Hotărârea nr. 222/2000

HOTARAREnr. 222 din 2000-10-26 HOTARIRE 222 din 26/10/2000 PRIVIND MODIFICAREA H.C.G.M.B. NR. 184/1999, PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE ALE OBIECTIVELOR DE INVESTITII "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RETELEI DE TRAMVAI IN ZONA DE SUD-EST A MUNICIPIULUI BUCURESTI" SI "MODERNIZAREA SISTEMULUI DE TAXARE"
HOT. 222 26/10/2000
HOTARIRE 222 din 26/10/2000

HOTARIRE    222 din 26/10/2000

PRIVIND MODIFICAREA H.C.G.M.B. NR. 184/1999, PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE ALE OBIECTIVELOR DE INVESTITII "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RETELEI DE TRAMVAI IN ZONA DE SUD-EST A MUNICIPIULUI BUCURESTI" SI "MODERNIZAREA SISTEMULUI DE TAXARE"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea H.C.G.M.B. nr.184/1999, privind aprobarea

documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii

“Modernizarea infrastructurii retelei de tramvai in zona de sud-est a

municipiului Bucuresti” si “Modernizarea sistemului de taxare”

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Departamentului Transport Public si Cai de Comunicatii si al Departamentului Economic;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.189/1998, privind finantele publice locale, Legii datoriei publice nr.81/1999 si Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile ulterioare;

            Tinand cont de HG nr.928/1999 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Modernizarea retelei de tramvai din zona de sud-vest a municipiului Bucuresti” si O.G. nr.19/2000 privind ratificarea Contractului de Transport Bucuresti pentru finantarea Proiectului de reabilitare a transportului urban in Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”e”, “g” si “m” si art.87, combinat cu art.28(2) si (3) din Legea privind administratia publica locala nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii “Modernizarea retelei de tramvai din zona de sud-vest a municipiului Bucuresti” si “Modernizarea sistemului de taxare” prevazuti in anexele 1 si 3.

            Art.2- Finantarea obiectivului de investitii “Modernizarea infrastructurii retelei de tramvai in zona de sud-vest a municipiului Bucuresti” se asigura din imprumutul Bancii Europene de Investitii, in valoare de 63 milioane euro si din alocatii de la bugetul local al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in valoare de 63 milioane de euro, conform Contractului de finantare ratificat prin O.G. nr.19 din 27.01.2000.

            Art.3- Finantarea obiectivului de investitii “Modernizarea sistemului de taxare” se va asigura din imprumutul Bancii Europene de Investitii, in valoare de 12 milioane euro si din alocatii de la bugetul local al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in valoare de 12 milioane de euro, in conditiile acordului de imprumut care urmeaza sa se incheie intre Romania, Banca Europeana de Investitii si Regia Autonoma de Transport Bucuresti. Planul de finantare anexa la acordul de imprumut subsidiar ce se va incheia intre Minsterul Finantelor, R.A.T.B. si C.G.M.B., va fi similar cu cel aprobat pentru modernizarea infrastructurii retelei de tramvai in zona de sud-vest a municipiului Bucuresti.

            Art.4-  Consiliul General al Municipiului Bucuresti garanteaza rambursarea creditelor contractate cu Banca Europeana de Investitii, fata de Ministerul Finantelor, conform anexelor 2 si 4.

            Art.5 -  Anexele 1, 2, 3 si 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.6- Prevederile H.C.G.M.B. nr.184/1999 isi inceteaza aplicabilitatea, la intrarea in vigoare a prezentei hotarari

 

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                   SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                                                                                    BUCURESTI,

         Drd.Radu Florinel Dumbraveanu                          Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 26.10.2000

Nr.222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1

la HCGMB nr.222/26.10.2000

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

 

“Modernizarea infrastructurii retelei de tramvai

 in zona de sud-vest a municipiului Bucuresti”

 

TITULAR:                 RATB - RA

BENEFICIAR:          RATB - RA

 

Valoarea totala a investitiei:                               126.000.000 Euro

 

1. Linii

1.1. Scopul reabilitarii

Sectiunile pentru reabilitare sunt urmatoarele:

 

Nr.

SECTIUNEA

Lungimea (km.intr-un singur sens)

crt.

 

Linie in zona

carosabila

Linii in zona

proprie

TOTAL

1.

P-ta Presei Libere - Tudor Vladimirescu

0,600

20,200

20,800

2.

Bd.Preciziei

4,600

0

4,600

3.

Str.Valea Cascadelor

0

2,400

2,400

4.

Bd.Timisoara ( str. Razoare - str. Valea Cascadelor)

0

10,300

10,300

5.

Str.Razoare - Sos.Panduri - Bd.Tudor Vladimirescu - str.Odoarei - Sos.Viilor

1,900

4,600

6,500

6.

Str.Dr.Istrati

2,300

0

2,300

7.

Calea Ferentari

4,800

1,200

6,000

8.

Sos.Alexandriei - Cal.Rahovei - Bd.Regina Maria - P-ta Unirii

11,300

0

11,300

9.

Bd.Ghencea

2,700

0

2,700

10.

Cal.13 Septembrie

0

1,200

1,200

11.

Cal.13 Septembrie(str.Sebastian - Sos.Panduri

0,600

0,600

1,200

12.

Depoul Alexandria

6,000

0

6,000

13.

Depoul Militari

5,000

0

5,000

 

Total depouri

11,000

0

11,000

 

TOTAL GENERAL

39,800

40,500

80,300

 

1.2. Descrierea lucrarilor deja identificate

 

Linii in zona proprie, 40,5 km cale simpla

- inlocuirea sinei existente cu sina tip vagnole UIC 49

- straturi compacte din balast si intarirea papucilor din beton

- suport din cauciuc sub sina, care se fixeaza cu dibluri in betoane speciale

- borduri din beton in ambele parti ale zonei proprii

 

Linii in zona carosabila, 39,9 km, cale simpla

- inlocuirea sinei existente cu sina RI 60 sau RI 59

- straturi compacte din balast si intarirea papucilor din beton

- suporturi speciale din beton vor asigura acelasi nivel cu