Hotărârea nr. 244/2000

HOTARAREnr. 244 din 2000-11-09 HOTARIRE 244 din 09/11/2000 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI IMOBIL AFLAT IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 244 09/11/2000
HOTARIRE 244 din 09/11/2000

HOTARIRE    244 din 09/11/2000

PRIVIND TRANSMITEREA UNUI IMOBIL AFLAT IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind transmiterea unui imobil aflat in domeniul public al

municipiului Bucuresti in administrarea Muzeului Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Capitalei;

            Analizand Raportul nr.5128/04.09.2000 al Directiei pentru Cultura si Culte;

            Vazand prevederile art.5 si ale art.35 din Legea nr.18/1991 si ale art.12 alin.(1) si (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            In temeiul prevederilor art.84 alin.(1) din Legea privind administratia publica locala nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Imobilul situat in municipiul Bucuresti, str.Remus nr.6, sector 3, compus din teren in suprafata de 833,26 mp si cladire in suprafata construita de 361,24 mp si suprafata de 696 mp, se transmite din administrarea Directiei Generale de Administrare a Fondului Imobiliar in administrarea Muzeului Municipiului Bucuresti.

            Art.2- Imobilul transmis in administrare potrivit articolului precedent face parte din domeniul public al municipiului Bucuresti si va fi utilizat de Muzeul Municipiului Bucuresti pentru organizarea activitatii Sectiei de Arta.

 

 

 

 

            RESEDINTE DE SEDINTA,                   SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                                                                                    BUCURESTI,

                   Doru Mihai Giugulea                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

  

 

Bucuresti, 09.11.2000

Nr.244