Hotărârea nr. 123/2005

HOTARAREnr. 123 din 2005-06-16 HOTARIRE 123 din 16/06/2005 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE "STRADA NEGOITA TARGOVISTEANU" ARTEREI DE CIRCULATIE CUPRINSA INTRE SOS. BUCURESTI - MAGURELE SI STR. TEIUS, SECTOR 5
HOTARIRE nr. 123 din 16/06/2005
HOTARIRE 123 din 16/06/2005

HOTARIRE    123 din 16/06/2005

PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE "STRADA NEGOITA TARGOVISTEANU" ARTEREI DE CIRCULATIE CUPRINSA INTRE SOS. BUCURESTI - MAGURELE SI STR. TEIUS, SECTOR 5

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind atribuirea denumirii de "Strada Negoita Targovisteanu" arterei de circulatie

cuprinsa intre Sos. Bucuresti - Magurele si Str. Teius, sector 5

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al muncipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art. 2, lit. "d" din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

In temeiul prevederilor art. 38 (2), lit. "u"  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Articol unic – Se atribuie denumirea de "Strada Negoita Targovisteanu", arterei de circulatie ce incepe din Sos. Bucuresti – Magurele si se termina in Str. Teius, sector 5.

Artera se identifica conform planului sc. 1:2000, anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.06.2005.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 16.06.2005

Nr. 123

 

 

Pentru consultarea anexei accesati www.pmb.ro / Acte normative

\n

Anexa 1