Hotărârea nr. 229/2003

HOTARAREnr. 229 din 2003-09-04 HOTARIRE 229 din 04/09/2003 INCEPAND CU DATA DE 15 SEPTEMBRIE 2003 DOMNUL BOJOIU GHEORGHE SE INCADREAZA IN FUNCTIA DE CONSILIER JURIDIC GRADUL IA IN CADRUL APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL C.G.M.B.
HOT. 229 04/09/2003
HOTARIRE 229 din 04/09/2003

HOTARIRE    229 din 04/09/2003

INCEPAND CU DATA DE 15 SEPTEMBRIE 2003 DOMNUL BOJOIU GHEORGHE SE INCADREAZA IN FUNCTIA DE CONSILIER JURIDIC GRADUL IA IN CADRUL APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL C.G.M.B.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind incadrarea domnului BOJOIU GHEORGHE in functia de consilier juridic

gradul IA in cadrul aparatului permanent de lucru al C.G.M.B.

 

            Avand in vedere procesul-verbal de examinare incheiat in urma sustinerii concursului pentru ocuparea unui post de consilier juridic gradul IA in cadrul aparatului permanent de lucru al C.G.M.B.;

            Vazand expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, ale Legii nr. 40/191, republicata, precum si ale Legii nr.154/1998;

            Tinand seama de prevederile H.G. nr. 775/1998, H.G. nr. 157/1999, O.G. nr. 24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, O.U.G. nr. 42/2001 si O.U.G. nr. 191/2002;

            In aplicarea Hotararii C.G.M.B. nr. 58/2003;

            In temeiul prevederilor art. 791 si urmatoarele din Legea nr. 673/2002 privind aprobarea O.U.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale;

            In temeiul art. 38(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 – Incepand cu data de 15 septembrie 2003 domnul BOJOIU GHEORGHE se incadreaza in functia de consilier juridic gradul IA in cadrul aparatului permanent de lucru al C.G.M.B.

            Art.2 – Directia Resurse Umane din cadrul P.M.B. va indeplini toate procedurile prevazute de Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 04.09.2003

Nr. 229