Hotărârea nr. 238/2000

HOTARAREnr. 238 din 2000-10-26 HOTARIRE 238 din 26/10/2000 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" UNOR SPORTIVI MEDALIATI CU AUR, ARGINT SI BRONZ LA JOCURILE OLIMPICE DE VARA DE LA SYDNEY
HOT. 238 26/10/2000
HOTARIRE 238 din 26/10/2000

HOTARIRE    238 din 26/10/2000

PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" UNOR SPORTIVI MEDALIATI CU AUR, ARGINT SI BRONZ LA JOCURILE OLIMPICE DE VARA DE LA SYDNEY

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind conferirea titlului de “Cetean de onoane al municipiului Bucuresti”

unor sportivi medaliati cu aur, argint si bronz la

Jocurile Olimpice de vara de la Sydney

 

     Avand in vedere raportul Comisiei de cultura, invatamant, sport, mass-media si culte a  Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     Analizand Raportul nr.5209/26.09.2000 al Directiei pentru Cultura si Culte;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     In baza prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.102/1999;

     In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”u” si ale art.28(1) din Legea privind administratia publica locala nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

     Articol unic - Se confera titlul de “Cetean de onoare al municipiului Bucuresti” medaliatilor cu aur, argint si bronz la Jocurile Olimpice de vara de la Sydney, pentru contributia lor la ridicarea prestigiului national.

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA,                 SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                                BUCURESTI,

Drd.Radu Florinel Dumbraveanu           Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 26.10.2000

Nr.238