Hotărârea nr. 162/2003

HOTARAREnr. 162 din 2003-06-12 HOTARIRE 162 din 12/06/2003 PRIVIND VALIDAREA MEMBRILOR AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 162 12/06/2003
HOTARIRE 162 din 12/06/2003

HOTARIRE    162 din 12/06/2003

PRIVIND VALIDAREA MEMBRILOR AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica

a Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza prevederilor art.17(3) din Legea nr.218/2002 si art.7 din H.G. nr.787/2002 si art.46(5) din Legea nr.215/2001;

            In temeiul art.(1) si art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 - Se aproba desemnarea nominala a membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica, conform anexei alaturate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2- Se valideaza procesul-verbal al sedintei de constituire a membrilor desemnati ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 12.06.2003

Nr.162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA LA Hotararea CGMB

nr.162/12.06.2003

 

Componenta Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica

 

 

1.      Ion Cuhutencu - Subprefect Prefectura Municipiului Bucuresti

2.      Chestor de Politie Mihai Gheorghe - Director General - D.G.P.M.B.

3.      Col.(r) Ion Bolboaca - Comandant Corpul Grdienilor Publici al Municipiului Bucuresti

4.      Chestor de Politie Vasile Popa - Reprezentant al Corpului National al Politistilor

5.      Domnul Ion Victor Stan - Consilier C.G.M.B.

6.      Domnul Liviu Gheorghita Goncea - C.G.M.B.

7.      Domnul George Vodislav - Consilier C.G.M.B.

8.      Domnul Mihai Radulescu - Consilier C.G.M.B.

9.      Domnul Stelica Barna Constantin - Consilier C.G.M.B.

10.  Domnul Gheorghita Diaconu - Consilier C.G.M.B.

11.  Domnul Ioan Nastea - Reprezentant al comunitatii

12.  Domnul Dragos Tanasoiu - Reprezentant al comunitatii

13.  Doamna Mioara Mantale - Reprezentant al comunitatii