Hotărârea nr. 182/2005

HOTARAREnr. 182 din 2005-08-04 HOTARIRE 182 din 04/08/2005 PRIVIND ABROGAREA HCGMB NR. 211/2002 PRIVIND ATRIBUIREA IN ADMNINISTRARE A SPATIULUI SITUAT IN STR. VASILE LASCAR, IN SUPRAFATA DE 199,99 M.P., CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2, BUCURESTI
HOT. 182 04/08/2005
HOTARIRE 182 din 04/08/2005

HOTARIRE    182 din 04/08/2005

PRIVIND ABROGAREA HCGMB NR. 211/2002 PRIVIND ATRIBUIREA IN ADMNINISTRARE A SPATIULUI SITUAT IN STR. VASILE LASCAR, IN SUPRAFATA DE 199,99 M.P., CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2, BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind abrogarea HCGMB nr. 211/2002 privind atribuirea in administrare a

spatiului situat in Str. Vasile Lascar, in suprafata de 199,99 mp.,

Consiliului local al sectorului 2, Bucuresti

 

Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali precum si Nota Directiei Inspectie si Control General cu privire la situatia spatiului cu alta destinatie situat in Str. Vasile Lascar nr. 38, sector 2;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;

In temeiul art. 38 alin. 1 si alin. 2 lit. „f” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Articol unic – Se abroga HCGMB nr. 211/2002 privind atribuirea in administrare a spatiului situat in Str. Vasile Lascar, in suprafata de 199,99 mp., Consiliului local al sectorului 2, Bucuresti.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 04.08.2005.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Dorin Baleanu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 04.08.2005

Nr. 182