Hotărârea nr. 24/2005

HOTARAREnr. 24 din 2005-01-20 HOTARIRE 24 din 20/01/2005 SE IA ACT DE TRANSMITEREA IMOBILELOR PREVAZUTE IN ANEXA DIN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, IN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARIRE nr. 24 din 20/01/2005
HOTARIRE 24 din 20/01/2005

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind transmiterea unor imobile din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, in proprietatea publica a Municipiului Bucuresti, pentru desfasurarea activitatii directiilor de evidenta a persoanelor

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului general al Municipiului Bucuresti;

            Vazand raportul de specialitate al Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti;

            In baza H.G. nr.2344/2004 privind trecerea unor bunuri din domeniul public sau privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor in domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale si in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, a consiliilor judetene sau locale;

            In conformitate cu prevederile art.38(2) lit.”f” si “i” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 - Se ia act de transmiterea imobilelor prevazute in anexa din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, in proprietatea publica a Municipiului Bucuresti.

Art.2 - Imobilele prevazute la art.1 se transmit in administrarea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6, pentru desfasurarea activitatii directiilor de evidenta a persoanelor infiintate la nivelul sectoarelor, conform anexei.

Art.3 -  Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 - Spatiul situat in Calea Victoriei nr. 17-19, in incinta Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, ramane in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru activitatea Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti.

Art.5 - Administratia Fondului Imobiliar, Directia Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti si directiile infiintate la nivelul sectoarelor 1-6 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.01.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Mioara Mantale

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 20.01.2005

Nr. 24

 

\n

Anexa 1Anexa la

Hotararea C.G.M.B nr. 24/2005

Locul unde este situat imobilul

Titularul dreptului

Caracteristici tehnice ale

Nr.

inregistrare    in

(spatiile) care se transmit

de administrare

imobilului (spatiilor)

inventarul domeniului public

SECTIA 2 POLITIE

Str. Arh. Ion Mincu nr. 15

Consiliul Local Sector 1

nr. incaperi = 3

S. utila = 42,2 mp

106.559

(partial)

SECTIA 3 POLITIE

Str. G-ral Berthelot nr. 34

Consiliul Local Sector 1

nr. incaperi = 4

S. utila = 72,11 mp

106.560

(partial)

SECTIA 4 POLITIE

Str. I. Neculce nr. 6

Consiliul Local Sector 1

nr. incaperi = 3

S. utila = 68,83 mp

106.561

(partial)

SECTIA 5 POLITIE

Bdul Bucurestii Noi nr. 54

Consiliul Local Sector 1

nr. incaperi = 4

S. utila = 78,29 mp

106.562

(partial)

SECTIA 6 POLITIE

Str. Logofat Paul Greceanu nr. 15

Consiliul Local Sector 2

nr. incaperi = 4

S. utila = 75,96 mp

106.563

(partial)

SECTIA 7 POLITIE

Str. Teiul Doamnei nr. 11

Consiliul Local Sector 2

nr. incaperi = 4

S. utila = 80,25 mp

106.564

(partial)

SECTIA 8 POLITIE

Sos. Mihai Bravu nr. 137

Consiliul Local Sector 2

nr. incaperi = 8

S. utila = 152,05 mp

113.971

(partial)

SECTIA 9 POLITIE

Sos. Pantelimon nr. 290

Consiliul Local Sector 2

nr. incaperi = 4

S. utila = 68,21 mp

113.972

(partial)

SECTIA 10 POLITIE

Str. Stelea Spataru nr. 13-15

Consiliul Local Sector 3

nr. incaperi = 2

S. utila = 34 mp

113.973

(partial)

SECTIA 11 POLITIE

Calea Vitan nr. 41-43

Consiliul Local Sector 3

nr. incaperi = 4

S. utila = 68,21 mp

113.974

(partial)

SECTIA 12 POLITIE

Str. Dr. Stefan Nicolae nr. 2-4

Consiliul Local Sector 3

nr. incaperi = 4

S. utila = 95,54 mp

113.975

(partial)

SECTIA 13 POLITIE

Str. Ciucea nr. 2

Consiliul Local Sector 3

nr. incaperi = 5

S. utila = 105,57 mp

113.976

(partial)

SECTIA 14 POLITIE

Str. Oitelor nr. 10

Consiliul Local Sector 4

nr. incaperi = 4

S. utila = 67,25 mp

113.977

(partial)

SECTIA 15 POLITIE

Str. Emil Racovita nr. 2

Consiliul Local Sector 4

nr. incaperi = 4

S. utila = 87,12 mp

113.978

(partial)

SECTIA 16 POLITIE

Str. Stoian Militaru nr. 109

Consiliul Local Sector 4

nr. incaperi = 4

S. utila = 79,75 mp

113.979

(partial)

SECTIA 17 POLITIE

Str. Dr. Grigore Taranu nr. 10

Consiliul Local Sector 4

nr. incaperi = 3

S. utila = 52,51mp

113.980

(partial)

SECTIA 18 POLITIE

Str. Constantin Miculescu nr. 14-16

Consiliul Local Sector 5

nr. incaperi = 4

S. utila = 114,5 mp

113.981

(partial)

Locul unde este situat imobilul (spatiile) care se transmit

Persoana juridica la

care se transmite

Caracteristici tehnice ale imobilului (spatiilor)

Nr.    inregistrare    in

inventarul domeniului public

SECTIA 19 POLITIE

Str. Amurgului nr. 17

Consiliul Local Sector 5

nr. incaperi = 4

S. utila = 82,65 mp

113.982

(partial)

SECTIA 20 POLITIE

Str. Falciu nr. 52

Consiliul Local Sector 6

nr. incaperi = 4

S. utila = 47,93 mp

113.983

(partial)

SECTIA 21 POLITIE

Str. Dezrobirii nr. 35-37

Consiliul Local Sector 6

nr. incaperi = 4

S. utila = 50,89 mp

113.984

(partial)

SECTIA 22 POLITIE

Str. Piata Brasov nr. 19 bis

Consiliul Local Sector 6

nr. incaperi = 4

S. utila = 50,89 mp

113.985

(partial)

SECTIA 23 POLITIE

Str. Rodnei nr. 52

Consiliul Local Sector 6

nr. incaperi = 4

S. utila = 58,46 mp

113.986

(partial)

SECTIA 24 POLITIE

Str. Bazaltului nr. 22-30

Consiliul Local Sector 6

nr. incaperi = 3

S. utila = 85,98 mp

113.987

(partial)

DIRECTIA GENERALA DE POLITIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Calea Victoriei nr. 17-19

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

nr. incaperi = 6

S. utila = 122,1 mp

34.390

(partial)