Hotărârea nr. 130/2005

HOTARAREnr. 130 din 2005-06-16 HOTARIRE 130 din 16/06/2005 PRIVIND DELEGAREA UNUI MEMBRU AL C.G.M.B. IN COMISIA DE SOLUTIONARE A INTAMPINARILOR IN VEDEREA EXPROPRIERII TERENULUI SITUAT IN BUCURESTI, CALEA GRIVITEI - STRADA CARPATI, SECTOR 1 CE CUPRINDE ZONA DE PROTECTIE SANITARA A APEDUCTULUI ARCUDA-NORD
HOT. 130 16/06/2005
HOTARIRE 130 din 16/06/2005

HOTARIRE    130 din 16/06/2005

PRIVIND DELEGAREA UNUI MEMBRU AL C.G.M.B. IN COMISIA DE SOLUTIONARE A INTAMPINARILOR IN VEDEREA EXPROPRIERII TERENULUI SITUAT IN BUCURESTI, CALEA GRIVITEI - STRADA CARPATI, SECTOR 1 CE CUPRINDE ZONA DE PROTECTIE SANITARA A APEDUCTULUI ARCUDA-NORD

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind delegarea unui membru al Consiliului General al Municipiului Bucuresti

in comisia de solutionare a intampinarilor in vederea exproprierii terenului

situat in Bucuresti, Calea Grivitei – Strada Carpati, sector 1,

ce cuprinde zona de protectie sanitara a Apeductului Arcuda – Nord

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General precum si raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice;

Tinand seama de prevederile art. 15 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea de utilitate publica;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 38, alin. 1 si art. 46 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 – Se deleaga domnul Doru Prioteasa ca reprezentant al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in comisia de solutionare a intampinarilor in vederea exproprierii terenului situat in Bucuresti, Calea Grivitei – Strada Carpati, sector 1, care cuprinde zona de protectie sanitara a Apeductului Arcuda – Nord.

Art. 2 – Persoana nominalizata la art. 1 si Directia Utilitati Publice vor aduce la indeplinire prezenta hotarare.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.06.2005.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 16.06.2005

Nr. 130