Hotărârea nr. 252/2000

HOTARAREnr. 252 din 2000-11-09 HOTARIRE 252 din 09/11/2000 PRIVIND FINANTAREA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA 4 IMOBILE INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC
HOT. 252 09/11/2000
HOTARIRE 252 din 09/11/2000

HOTARIRE    252 din 09/11/2000

PRIVIND FINANTAREA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA 4 IMOBILE INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind finantarea lucrarilor de consolidare la 4 imobile

incadrate in clasa I de risc seismic

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar, Departamentului Economic si Departamentului Juridic - Contencios, prin care se propune completarea din bugetul Primariei Municipiului Bucuresti a sumelor necesare executarii lucrarilor de consolidare la 4 imobile incadrate la clasa I de risc seismic;

          In conformitate cu prevederile art.8 alin.2 si 3 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.20/1994, republicata;

          In baza art.20(e) din Legea privind administratia publica locala nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Se aproba in completarea transferului de la bugetul de stat alocarea din bugetul local a sumei de 16.478.089 mii lei (preturi iunie 2000) necesara executarii lucrarilor de consolidare la imobilele din str.Beldiman nr.1, sector 5, str.Mihai Eminescu nr.17, sector 1, str.Iuliu Barasch nr.12, sector 3 si Intr.Ursuletului nr.5, sector 5.

 

          Art.2- Contractele de creditare intre proprietarii persoane fizice ale apartamentelor (altele decat cele ce beneficiaza de prevederile art.8(1) din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.20/1994, republicata) sau a spatiilor cu alta destinatie din cele 4 imobile si Primaria Municipiului Bucuresti - Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar se va realiza dupa aprobarea acestui contract in CGMB si inainte de transferul sumelor de la  bugetul local.

 

          Art.3- Departamentul Juridic - Contencios impreuna cu Departamentul Patrimoniu Imobiliar - Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar si Departamentul Economic vor adapta contractul de creditare prevazut in Legea nr.112/1995, art.9, pentru a fi utilizat in recuperarea susmelor de la persoanele fizice indreptatite asa cum se prevede la art.2 de mai sus, iar in cazul aparitiei unor litigii folosirea acestuia in instanta.

 

          Art.4 - Departamentul Patrimoniu Imobiliar - Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar impreuna cu Departamentul Economic si Departamentul Juridic - Contencios vor analiza situatia fiecarui proprietar ce nu beneficiaza de prevederile art.8(1) din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.20/1994 republicata si functie de datele prezentate vor aviza pentru fiecare plata din bugetul Primariei Municipiului Bucuresti a cotei parti ce-i revine.

 

          Art.5-  Procedura pentru licitatiile in vederea desemnarii societatii de constructie pentru consolidare va incepe cu aprobarea prezentei hotarari.

          Toate procedurile efectuate pana la aprobarea prezentei hotarari devin nule.

 

 

 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA,                   SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                                                                                    BUCURESTI,

              Dan Mihai Giugulea                                  Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 09.11.2000

Nr.252