Hotărârea nr. 221/2000

HOTARAREnr. 221 din 2000-10-26 HOTARIRE 221 din 26/10/2000 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C.- A.C.M.- LIRTRAC S.A.
HOT. 221 26/10/2000
HOTARIRE 221 din 26/10/2000

HOTARIRE    221 din 26/10/2000

PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C.- A.C.M.- LIRTRAC S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului General al Municipiului

Bucuresti in Adunarea Generala a Actionarilor la

S.C. - A.C.M. - LIRTRAC  S.A.

 

     Avand in vedere initiativa Comisiei de transport, strazi, parcaje si poduri;

     In conformitate cu prevederile Decretului-Lege nr.31/1954, privitor la persoanele fizice si juridice, Legilor nr.15/1990 si nr.31/1990 cu modificarile ulterioare, Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.30/1997, Legii nr.207/1997 si ale Hotararii nr.118/2000 a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     In temeiul prevederilor art.20, lit.”h” si ale art.28 din Legea privind administratia publica locala nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

     Articol unic - Incepand cu data prezentei se numesc in Adunarea. Generala a Actionarilor la S.C. - A.C.M. - LIRTRAC  S.A., persoanelor nominalizate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA,               SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                                BUCURESTI,

Drd.Radu Florinel Dumbraveanu         Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 26.10.2000

Nr.221

 

 

 

 

 

 

 

A N E X A

la HCGMB nr.221/26.10.2000

 

 

 

Persoanele nominalizate

in Adunarea Generala a Actionarilor la

S.C. - A.C.M. - LIRTRAC  S.A.

 

 

 

 

 

          1. Marasescu Nicolae         - consilier municipal

          2. Goncea Liviu              - consilier municipal

          3. Cazacu Danut-Mircea       - consilier municipal

          4. Ciobanelu Petru-Paul      - consilier municipal

          5. Giugulea Mihai Doru       - consilier municipal

 

 

 

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA,                SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                                BUCURESTI,

Drd.Radu Florinel Dumbraveanu          Drd.Anton Petrisor Parlagi