Hotărârea nr. 98/2000

HOTARAREnr. 98 din 2000-04-06 HOTARIRE 98 din 06/04/2000 PRIVIND APROBAREA COLABORARII CU SC A.B. INVESTITII SI CONSTRUCTII SRL, IN SCOPUL VALORIFICARII REZULTATELOR CONCURSULUI DE URBANISM "PIATA REVOLUTIEI" SI A REALIZARII SI EXPLOATARII UNUI COMPLEX MULTIFUNCTIONAL IN MUNICIPIUL BUCURESTI
HOT. 98 06/04/2000
HOTARIRE 98 din 06/04/2000

HOTARIRE     98 din 06/04/2000

PRIVIND APROBAREA COLABORARII CU SC A.B. INVESTITII SI CONSTRUCTII SRL, IN SCOPUL VALORIFICARII REZULTATELOR CONCURSULUI DE URBANISM "PIATA REVOLUTIEI" SI A REALIZARII SI EXPLOATARII UNUI COMPLEX MULTIFUNCTIONAL IN MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea colaborarii cu SC A.B. INVESTITII SI

 CONSTRUCTII SRL, in scopul valorificarii rezultatelor

concursului de urbanism “Piata Revolutiei” si a realizarii

si exploatarii unui complex multifunctional in

Municipiul Bucuresti

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti;

          Analizand Raportul comun al Directiei pentru Cultura si Culte si al Departamentului Patrimoniu Imobiliar;

          Vazand scrisoarea de intentie nr.21/07.09.1999 a SC A.B. INVESTITII SI CONSTRUCTII SRL;

          In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”g”, “n” si “v”, combinat cu art.28(2) din Legea privind administratia publica locala nr.69/1991, republicata,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

          Art.1- Se aproba colaborarea dintre Consiliul General al Municipiului Bucuresti si SC A.B. INVESTITII SI CONSTRUCTII SRL, in scopul valorificarii rezultatelor concursului de urbanism “Piata Revolutiei” aprobate prin Hotararea Consiliul General al Municipiului Bucuresti nr.127/1997 prin elaborarea documentatiilor de urbanism (P.U.Z.-P.U.D.), precum si in scopul realizarii si exploatarii unui complex multifunctional in strada Academiei nr.28-30, sector 1.

          Art.2- Primarul General al Municipiului Bucuresti va negocia si va semna contractul de colaborare cu SC A.B. INVESTITII SI CONSTRUCTII SRL, tinand cont de conditiile prevazute in anex acare face parte intergranta din prezenta hotarare.

 

                                                                             Contrasemneaza

             PRESEDINTE DE SEDINTA,            SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                                                                            BUCURESTI,

                  Radu Florinel Dumbraveanu                Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

Bucuresti, 06.04.2000

Nr.98

Anexa

la H.C.G.M.B. nr.98/06.04.2000

 

 

 

CONDITIILE

colaborarii dintre Consiliul General al Municipiului Bucuresti

si S.C.  A.B. INVESTITII SI CONSTRUCTII SRL

 

 

          Obligatiile S.C. A.B. INVESTITII SI CONSTRUCTII SRL (ABIC)

 

1.     Sa finanteze integral cheltuielile de realizare a documentatiei de urbanism (P.U.Z.-P.U.D.) referitoare la “Piata Revolutiei” din municipiul Bucuresti de catre arh.Franz Echeriu si arh.Mariana Echeriu in baza proiectului castigator al concursului de urbanism “Piata Revolutiei” aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.172/1997; fondurile alocate in acest scop vor fi de cel putin 150.000 EURO.

2.     Sa accepte negocierea si semnarea unui contract de asociere cu Consiliul General al Municipiului Bucuresti referitor la constructia si exploatarea unui complex edilitar multifunctional in str.Academiei nr.28-30, sector 1 numai dupa ce documentatiile de urbanism (P.U.Z. - P.U.D.) vor fi intocmite si aprobate potrivit prevederilor legale; contractul ce se va negocia si semna va inlocui contractul de asociere incheiat intre Teatrul “Excelsior” si ABIC autentificat sub nr.1491 din 26.03.1998 si se va supune aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

          Obligatiile Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

1.     Sa garanteze si a recunoasca dreptul ABIC de a realiza si exploata in colaborare cu Municipalitatea un complex multifunctional amplasat in Bucuresti, str.Academiei nr.28-30, sector 1.

2.     Sa atribuie in scopul construirii imobilului respectiv cel putin suprafata de teren aferenta cladirii actuale a Teatrului “Excelsior” (1050 mp) si care este in proprietatea municipiului Bucuresti (potrivit H.G.R. nr.274/1999, modificata prin H.G.R. nr.394/1999).