Hotărârea nr. 204/2005

HOTARAREnr. 204 din 2005-09-08 HOTARIRE 204 din 08/09/2005 PRIVIND NUMIREA UNUI MEMBRU AL C.G.M.B. PT A FACE PARTE DIN COMISIA PENTRU CERCETARE PREALABILA IN VEDEREA DECLARARII UTILITATII PUBLICE A LUCRARILOR DE INTERES LOCAL " ALIMENTAREA CU UTILITATI A ANSAMBLULUI DE LOCUINTE DIN STRADA ION USURELU, SECTOR 5"
HOT. 204 08/09/2005
HOTARIRE 204 din 08/09/2005

HOTARIRE    204 din 08/09/2005

PRIVIND NUMIREA UNUI MEMBRU AL C.G.M.B. PT A FACE PARTE DIN COMISIA PENTRU CERCETARE PREALABILA IN VEDEREA DECLARARII UTILITATII PUBLICE A LUCRARILOR DE INTERES LOCAL " ALIMENTAREA CU UTILITATI A ANSAMBLULUI DE LOCUINTE DIN STRADA ION USURELU, SECTOR 5"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind numirea unui membru al C.G.M.B. pentru a face parte din Comisia pentru cercetare prealabila in vederea declararii utilitatii publice a lucrarilor de interes local „Alimentarea cu utilitati a ansamblului de locuinte din Strada Ion Usurelu, sector 5”

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice inaintat catre secretariatul Comisiei de cercetare prealabila in vederea declararii de utilitate publica a lucrarilor de interes local;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile art.9 (1) si (3) din legea nr.33/1994 si ale art.3 si art.6 din H.G.R. nr.583/1994 privind componenta Comisiei de Cercetare Prealabila;

            In temeiul art.38 (1) si (2) lit.”f” si art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Articol unic – Se numeste domnul consilier PURCAREA SORIN pentru a face parte din Comisia pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice a lucrarilor de interes local „Alimentarea cu utilitati a ansamblului de locuinte din Strada Ion Usurelu, sector 5 ”

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 08.09.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dorin Alexandru Baleanu

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 08.09.2005

Nr. 204