Hotărârea nr. 277/2005

HOTARAREnr. 277 din 2005-12-22 HOTARIRE 277 din 22/12/2005 PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI PENTRU ARTERELE DE CIRCULATIE SITUATE IN ZONA A DIN CARTIERUL BRANCUSI- DRUMUL TABEREI
HOTARIRE nr. 277 din 22/12/2005
HOTARIRE 277 din 22/12/2005

HOTARIRE    277 din 22/12/2005

PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI PENTRU ARTERELE DE CIRCULATIE SITUATE IN ZONA A DIN CARTIERUL BRANCUSI- DRUMUL TABEREI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind atribuirea de denumiri pentru arterele de circulatie situate in Zona A

din Cartierul Brancusi-Drumul Taberei

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala;

            In conformitate cu prevederile art.2, lit.”d” ale Ordonantei Guvernului Romaniei nr.63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

            In temeiul prevederilor art.38 lit.”u” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H o t a r a s t e:

 

            Articol unic - Se atribuie arterelor de circulatie situate in Zona A din Cartierul Brancusi – Drumul Taberei, sector 6, Bucuresti, urmatoarele denumiri:

-         STRADA VALEA IALOMITEI- pentru sectiunea marcata pe planul anexat, situata in prelungirea arterei de circulatie care in prezent poarta denumirea de Strada Valea Ialomitei;

-         ALEEA  MASA TACERII;

-         ALEEA POARTA SARUTULUI;

-         ALEEA COLOANA INFINITULUI

Aleile de circulatie se identifica conform planului anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 22.12.2005.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 22.12.2005

Nr. 277

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

\n

Anexa 1