Hotărârea nr. 213/2000

HOTARAREnr. 213 din 2000-09-28 HOTARIRE 213 din 28/09/2000 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL NATIONAL DE COORDONARE AL AGENTIEI NATIONALE PENTRU LOCUINTE
HOT. 213 28/09/2000
HOTARIRE 213 din 28/09/2000

HOTARIRE    213 din 28/09/2000

PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL NATIONAL DE COORDONARE AL AGENTIEI NATIONALE PENTRU LOCUINTE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului General al

Municipiului Bucuresti in Consiliul National de Coordonare

al Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

     Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Departamentului Juridic - Contencios si Directia de Administratie prin care se propune desemnarea reprezentantului Consiliului General al Municipiului Bucuresti in Consiliul National de Coordonare al Agentiei Nationale pentru Locuinte;

     Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     Tinand seama de prevederile Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte;

     In temeiul art.20(3) si art.28 din Legea privind administratia publica locala nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

     Articol unic - Incepand cu data prezentei se desemneaza ca reprezentant al Consiliului General al Municipiului Bucuresti in Consiliul Nationak de Coordonare al Agentiei Nationale pentru Locuinte domnul viceprimar SORIN MIRCEA OPRESCU.

 

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA,                SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                        BUCURESTI,

      Liviu Harbuz                     Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

Bucuresti, 28.09.2000

Nr.213