Hotărârea nr. 30/2005

HOTARAREnr. 30 din 2005-02-10 HOTARIRE 30 din 10/02/2005 PRIVIND ALEGEREA DLUI CONSILIER GENERAL MURG CALIN CA MEMBRU IN COMISIA DE VALIDARE
HOT. 30 10/02/2005
HOTARIRE 30 din 10/02/2005

HOTARIRE     30 din 10/02/2005

PRIVIND ALEGEREA DLUI CONSILIER GENERAL MURG CALIN CA MEMBRU IN COMISIA DE VALIDARE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind alegerea domnului consilier general MURG CALIN ca membru in Comisia de validare

 

In conformitate cu prevederile O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, modificata si completata prin Legea nr.673/2002;

Avand in vedere demisia din functia de consilier general a doamnei MARIA MUGA,

In temeiul art.56 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Articol unic - Se alege domnul consilier MURG CALIN ca membru al Comisiei de validare.

Aceasta hotarare a fost adoptata in cadrul sedintei ordinare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din 10.02.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 10.02.2005

Nr. 30