Hotărârea nr. 236/2000

HOTARAREnr. 236 din 2000-10-26 HOTARIRE 236 din 26/10/2000 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL PENTRU DEZVOLTAREA REGIONALA BUCURESTI- ILFOV
HOT. 236 26/10/2000
HOTARIRE 236 din 26/10/2000

HOTARIRE    236 din 26/10/2000

PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL PENTRU DEZVOLTAREA REGIONALA BUCURESTI- ILFOV

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind desemnarea reprezentantilor Municipiului Bucuresti

in Consiliul pentru Dezvoltarea Regionala Bucuresti - Ilfov

 

     Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Administratie;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     Tinand seama de prevederile art.6, alin.(3) din Legea nr.151/1998 si de art.2(1) din Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti - Ilfov;

     In temeiul art.20, lit.”h” din Legea privind administratia publica locala nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

     Art.1 -  Se desemneaza ca reprezentant al Consiliului General al Municipiului Bucuresti in Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti - Ilfov, domnul Enciu Ioan, viceprimar al municipiului Bucuresti.

 

     Art.2- Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6, vor lua masuri de desemnare a propriilor reprezentanti.

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA,                SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                               BUCURESTI,

Drd.Radu Florinel Dumbraveanu          Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 26.10.2000

Nr.236