Hotărârea nr. 108/2005

HOTARAREnr. 108 din 2005-05-19 HOTARIRE 108 din 19/05/2005 PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI NOMINALE A COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 108 19/05/2005
HOTARIRE 108 din 19/05/2005

HOTARIRE    108 din 19/05/2005

PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI NOMINALE A COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

            In conformitate cu prevederile O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, modificata si completata prin Legea nr.673/2002;

 

            In temeiul art.56 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Articol unic – Se aproba componenta nominala a comisiilor de specialitate ale Consiliului General  al Municipiului Bucuresti, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.05.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 19.05.2005

Nr.108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la H.C.G.M.B. nr.108/19.05.2005

 

 

1. Componenta nominala a Comisiei juridice si de disciplina

1.- Mircea Valentin

2.- Toma Tudor

3.- Surulescu Aurelia

4.- Goncea Gheorghita Liviu

5.- Constantin Barna Stelica

6.- Cruceanu Elena

7.- Berghes Carmen

 

2. Componenta nominala a Comisiei pentru credite externe

1.- Murg Calin

2.- Cruceanu Elena

3.- Ciuca Maria

4.- Meran Stefan Dan

5.- Berbecaru Alin Dumitru

6.- Goncea Gheorghita Liviu

7.- Dumitrescu Vlad Dumitru

 

3. Componenta nominala a Comisiei pentru integrare europeana

1.- Purcarea Sorin

2.- Cosma Roxana

3.- Baleanu Dorin Alexandru    

4.- Campurean Mariana

5.- Petrovici Octavian  

6.- Gheorghe Victorita

7.- Zlotea Marian

 

4. Componenta nominala a Comisiei economica, buget, finante

1.- Paraschiv Lucian

2.- Tanase Antonel

3.- Murg Calin

4.- Baleanu Dorin Alexandru

5.- Ciuca Maria

6.- Dumitrescu Vlad Dumitru

7.- Constantin Barna Stelica

 

5. Componenta nominala a Comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului

1.- Tica Horatiu Florin

2.- Pop Romeo Teodor

3.- Oprisan Ion

4.- Bumbas Florin

5.- Duta Nicolae Lucian

6.- Giugula Mihai

7.- Meran Stefan Dan

 

 

6. Componenta nominala a Comisiei pentru utilitati publice

1.- Baleanu Florin

2.- Iovici Teodor Victor

3.- Stan Nicusor

4.- Pirvu Cosmin Gabriel

5.- Botos Laurian Dragos

6.- Tudorache Daniel

7.- Enciu Ioan

 

7. Componenta nominala a Comisiei patrimoniu

1.- Prioteasa Doru

2.- Mircea Valentin

3.- Tica Horatiu Florin

4.- Forascu Vasile

5.- Campurean Mariana

6.- Robe Patricia Isabela

7.- Ioan Aurelian

 

8. Componenta nominala a Comisiei pentru igienizare si salubritate

1.- Paliga Sorin

2.- Tudor Popescu Cristian

3.- Pirvu Cosmin Gabriel

4.- Bancila Mihai

5.- Marinescu Ion

6.- Gheorghe Victorita

7.- Berbecaru Alin Dumitru

 

9. Componenta nominala a Comisiei transporturi si infrastructura urbana

1.- Pirpiliu Stefan Daniel

2.- Zatreanu Dan Radu

3.- Prioteasa Doru

4.- Bancila Mihai

5.- Stan Ion

6.- Popa Grigore Ioan

7.- Oprisan Ion

 

10. Componenta nominala a Comisiei invatamant, cultura, culte

1.- Pop Romeo Teodor

2.- Adir Victor Gabriel

3.- Galetuse Stelian

4.- Florescu Dragos

5.- Cosma Maria Roxana

6.- Ioan Aurelian

7.- Romeo Ilie

 

11. Componenta nominala a Comisiei sanatate si protectie sociala

1.- Radu Mioara

2.- Marinescu Ioan

3.- Patica Iuliana Antoanela

4.- Moise Alina Daniela

5.- Duta Nicolae Lucian

6.- Surulescu Aurelia

7.- Untaru Virgil

 

12. Componenta nominala a Comisiei de ecologie si protectia mediului

1.- Tudor Popescu Cristian

2.- Radu Mioara

3.- Robe Patricia Isabela

4.- Florescu Dragos

5.- Galetuse Stelian

6.- Tanase Antonel

7.- Zlotea Marian

                                                                                               

13. Componenta nominala a Comisiei pentru comert si protectia consumatorului

1.- Bumbas Florin

2.- Adir Victor Gabriel

3.- Botezatu Enescu Petre

4.- Tudorache Daniel

5.- Toma Tudor

6.- Berghes Carmen

7.- Ivascu Tiberiu

 

14. Componenta nominala a Comisiei pentru relatii internationale, cooperare si asociere cu alte autoritati publice

1.- Stan Nicusor

2.- Paliga Sorin

3.- Zatreanu Dan Radu

4.- Popa Grigore Ioan

5.- Moise Alina Daniela

6.- Petrovici Octavian  

7.- Ilie Romeo

 

15. Componentei nominale a Comisiei pentru relatii cu organizatii neguvernamentale si alti parteneri sociali

1.- Iovici Teodor Victor

2.- Patica Iuliana Antoanela

3.- Pirpiliu Stefan Daniel

4.- Purcarea Sorin

5.- Botezatu Enescu Petre

6.- Stan Ion

7.- Ivascu Tiberiu