Hotărârea nr. 198/2003

HOTARAREnr. 198 din 2003-06-26 HOTARIRE 198 din 26/06/2003 PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER AL C.G.M.B.
HOTARARE nr. 198 din 26/06/2003
HOTARIRE 198 din 26/06/2003

HOTARIRE    198 din 26/06/2003

PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER AL C.G.M.B.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind vacantarea unui post de consilier al

Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

          Avand in vedere cererea scrisa a domnului COSTIN BEREVOIANU, prin care se solicita renuntarea la calitatea de consilier;

          Vazand procesul-verbal al Comisiei de Validare din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prin care se propune adoptarea unei hotarari prin care se ia act de incetarea unui mandat de consilier;

          In temeiul prevederilor art.60 alin.1 lit."a" si alin.2 din legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A S T E:

 

          Articol unic- Se ia act de vacantarea unui post de consilier, ca urmare a demisiei domnului COSTIN BEREVOIANU.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 26.06.2003

Nr.198