Hotărârea nr. 258/2000

HOTARAREnr. 258 din 2000-11-30 HOTARIRE 258 din 30/11/2000 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CGMB IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 A SPATIULUI IN SUPRAFATA DE 1288MP. SITUAT IN STR. DRUMUL SARII NR. 85, SECTOR 6
HOT. 258 30/11/2000
HOTARIRE 258 din 30/11/2000

HOTARIRE    258 din 30/11/2000

PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CGMB IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 A SPATIULUI IN SUPRAFATA DE 1288MP. SITUAT IN STR. DRUMUL SARII NR. 85, SECTOR 6

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului

Bucuresti in administrarea directa a Consiliului Local Sector 6 a spatiului

in suprafata de 1288 mp situat in str.Drumul Sarii nr.85, sector 6

 

          Avand in vedere Raportul Comisie de Sanatate si Protectie Sociala  din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.20 lit.”i”, art.28(2) si art.86 din Legea privind administratia publica locala nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Articol unic – Se transmite din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea directa a Consiliului Local Sector 6 a spatiului in suprafata de 1288 mp situat in str.Drumul Sarii nr.85, sector 6 in scopul desfasurarii activitatii Serviciului de Stare Civila Sector 6.

          Schimbarea destinatiei spatiului atrage anularea prezentei hotarari.

 

 

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,             SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                                                                                 BUCURESTI,

                    Doru Mihai Giugulea                           Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 30.11.2000

Nr.258