Hotărârea nr. 121/2005

HOTARAREnr. 121 din 2005-06-16 HOTARIRE 121 din 16/06/2005 PRIVIND SCHIMBAREA CLASIFICARII MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI DIN MUZEU DE IMPORTANTA JUDETEANA IN MUZEU DE IMPORTANTA NATIONALA
HOT. 121 16/06/2005
HOTARIRE 121 din 16/06/2005

HOTARIRE    121 din 16/06/2005

PRIVIND SCHIMBAREA CLASIFICARII MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI DIN MUZEU DE IMPORTANTA JUDETEANA IN MUZEU DE IMPORTANTA NATIONALA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind schimbarea clasificarii Muzeului Municipiului Bucuresti din muzeu

de importanta judeteana in muzeu de importanta nationala

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al muncipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Cultura;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu art. 14 (1) si a art. 15 (2) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003;

In temeiul prevederilor art. 38 (3) si art. 46 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Articol unic – Se solicita Ministerului Culturii si Cultelor schimbarea clasificarii Muzeului Municipiului Bucuresti, institutie publica de cultura subordonata Consiliului General al Municipiului Bucuresti, din muzeu de importanta judeteana in muzeu de importanta nationala.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.06.2005.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 16.06.2005

Nr. 121