Hotărârea nr. 241/2000

HOTARAREnr. 241 din 2000-10-26 HOTARIRE 241 din 26/10/2000 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLODINTA GRATUITA, PE TERMEN DE 5 ANI, A SPATIULUI IN SUPRAFATA DE 120,00 MP., DIN STR. DRUMUL SARII NR. 2, SECTOR 6, DIRECTIEI DE PROTECTIE SPECIALA A PERSOANELOR CU HANDICAP DIN CADRUL PRIMARIEI SECTOR 6
HOT. 241 26/10/2000
HOTARIRE 241 din 26/10/2000

HOTARIRE    241 din 26/10/2000

PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLODINTA GRATUITA, PE TERMEN DE 5 ANI, A SPATIULUI IN SUPRAFATA DE 120,00 MP., DIN STR. DRUMUL SARII NR. 2, SECTOR 6, DIRECTIEI DE PROTECTIE SPECIALA A PERSOANELOR CU HANDICAP DIN CADRUL PRIMARIEI SECTOR 6

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind atribuirea in folosinta gratuita, pe termen de 5 ani, a spatiului in suprafata de 120,00 mp, din str.Drumul Sarii nr.2, sector 6, Directiei de Protectie Speciala a Persoanelor cu Handicap din cadrul Primariei Sector 6

 

     Avand in vedere raportul Comisiei de Sanatate si Protectie Sociala din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     In baza prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.102/1999;

     In temeiul prevederilor art.20, lit.”i”, ale art.28(2) si ale art.86 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

     Articol unic - Se atribuie in folosinta gratuita, pe termen de 5 ani, a spatiului in suprafata de 120,00 mp, din str.Drumul Sarii nr.2, sector 6, Directiei de Protectie Speciala a Persoanelor cu Handicap din cadrul Primariei Sector 6, in scopul desfasurarii activitatii de asistenta sociala a persoanelor cu handicap.

     Schimbarea destinatiei spatiului atrage anularea prezentei hotarari.

 

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA,                SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                                BUCURESTI,

Drd.Radu Florinel Dumbraveanu           Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 26.10.2000

Nr.241