articol unic: - Se valideaza mandatul de consilier general al doamnei CARMEN BERCHES.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 17.02.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 17.02.2005

Nr. 41