Hotărârea nr. 40/2005

HOTARAREnr. 40 din 2005-02-17 HOTARIRE 40 din 17/02/2005 PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER IN C.G.M.B.
HOTARARE nr. 40 din 17/02/2005
HOTARIRE 40 din 17/02/2005

HOTARIRE     40 din 17/02/2005

PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER IN C.G.M.B.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind vacantarea unui post de consilier in Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Avand in vedere demisia Doamnei  UDREA ELENA GABRIELA din functia de consilier CGMB;

Vazand referatul Secretarului General al Municipiului Bucuresti si al Presedintelui de sedinta al C.G.M.B.;

In temeiul art.12 din Legea nr.393/2004 privind statutul alesilor locali si art.60(1) lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Articol unic: -Se ia act de vacantarea unui post de consilier general, ca urmare a demisiei Doamnei UDREA ELENA GABRIELA.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 17.02.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 17.02.2005

Nr. 40