Hotărârea nr. 237/2000

HOTARAREnr. 237 din 2000-10-26 HOTARIRE 237 din 26/10/2000 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. DRUPO S.A.
HOT. 237 26/10/2000
HOTARIRE 237 din 26/10/2000

HOTARIRE    237 din 26/10/2000

PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. DRUPO S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului General al Municipiului

Bucuresti in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. DRUPO S.A.

 

     Avand in vedere initiativa Comisiei de transport, strazi, parcaje si poduri;

     In conformitate cu prevederile Decretului-Lege nr.31/1954, privitor la persoanele fizice si juridice, Legilor nr.15/1990 si nr.31/1990 cu modificarile ulterioare, Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.30/1997, Legii nr.207/1997 si ale Hotararii nr.180/1998 a C.G.M.B.;

     Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     In temeiul prevederilor art.20, lit.”h” si ale art.28 din Legea privind administratia publica locala nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

     Articol unic - Incepand cu data prezentei se numeste in Adunarea. Generala a Actionarilor la S.C. DRUPO S.A. domnul consilier Popescu Corneliu.

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA,                SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                               BUCURESTI,

Drd.Radu Florinel Dumbraveanu          Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 26.10.2000

Nr.237