Hotărârea nr. 281/2005

HOTARAREnr. 281 din 2005-12-22 HOTARIRE 281 din 22/12/2005 PRIVIND COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 128/2005 CU LISTA IMOBILELOR IN CARE FUNCTIONEAZA CABINETE MEDICALE CARE TREC IN ADMINISTRAREA CONSILIILORLOCALE ALE SECTOARELOR 1 - 4
HOTARIRE nr. 281 din 22/12/2005
HOTARIRE 281 din 22/12/2005

HOTARIRE    281 din 22/12/2005

PRIVIND COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 128/2005 CU LISTA IMOBILELOR IN CARE FUNCTIONEAZA CABINETE MEDICALE CARE TREC IN ADMINISTRAREA CONSILIILORLOCALE ALE SECTOARELOR 1 - 4

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind completarea Hotararii C.G.M.B. nr.128/2005 cu lista imobilelor in care functioneaza cabinete medicale care trec in administrarea Consiliilor locale ale sectoarelor 1 - 4

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Achizitii, Concesionari si Contracte;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza prevederilor H.G. nr.884/2004 privind concesionarea, fara licitatie publica, a unor spatii cu destinatia de cabinete medicale, cu modificarile ulterioare;

            In conformitate cu prevederile art.1 din Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.128/2005 privind  transmiterea in administrarea Consiliilor locale ale sectoarelor 1 - 6 a imobilelor in care functioneaza cabinete medicale;

            In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”f”, “g” si art.46(2)  din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H o t a r a s t e:

 

            Art.1 - Se aproba lista cuprinzand imobilele in care functioneaza cabinete medicale care trec in administrarea Consiliilor locale ale sectoarelor 1 - 4, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 - Consiliile locale si Primarii sectoarelor 1 - 4 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 22.12.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 22.12.2005

Nr. 281

 

 

 

 

 

Anexa la H.C.H.M.B. nr.281/22.12.2005

 

 

Lista imobilelor in care functioneaza cabinete medicale in baza

OG nr.124/1998 care trec in administrarea

Consiliilor locale ale sectoarelor 1-4

 

 

 

Nr.

Crt.

Denumire unitate sanitara

Adresa imobil

 

SECTOR 1

 

1.

Dispensarul “Clabucet”

Str.Clabucet nr.4-8

2.

Dispensarul “Baneasa”

Str.Neagoe Voda nr.3-5,bl.13/6

3.

Centrul Medical “Batistei”

Str.Tudor Arghezi nr.28

4.

Dispensarul “Bucurestii Noi”

Bd.Bucurestii Noi nr.64

5.

Laboratorul de Sanatate Mintala

Str.Dionisie Lupu nr.54

6.

Dispensarul Medical “Diham”

Bd.Schitul Magureanu nr.27-33

7.

Dispensarul Medical “Duca” exclusiv spatii fosta pediatrie

Str.Gheorghe Duca

nr.10-22

8.

Dispensarul “Herastrau”

Str.Smaranda Braescu nr.16

 

SECTOR 2

 

1.

Dispensarul Sos.Pantelimon nr.27

(sectia exterioara Spital Sf.Pantelimon)

Sos.Pantelimon nr.27

2.

Dispensar

Sos.Stefan cel Mare

nr.19-21

 

SECTOR 3

 

1.

Dispensar

Str.Doamna Chiajna nr.24

 

SECTOR 4

 

1.

Dispensar

Bd.Marasesti nr.92

2.

Dispensar

Str.Veniamin  Costache nr.5

 

 

\n

Anexa 1

Anexa la H.C.H.M.B. nr.281/22.12.2005

 

 

Lista imobilelor in care functioneaza cabinete medicale in baza

OG nr.124/1998 care trec in administrarea

Consiliilor locale ale sectoarelor 1-4

 

 

 

Nr.

Crt.

Denumire unitate sanitara

Adresa imobil

 

SECTOR 1

 

1.

Dispensarul “Clabucet”

Str.Clabucet nr.4-8

2.

Dispensarul “Baneasa”

Str.Neagoe Voda nr.3-5,bl.13/6

3.

Centrul Medical “Batistei”

Str.Tudor Arghezi nr.28

4.

Dispensarul “Bucurestii Noi”

Bd.Bucurestii Noi nr.64

5.

Laboratorul de Sanatate Mintala

Str.Dionisie Lupu nr.54

6.

Dispensarul Medical “Diham”

Bd.Schitul Magureanu nr.27-33

7.

Dispensarul Medical “Duca” exclusiv spatii fosta pediatrie

Str.Gheorghe Duca

nr.10-22

8.

Dispensarul “Herastrau”

Str.Smaranda Braescu nr.16

 

SECTOR 2

 

1.

Dispensarul Sos.Pantelimon nr.27

(sectia exterioara Spital Sf.Pantelimon)

Sos.Pantelimon nr.27

2.

Dispensar

Sos.Stefan cel Mare

nr.19-21

 

SECTOR 3

 

1.

Dispensar

Str.Doamna Chiajna nr.24

 

SECTOR 4

 

1.

Dispensar

Bd.Marasesti nr.92

2.

Dispensar

Str.Veniamin  Costache nr.5