Hotărârea nr. 237/2005

HOTARAREnr. 237 din 2005-10-20 HOTARIRE 237 din 20/10/2005 PRIVIND APROBAREA CONTRIBUTIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI LA FINANTAREA CHELTUIELILOR AGENTIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI - ILFOV PE ANUL 2005
HOT. 237 20/10/2005
HOTARIRE 237 din 20/10/2005

HOTARIRE    237 din 20/10/2005

PRIVIND APROBAREA CONTRIBUTIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI LA FINANTAREA CHELTUIELILOR AGENTIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI - ILFOV PE ANUL 2005

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea contributiei Municipiului Bucuresti la finantarea cheltuielilor Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti – Ilfov pe anul 2005

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Buget si Directiei Financiar Contabilitate;

          Analizand cererea nr.2417/29.07.2005 a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti – Ilfov precum si Hotararea Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 nr.64/27.04.2005;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania si ale Hotararii C.G.M.B. nr.66/1999 privind participarea Municipiului Bucuresti la constituirea regiunii de dezvoltare Bucuresti - Ilfov;

In temeiul prevederilor art.38 (2) lit.”d”, „y” si art.46(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

            Art unic – Se aproba contributia Municipiului Bucuresti la finantarea cheltuielilor Agentiei pentru Dezvoltarea Regionala Bucuresti – Ilfov pentru anul 2005 in suma de 1.687 mii lei, care se suporta din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.10.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dorin Alexandru Baleanu

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 20.10.2005

Nr. 237