Hotărârea nr. 285/2005

HOTARAREnr. 285 din 2005-12-22 HOTARIRE 285 din 22/12/2005 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI "ANSAMBLUL DE 8 VILE P+1E SI BLOC DE LOCUINTE P+4E" IN SOS. NORDULUI NR. 114-140, SECTOR 1 BUCURESTI (SATUL FRANCEZ)
HOTARIRE nr. 285 din 22/12/2005
HOTARIRE 285 din 22/12/2005

HOTARIRE    285 din 22/12/2005

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI "ANSAMBLUL DE 8 VILE P+1E SI BLOC DE LOCUINTE P+4E" IN SOS. NORDULUI NR. 114-140, SECTOR 1 BUCURESTI (SATUL FRANCEZ)

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind  aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului „Ansamblul de 8 vile P+1E si Bloc de locuinte P+4E” in Sos.Nordului, nr.114-140,

sector 1 Bucuresti (Satul francez)

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38(2), lit.”d”, „m” si art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H o t a r a s t e:

 

            Art.1 - Se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului „Ansamblul de 8 vile P+1E si Bloc de locuinte P+4E” in Sos.Nordului, nr.114-140, sector 1, prevazuti in anexele 1 si 2.

            Art.2 -  Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.3 - Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se va face din fondurile bugetului local.

            Art.4 - Directia Utilitati Publice, Directia Buget, Directia Financiar Contabilitate, Directia Investitii, Administratia Lacuri Parcuri si Agrement vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 22.12.2005.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 22.12.2005

Nr. 285

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

\n

Anexa 1ANEXA 1    ,    , ■ .    ,

La H.C.G.M.B. nr„M/.^.4... ZZ 1    6 Z

TITULAR    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUESTI

BENEFICIAR    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADMINISTRATOR    ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI SI AC REMENT

AMPLASAMENT    Sos. Nordului, nr. 114-140, sect. 1 Bucuresti(Sa1ul francez)

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Euro( € )

Valoarea totala a investiei (cu TVA)

4.392.671

in preturi fara TVA, 1 Euro =3,5 RON, din care:

C onstructii-Montaj

2.233.50)

Utilaje si Dotări

664.5CC

Proiectarea

160.50)

Alte cheltuieli

632.82C

TVA

701.351

Eșalonarea investitiei(fara TVA)

Anul I Proiectarea

160.5CO

Alte cheltuieli

632.8; 0

Anul II INV.

C+M+U+D

2.898.003

Capacitati

Număr vile

buc

8

Indici de suprafața si volum

Regim de inaltime

P+l

Dimensiuni in plan

14mx29 n

Suprafața construita

m

133,2)

Suprafața desfasurata

m2

243,7.'

Volum construcție

m3

731

Indici urbanistici de ocupare, număr de utilizitori

P.O.T. propus - 33 %

C.U.T. proprus = 0.6

Construcția va fi realizata pentru un număr de 4-5 utilizatori permanent t

Număr Bloc apartamente

buc.

1

Indici de suprafața si volum

Regim de inaltime

S+P+Gi

Număr apartamente

buc.

14

Dimensiuni in plan

14mx2<(:n

Suprafața construita la sol

m2

450

Suprafața etaj curent

m2

45C/70

Suprafața utila locativa

m2

1.771,25

Suprafața locuibila    m2    1.082,;

Suprafața desfasurata    m2    2.250

Volum construcție    m3    6.750

Indici urbanistici de ocupare , număr de utilizitori

P.O.T. propus = 43 %

C.U.T. proprus = 2.20

Construcția va fi realizata pentru un număr de 56 utilizatori permanenti_____

Durata de realizare a investiției_luni___12__

Venituri

închiriere vila ;    8 vile x 1900 euro/luna(medie) x 12 luni = 181.400 euro/an

închiriere apartament;    14 ap. x 1100 euro/luna(medie) x 12 luni = 184.800 euro/an

Total venituri anuale : 367.200 euro

Durata de recuperare a investiției_ani___10__

FACTORI DE RISC.

Incarnarea seismica va fi corespunzătoare perioadei de colt Tc — 1,5 sec si zonei seismi ;e “C” cu coeficient seismic ks =o.20 , ceea ce corespunde ,conform Anîxei A din P101-1992, intensității seimice exprimate in grade MSK de VIU .

Categoria de importanta globala, C (normala ) conform H.G. nr. 766/1997 .

Clasa de importanta , HI conform Normativ PI00/1992 , cu modificările si completat le ulterioare.

Risc mic de incendiu, gradul II de rezistenta la foc conform Normativului PI 18/1999, ;u modificările si completările ulterioare

încărcările si gruparea acțiunilor pentru calcule se va face in conformitate cu STaS 10101/0A-77 si STAS 10101/1-78 .______

FINANȚAREA INVESTIȚIEI.

Finanțarea se va face din fonduri de la bugetul local.

Anexa 2ANEXA NR. 2

LaH.CG.MB. nr.:^fzf /..££.k'Wf

TITULAR

BENEFICIAR

ADMINISTRATOR

AMPLASAMENT


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUESTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI SI A 3REMENT Sos. Nordului, nr. 114-140, sect. 1 Bucuresti(Satul francez)

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI


RON

Valoarea totala a investiei (cu TVA)

15374.348.:

(in preturi, 1 Euro =3,5 RON), din care:

Constructii+Montaj

RON

7.817.25C

Utilaje+Dotari

RON

2.325.75C

Proiectare

RON

561.75C

Alte cheltuieli

RON

2.214.870

TVA.

RON

2.454.721,

Eșalonarea investitiei(fara TVA)

Anul I Proiectare

RON

561.750

Alte cheltuieli

RON

2.214.8^0

Anul 13 INV

C+M+U+D

RON

10.143.000

Capacitati

Număr vile

Indici de suprafața si volum

buc

8

Regim de inaltime

P+l

Dimensiuni in plan

14mx2Sr

Suprafața construita

2

m

133J

Suprafața desfasurata

m2

243 :

Volum construcție

m3

731

Indici urbanistici de ocupare . număr de utilizitori

P.O.T. propus = 33 %

C.U.T. proprus = 0.6

Construcția va fi realizata pentru

un număr de 4-5 utilizatori permanem i

Număr Bloc apartamente

buc.

1

Indici de suprafața si volum

Regim de inaltime

S+P+z ]

Număr apartamente

buc.

14

Dimensiuni in plan

14mx29

Suprafața construita la sol

^2

m

45C

Suprafața etaj curent

--

m

450,: 0

Suprafața utila locativa

..-.2

m

1.771,; 5

Suprafața locuibila

m2

1.082 3

Suprafața desfasurata

m2

2.250

Volum construcție

m3

6.75C


Indici urbanistici de ocupare . număr de utilizitori

P.O.T. propus = 43 %

C.U.T. proprus = 2.20

Construcția va fi realizata pentru un număr de 56 utilizatori permanenti____

Durata de realizare a investiției_luni___12__

Venituri

închiriere vila ;    8 vile x 6.650 RON/luna(medie) x 12 luni = 638.400 RON /ar

închiriere apartament; 14 ap. x 3.850 RON/luna(medie) x 12 luni = 646.800 RON/an Total venituri anuale : 1.285.200 RON

Durata de recuperare a investiției_ani___10__

FACTORI DE RISC.

Incarnarea seismica va fi corespunzătoare perioadei de colt Tc = 1,5 sec si zonei seismi :e “C” cu coeficient seismic ks =0.20 , ceea ce corespunde ,conform Ansxei A din P10 j-1992, intensității seimice exprimate in grade MSK de VIU .

Categoria de importanta globala, C (normala ) conform H.G. nr. 766/1997 .

Clasa de importanta , HI conform Normativ PI00/1992 , cu modificările si completar le ulterioare.

Risc mic de incendiu , gradul II de rezistenta la foc conform Normativu’ui PI 18/1999 , :u modificările si completările ulterioare

încărcările si gruparea acțiunilor pentru calcule se va face in conformitate cu STaS 10101/0A-77si STAS 10101/1-78 ._____

FINANȚAREA INVESTIȚIEI.

Finanțarea se va face din fonduri de la bugetul local.