Hotărârea nr. 268/2005

HOTARAREnr. 268 din 2005-11-29 HOTARIRE 268 din 29/11/2005 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII CENTRULUI DE PLANIFICARE URBANA SI METROPOLITANA BUCURESTI, CA PARTENER IN CONSORTIUL CONSTITUIT IN SCOPUL EXECUTARII PROIECTULUI "SISTEM DE SUPRAVEGHERE AI AVERTIZARE PRIVIND IMPACTUL POLUARII AERULUI ASUPRA MEDIULUI URBAN - AIR AWARE", IN CADRUL PROGRAMULUI LIFE III - MEDIU
HOTARIRE nr. 268 din 29/11/2005
HOTARIRE 268 din 29/11/2005

HOTARIRE   268 din 29/11/2005

PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII CENTRULUI DE PLANIFICARE URBANA SI METROPOLITANA BUCURESTI, CA PARTENER IN CONSORTIUL CONSTITUIT IN SCOPUL EXECUTARII PROIECTULUI "SISTEM DE SUPRAVEGHERE AI AVERTIZARE PRIVIND IMPACTUL POLUARII AERULUI ASUPRA MEDIULUI URBAN - AIR AWARE", IN CADRUL PROGRAMULUI LIFE III - MEDIU

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea participarii Centrului de Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti, ca partener in consortiul constituit in scopul executarii proiectului “Sistem de supraveghere si avertizare privind impactul poluarii aerului asupra mediului urban – AIR AWARE”, in cadrul Programului LIFE III - Mediu

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Centrului de Planificare Urbana si Metropolitana al Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile:

-          Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

-          Legii nr.137/1995 privind protectia mediului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-          Legii nr.139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificarile si completarile ulterioare;

-          Hotararii C.G.M.B. nr.269/2000 pentru aprobarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism ale municipiului Bucuresti;

-          Hotararea C.G.M.B. nr.96/2003 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Centrului de Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti;

In temeiul art.38 (2) lit.”c”, “k”, “r” si art.46(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

Art.1 – Se aproba participarea Centrului de Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti, ca partener, in consortiul constituit pentru executarea proiectului “Sistem de supraveghere si avertizare privind impactul poluarii aerului asupra mediului urban – AIR AWARE”, in cadrul Programului LIFE III – Mediu.

Art.2 – Cheltuielile reprezentand contributia municipalitatii, in suma de 87.853 Euro,  defalcate potrivit anexei, care face parte integrata din prezenta hotarare, se prevad si se suporta din bugetele anuale ale Centrului de Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 29.11.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 29.11.2005

Nr. 268

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

\n

Anexa 1Anexa la H.C.G.M.B. n


Planificare Buget CPUM-B

Proiect AIR-AWARE LIFE 05 ENV/RO/000106

Total EURO

Categorie cheltuieli

2005

2006

2007

2008

TOTAL contribuții

TOTAL Proiect

CE

CPUM-B

CE

CPUM-B

CE

CPUM-B

CE

CPUM-B

CE

CPUM-B

Personal

0

1.037

0

14.344

3.132

15.700

3.131

10.094

6.263

41.175

47.438

Deplasări

0

30

3.214

3.214

1.982

1.982

3.639

3.639

8.835

8.865

17.700

Asistenta Externa

0

0

1.714

1.286

6.286

4.714

0

0

8.000

6.000

14.000

Echipamente

0

0

14.750

14.750

0

0

0

llilffifio!

14.750

14.750

29.500

Consumabile

0

0

0

1.000

0

gjfjjKlijglf

17.254

lllllll®

17.254

1.498

18.752

Alte costuri

0

0

0

2.000

0

2.000

18.000

2.000

18.000

6.000

24.000

Regie

0

209

0

llllllllllllllî

0

3.797

0

2.626

0

9.565

9.565

TOTAL

0

1.276

19.678

îllill!

11.400

IS1SI8!!!!

42.024

18.857

73.102

lllllll

160.955

4 O7C

co onc

<aa eqq

cn oon

4 AO QAA

f/*    '>