Hotărârea nr. 296/2005

HOTARAREnr. 296 din 2005-12-22 HOTARIRE 296 din 22/12/2005 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE "STRADA SFANTUL PETRU TEI" ARTEREI DE CIRCULATIE CARE POARTA DENUMIREA DE "STRADA LOPATARILOR"
HOTARIRE nr. 296 din 22/12/2005
HOTARIRE 296 din 22/12/2005

HOTARIRE    296 din 22/12/2005

PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE "STRADA SFANTUL PETRU TEI" ARTEREI DE CIRCULATIE CARE POARTA DENUMIREA DE "STRADA LOPATARILOR"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind atribuirea denumirii de „Strada Sfintul Petru Tei” arterei de circulatie care

poarta denumirea de „Strada Lopatarilor”

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art.2, lit.”d” din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

            In temeiul prevederilor art.38(2), lit.”u” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HO T A R A S T E :

 

            Art.1 - Se atribuie denumirea de „Strada Sfintul Petru Tei”, arterei de circulatie situata pe raza administrativ teritoriala a sectorului 2, Bucuresti, care poarta denumirea de „Strada Lopatarilor”.

            Artera se identifica conform planului sc.1:2000, anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 – Toate cheltuielile ce decurg din aceasta schimbare de denumire vor fi suportate din bugetul local al Sectorului 2.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 22.12.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 22.12.2005

Nr. 296

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

\n

Anexa 1