Hotărârea nr. 278/2005

HOTARAREnr. 278 din 2005-12-22 HOTARIRE 278 din 22/12/2005 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE ZONALE SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 159/2009 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 172/2010
HOTARARE nr. 278 din 22/12/2005
HOTARIRE 278 din 22/12/2005

HOTARIRE    278 din 22/12/2005

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE ZONALE

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea  unor Planuri Urbanistice Zonale

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Vazand avizele obtinute de la Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT – DUAT a P.M.B si Comisia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului  a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de prevederile:

-         Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , cu modificarile si completarile ulterioare;

-         Ordinului MLPAT nr.91/1991 modificat si completat prin Ordinul MLPTL  nr.1943/19.12.2001;

-         Ordinul MTCT nr.1107/01.08.2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti;

-         Hotararii Guvernului nr.525/1995 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

-         P.U.G al Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea CGMB nr.269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”f” si „k” si art.46(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H o t a r a s t e:

 

            Art.1- Se aproba  Planurile Urbanistice Zonale, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2- Documentatiile reprezinta regulament de urbanism si nu dau dreptul la construire.

            Art.3- Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

            Art.4- Perioada de valabilitate a documentatiilor de urbanism este de 5 (cinci) ani.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 22.12.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 22.12.2005

Nr. 278

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

\n

Anexa 1ANEXA CGMB NR


,/2005


Nr.

Crt.

Nr. / data Registratura

SOLICITANT

ADRESA POȘTALA

DENUMIRE

INVESTIȚIE

TEREN

PROPRIETATE

PERSOANA

FIZICA/JURIDICA

TEREN

PROPRIETATE

A PRIVATA A PMB

TEREN

DOMENIU

PUBLIC

OBS.

1

480 643/ 05.04.2005

S.C. I.C.A. S.A.

STR. GÂRLEI nr. 1

Sector 1

S=30 000,00 mp

BIROURI, HOTEL, COMERȚ

POTmax-40%

CUTmax -2,5

Hmax -28 m

S=30 000,00 mp

-

-

-

2

420 007/ 09.02.2005

CIOLAN CRISTIAN

Str PARASCHIVA GHERGHEL NR. 4 SECTOR 1

S=105,50 mp

MANSARDARE

LOCUINȚA

POTmax-86%

CUTmax-2,8

Hmax-10 m

S= 105,50 mp

-

-

-

3

455 497/ 13.05.2005

CHIVU MARIN

STR. SOIMUSnr. 9-11

SECTOR 4

S=200,00 mp

EXTINDERE

LOCUINȚA

POTmax-70%

CUTmax-2

Hmax- 10 m

S=200,00 mp

S=200,00 mp

-

-

4

487 205/ 26.10.2005

OMNIASIG S.A.

STR. PECHEA 13

SECTOR 1

S=260,00 mp

EXTINDERE

BIROURI

POTmax-60%

CUTmax-3,4

Hmax- 20 m

S=260,00 mp

-

-

-

5

461 219/ 15.06.2005

TAYEB EUGENIA

STR. Av. ANDREI POPOVICI Nr. 71 SECTOR 1

S= 154,00 mp

LOCUINȚA

POTmax-92%

CUTmax-3,93

Hmax- 16 m

S= 154,00 mp

-

-

-

6

493 331/ 21.11.2005

S.C.EMPROD SRL

SOS. BERCENI

TARLA 56 PARCELA A 3/1

S=7 800,00 mp

Fca. MEZELURI POTmax -60% CUTmax-2

Hmax - 12 m

S=7 800,00 mp

-

-

-

479 578/

zi.uy.zuu3

SECTOR 4

tu i max-3,4

tfmax- 21 m

8

484 043/ 11.10.2005

S.C. RO-NATURSTEIN SRL

Str. MENDELEEV 5

SECTOR 1

S=460,00 mp

BIROURI

POTmax-65%

CUTmax-4

Umax — 28 m

S= 1133,50 mp

-

-

-

9

433 33»/

07.10.2005

VASILEGHEORGHE

Calea RAHOVEI Nr. 188A,

Sector 5

COMERȚ LOCUINȚA

ruimax-3U7o

CUTmax-1,5

Hmax-10 m

S=607,0(505+102) mp

-

-

-

10

473 474/ 31.08.2005

PMB

PARCUL HERASTRAU-Regulamente PUD pe axe si centre de interes prioritar -Plan de acțiune, Studii de fezabilitate

-

-

-

-

-

11

473 472/

31.08.2005

PMB

PARCUL TINERETULUI-Reactualizare - Regulamente PUD pe axe si centre de interes prioritar - Plan de acțiune, Studii de fezabilitate

-

-

-

-

-

12

473 478/ 31.08.2005

PMB

Centrul Istoric

Zona pilot B

Centru istoric restaurare-viabilizare

-

-

-

-

13

487336/

25.10.05

S.C. MULTIMEDIA EST S.R.L.

PUZ - STRADA BRODINA

Nr. 3

Sector 1

S=25.000,00 mp.

Locuințe si birouri

POT - max. 55%

CUT - max. 2,7

H max. - 18 m.

S=419,00 mp.

-

-

-

14

457362/

25.05.05

Badila Dumitru

PUZ - ALEEA TEISANI Nr. 43 Sector 1

S= 17.000,00 mp.

Hotel si birouri

POT - max. 50%

CUT - max. 2

H max. - 15 in.

S=2.984,00 mp.

-

-

-

15

481748/

29.09.05

Eugenia Seciu si Ivanescu Lucia-Dorina

PUZ - STRADA ZELETIN Nr.28 Sector 1

S=22.000,00 mp.

Locuințe

POT max. - 55%

CUT max. - 3

H max. 21 m.

S=441,00 mp.

-

-

-

16

489902/

08.11.2005

Tanase Tudor si Tanase Florin

PUZ-str. Clucerului nr. 45,

Sector 1

S 289,88 mp    ' ■ .

Locuința

POTmax -48%

CUT max-2,1

Hmax - 7,7-11 m

S=289,88 mp

-

-

-

494509/ I. . „    .

i ivtunvi Kiuiii'u vi iiiirifi

Sector 5    I POTmax-45%

I

S=523,00 nw

£4.1 1.XUUZ5

3=i:>uuu,uu mp

tu i max — 1,4

Hmax — 10,00

18

449476/

04.05.2005

Sardac Valeriu si Ana Maria

PUZ-str. Frumoasa nr. 30,

Sector 1

S=60000,00 mp

Locuințe

POTmax - 75% CUTmax -4

Hmax - P+4/5E retras

S=850,00 mp

-

-

-

19

4 /»440/

16.09.2005

V. DUMITRESCU

Str. GR. MORA nr. 2 ,

sector i

S=4000,00 mp

Locuințe

rv» i=su-/o

CUT=2,4

Hmax- S+P+4 E

ou / ,ux mp

-

-

-

20

478446/

16.09.2005

S.C VALUEROI GRUP S.R.L

Bd. ION IONESCU DELA BRAD nr. IA Sector 1

S= 4000,00 mp

Birouri clasa A -POT=45%

CUT=3

Hmax- 2S+P+6+etaj tehnic

S=2456,20 mp

-

-

-

21

499068/

13. 12.2005

LIVIU NETOIU

Modificare PUZ- PENINSULA LAC DAMBOVITA ,

Sector 6

S=40000,00 mp

Locuințe

POT=70%

CUT=2,5

Hmax - S+P+4E,

S= 5000,00 mp

-

-

-

22

495471 / 29.11.2005

CADAR MARCEL

Str. CETINEI nr. 11 ,

Sector 4

S= 4500,00 mp

Locuințe si servicii complementare -POT=54%

CUT=1,6

Hmax-P+2E

S=200,00 mp

-

-

-

23

488975/

02.11.2005

DARLEACAMELIA GABRIELA,BACANU ION , MUNTEANU ION,SULEA VICTOR IUSTIN

Str. ODEI nr. 176-DRUMUL DEALUL BABII,

Sector 4

S= 7000,00 mp

Locuințe

POT=45%

CUT=1,3

Hmax-P+2 E

S=4500,00 mp

-

-

-

24

492173/

16.11.2005

SILVESTRU EMILIA MIHAELA RODICA

Str. ARISTOTEL PAPPIA nr. 38 , Sector 1

S= 2000,00 mp

Locuințe

POT=60%

CUT=1,3

Hmax- P+l+M

S=122,00 mp

-

-

-

25

495392 / 28.11.2005

S.C EXTREM COM,

S.C MAGNUS COM

Str. SPATARU PREDA nr. 20 A , Sector 5

S= 1000,00 mp

Locuințe, comerț -POT=45%

CUT=1,3

Hmax - P+4E

S=336,00 mp

S=245,00 mp

-

-

H'i'l 11(11 Z

Str. DRUMUL GURA SIRIULUI

ocuinte

“"III —'

13.12.2005

C5.V    Ui'XI 1

nr. o z-oy,

Sector 3

S= 28000,00 mp

CUT=2,5

rimax-S+P+4E

□= jxuo,uu mp

27

487903 /

28.10. 2005

CRISTEA PETRE

Sos. GH. IONESCU SISESTI nr. 240-242, 256-260,

Sector 1

o— ‘*vuuv,uu mp

Locuințe

POT-45%

CUT=1,3

Umax- S+P+2 F.

S=5000,00 mp

-

-

-

28

498894 / 12.12.2005

S.C SARTOROM 1MPEX

Sos. BUCUREȘTI - MĂGURELE nr. 232,

Sector 5

S=50000,00 mp

Birouri , depozitare , comerț, servicii POT=50%

CUT=3

S=5000,00 mp

-

-

-

29

497095 / 06.12.2005

NACEA DUMITRU

Str. RADU CAPTARIU nr. 15, Sector 2

S= 13000,00 mp

Locuințe , birouri -POT=60 %

CUT=3

Hmax- P+4E

S=278,48 mp

-

-

-

30

488730 / 02.11.2005

BARBU FLORIN SERBAN

Str. ARON COTRUS nr. 53 ,

Sector 1

S= 3000,00 mp

Locuințe

POT=50%

CUT=3

Hmax- S+P+4E+5 D

S=2065,21 mp

-

-

-

31

490192/

08.. 11.2005

CENTRUL NATIONAL DE CULTURA AL RROMILOR

Calea FERENTARI nr. 86 ,

Sector 5

S= 4000,00 mp

Birouri ( sediu ) -POT=60%

CUT=2,5

Hmax-P+5 E

-

S=1900 mp

-

-

32

484605/

14.10.2005

Belean Rodica

Intrarea Valului nr. 8

S = 10000 mp

Locuințe

S=282,00 mp

-

-

-

33

417438/

11.10.2004

ALPHA STUDIO

Str. Alex. Campeanu,

Sector 1

S=30000,00 mp

Locuința

POT max-65% CUTmax-3,5

Hmax-19 m

S=418,35 mp

-

-

-

34

457363/

08.06.2005

SC INFOTURISM SA

B-DUL POLIGRAFIEI NR 3A, SECTOR 1

S=10535,00 mp

LOCUINȚE

POTmax-37%

CUTmax-2,8

Hmâx- 25 m

S= 10535,00 mp

-

-

-

IIROURI ’OT max-80%PUZ - str. Sirenelor nr. 13,    Locuințe