Hotărârea nr. 30/2000

HOTARAREnr. 30 din 2000-02-17 HOTARIRE 30 din 17/02/2000 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "A.B.C." S.A.
HOT. 30 17/02/2000
HOTARIRE 30 din 17/02/2000

HOTARIRE     30 din 17/02/2000

PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "A.B.C." S.A.

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului

de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul

Societatii Comerciale “A.B.C.” S.A.

 

            Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul comun al Departamentului Patrimoniu Imobiliar, Directia Evidenta Proprietatii, Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si a Directiei Juridice, Legislatie si Contencios, referitor la documentatia prezentata de Societatea Comerciala “DELLFINCOM” S.A. in vederea dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul sau;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.834/1991 modificata prin Hotararea Guvernului nr.95/1997 si nr.468/1998 precum si cu Criteriile nr.2665/1C/311/1992 modificate si completate prin Criteriile nr.21541/8392NN/1998, aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

            In temeiul art.20, alin.2, lit.”g” combinat cu art.28, alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor in suprafata totala de 131,55 m.p. - cota parte indiviza, aflate in administrarea Societatii Comerciale “A.B.C.” S.A. la data infiintarii, necesare desfasurarii obiectului de activitate al societatii.

            Terenul se identifica conform documentatiei anexate, care face parte integranta din prezenta Hotarare.

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,                          CONTRASEMNEAZA

                                                                                                      SECRETAR,

                 Radu Florinel Dumbraveanu                         

 

 

Bucuresti, 17.02.2000

Nr.30

 

 

 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

DEPARTAMENTUL PATRIMONIU IMOBILIAR                                          Anexa la Hot.30/17.02.2000

 

SITUATIA JURIDICA A TERENURILOR S.C. “A.B.C.” S.A.

Anexa la raport

 

NR.

CRT

ADRESA

TITLURI DETINUTE

CONFORM ANEXA 2

SUPRAFATA

SOLICITATA

(m.p.)

OBS.

1.

Cal.Mosilor 257, bl.55bis, sector 2

- Ordinul nr.699/1982 al Dir.Gen.Com.

- Declaratie de impunere nr.378/1999

30.50

Avizat DUAT in

04.03.1995

2.

Cal.Dorobanti nr.111-113, bl.9, sector 1

- Ordinul nr.283/1976 al Dir.Gen.Com.

- Declaratie de impunere nr.377/1999

4.43

Avizat DUAT in

04.03.1995

3.

Bd.Republicii nr.10, sector 3

- Ordinul nr.15037/1973 al Min.Ind.Constr.de Masini

- Declaratie de impunere din 1994

15.40

Avizat DUAT in

04.03.1995

4.

Cal.Mosilor nr.217, bl.23, setcor 2

- Ordinul nr.339/1981 al Dir.Gen.Com.

- Declaratie de impunere nr.3781999

28.00

Avizat DUAT in

04.03.1995

5.

Sos.Pantelimon nr.253, bl.44, sector 2

- Ordinul nr.682/1975 al Dir.Gen.Com.

- Declaratie de impunere nr.308607/1994

5.30

Avizat DUAT in

04.03.1995

6.

Str.Gura Motrului nr.7, bl.XII-5, sector 1

- Ordinul nr.453/1982 al Dir.Gen.Com.

- Declaratie de impunere nr.67629/1994

5.50

Avizat DUAT in

04.03.1995

7.

Sos.Alexandriei nr.4, bl.L1, sector 5

- Ordinul nr.574/1982 al Dir.Gen.Com.

- Declaratie de impunere nr.45597/1994

12.38

Avizat DUAT in

04.03.1995

8.

Bd.N.Titulescu nr.73-79, bl.10A, sector 1

- Ordinul nr.578/1982 al Dir.Gen.Com.

- Declaratie de impunere nr.57629/1994

3.14

Avizat DUAT in

04.03.1995

9.

Bd.Pacii ?

- Ordinul nr.575/1982 al Dir.Gen.Com.

- Declaratie de impunere nr.378/1999

3.73

Avizat DUAT in

04.03.1995

10.

?

?

?

Avizat DUAT in

04.03.1995

11.

Cal.13 Septembrie nr.105, bl.101, sector 5

- Ordinul nr.317/1985 al Dir.Gen.Com.

- Declaratie de impunere nr.35961/1994 a Adm.Fin.sect.5

6.40

Avizat DUAT in

04.03.1995

12.

Str.Sfintilor bl.2, sector 3

- Ordinul nr.315/1981 al Dir.Gen.Com.

- Declaratie de impunere nr.308607/1994

8.00

Avizat DUAT in

04.03.1995

13.

Str.Tulnici nr.2, bl.47, sector 4

- Ordinul nr.4658/1982 al Dir.Gen.Com.

- Declaratie de impunere nr.50369/1994

11.75

Avizat DUAT in

04.03.1995

       TOTAL SUPRAFATA AVIZATA: 131.55 mp suprafata cota indiviza

Intocmit: Secretar Comisie HGR 834/1991,

            Ing.Mihaela Linca