Hotărârea nr. 74/2000

HOTARAREnr. 74 din 2000-03-16 HOTARIRE 74 din 16/03/2000 PRIVIND APROBAREA UNUI PROTOCOL DE PRIETENIE SI COOPERARE, INCHEIAT DE MUNICIPALITATEA BUCURESTI
HOT. 74 16/03/2000
HOTARIRE 74 din 16/03/2000

HOTARIRE     74 din 16/03/2000

PRIVIND APROBAREA UNUI PROTOCOL DE PRIETENIE SI COOPERARE, INCHEIAT DE MUNICIPALITATEA BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unui protocol de prietenie si cooperare,

incheiat de Municipalitatea Bucuresti

 

          Avand in vedere existenta bunelor relatii dintre Municipiul Bucuresti si principalele capitale si orase ale lumii, precum si necesitatea dezvoltarii acestor relatii in domeniul administratiei publice locale, mai precis in domeniile economic, social si cultural;

          Tinad seama de propunerea Primarului General al Municipiului Bucuresti si de prezenta in Capitala Romaniei a unor delegatii ale Primariilor oraselor cu care Municipalitatea Bucuresti a incheiat acorduri si protocoale;

          Avand in vedere Raportul de Specialitate al Directiei Relatii Internationale;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In baza art.1 din Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.120/08.08.1999 prin care se imputerniceste Primarul General al Capitalei sa negocieze acorduri de cooperare cu reprezentanti ai administratiilor locale din tara si din strainatate;

          In temeiul art.20 (2) lit.”x” art.28 (1) si al art.44 alin.(2) din Legea privind administratia publica locala nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Articol unic - Se aproba Protocolul de prietenie si cooperare intre orasele Bucuresti si Damasc, anexat, incheiat intre Municipalitatea Bucuresti in anul 1999.

          Primarul general al Municipiului Bucuresti va depunde diligentele necesare pentru realizarea acestei cooperari

 

                                                                                            Contrasemneaza

             PRESEDINTE DE SEDINTA,            SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                                                                             BUCURESTI,

               Radu Florinel Dumbraveanu                     Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 16.03.2000

Nr.74

 

                                                                                                    Anexa la H.C.G.M.B.

nr.74/16.03.2000

 

REPUBLICA ARABA SIRIANA                                                                                 ROMANIA

PRIMARIA MUNICIPIULUI DAMASC                                  

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

 

PROTOCOL DE PRIETENIE SI COOPERARE

INTRE ORASELE BUCURESTI SI DAMASC

 

          In scopul de a promova relatiile de colaborare dintre Republica Araba Siriana si Romania, in special intre orasele Damasc si Bucuresti;

          Printr-o dorinta reciproca de a dezvolta si intari aceste relatii prin stabilirea unor formew concrete de cooperare in domeniul administratiei locale;

          Orasele DAMASC si BUCURESTI sunt de acord sa semneze urmatorul Protocol de Prietenie si Cooperare:

 

          Articolul 1 - Cele doua orase vor sprijini schimbul de informatii si legislatie in domeniul sistematizarii urbane, cadastral si administrativ, prin schimb dee experti.

 

          Articolul 2 - Cele doua orase vor promova organizarea de seminarii in domeniul dezvoltarii serviciilor municipale si al pregatirii personalului, precum si schimbul de vizite de lucru intre conduceriel autoritatilor locale.

 

          Articolul 3 - Cele doua orase se angajeaza sa promoveze schimbul de experienta in domeniul dezvoltarii zonelor industriale si in gasirea solutiilor optime pentru amplasarea acestora in afara zonelor de locuit.

 

          Articolul 4 - Cele doua orase vor incuraja schimbul de experienta in domeniul transportului urban.

 

          Articolul 5 - Cele doua orase vor contribui la aplicarea sistemului de informatii geografice in orasul Damasc (GIS) din punct de vedere al organizarii si planificarii, prin schimb de experienta.

 

          Articolul 6 - Cele doua orase vor incuraja colaborarea si schimbul de experienta in domeniul spatiilor verzi, gradini si parcuri de agrement, precum si in cel al amenajarii unei gradini zoologice in orasul Damasc si schimb de animale in acest domeniu.

 

          Articolul 7 - Cele doua orase vor sprijini colaborarea si schimbul de experienta in domeniul sanatatii si al protectiei mediului inconjurator??????

 

          Articolul 8 - Cele doua orase vor sprijini colaborarea si schimbul de experienta in domeniile cultural, turistic, sportiv, precum si in organizarea de festivaluri, expozitii, programe turistice, etc.

 

          Articolul 9 - Cele doua orase vor sprijini schimbul de experienta si in legislatie in ceea ce priveste administrarea patrimoniului municipalitatii.

 

          Articolul 10 - Cele doua orase isi vor sprijini reciproc initiativele in ceea ce priveste administratia locala in cadrul organismelor internationale.

 

          Protocolul va intra in vigoare dupa aprobarea lui de catre Consiliul General al Municipiului BUCURESTI si Municipalitatea Orasului DAMASC.

 

          Prezentul protocol de Prietenie si Cooperare a fost intocmit si semnat la DAMASC la data de 16 iunie 1999, in sase exemplare: doua in limba araba, doua in limba romana si doua in limba engleza: toate aceste versiuni avand aceeasi importanta si valoare.

 

 

                                Mohamad Zouher TAGLIBI                             Viorel LIS

 

                               Primarul Damascului               Primarul General al Municipiului Bucuresti