Hotărârea nr. 200/2000

HOTARAREnr. 200 din 2000-08-24 HOTARIRE 200 din 24/08/2000 PRIVIND APROBAREA PROCESELOR VERBALE ALE COMISIILOR DE NEGOCIERE REFERITOARE LA VANZAREA SPATIILOR COMERCIALE CONSTRUITE DIN FONDURILE STATULUI, CONFORM HOTARARII GUVERNULUI NR. 505/ 1998
HOT. 200 24/08/2000
HOTARIRE 200 din 24/08/2000

HOTARIRE    200 din 24/08/2000

PRIVIND APROBAREA PROCESELOR VERBALE ALE COMISIILOR DE NEGOCIERE REFERITOARE LA VANZAREA SPATIILOR COMERCIALE CONSTRUITE DIN FONDURILE STATULUI, CONFORM HOTARARII GUVERNULUI NR. 505/ 1998

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE

 

privind aprobarea proceselor-verbale ale comisiilor de negociere

referitoare la vanzarea spatiilor comerciale construite din fondurile statului, conform Hotararii Guvernului nr.505/1998

 

     Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Departamentului Economic;

     In scopul punerii in aplicare a dispozitiilor HG nr.389/1996 privind transmiterea unor spatii comerciale aflate in administrarea consiliilor locale si a regiilor autonome catre actualii detinatori, asa cum a fost modificata prin H.G. nr.505/1998, precum si ale HCGMB nr.220/1998;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”g” si art.20 alin.3, art.28(1) si art.84(1) din Legea privind administratia publica locala, nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURRESTI

 

HOTARASTE:

 

     Art.1- Se aproba procesele verbale ale comisiilor de negociere, referitoare la vanzarea spatiilor comerciale construite din fondurile statului, incheiate in urma negocierii cu agentii economici prezentati in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

    

Art.2- In termen de 15 zile se va modifica metodologia de vanzare a spatiilor comerciale, aprobata prin HCGMB nr.220/1998.

 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA     SECRETAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

          Ioan Enciu                Drd.Anton Petrisor Parlagi                                     

  

                                                                                  

Bucuresti, 24.08.2000

Nr.200


 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

DEPARTAMENTUL ECONOMIC

                                                                                                                                          ANEXA la HCGMB nr.200/24.08.2000

 

 

L I S T A

cu procesele verbale de negociere referitoare

la vanzarea spatiilor comerciale construite din fondurile statului

 

- Inclusiv TVA -

 

 

 

DESTINATIA

SUPRAFATA

VALOAREA DIN

VALOAREA

CORECTATA

PRET NEGOCIAT

PRET NEGOCIAT

CU PLATA IN RATE

LEI/MP

NR.

CRT.

NUMAR

PROCES VERBAL DE NEGOCIERE

CUMPARATORUL

 

ADRESA SPATIULUI

S. SPATIU

T. TEREN

(cota indiviza)

(MP)

EXPERTIZA

DUPA DEDUCEREA INVESTITIEI

 

(mii lei)

CONFORM

HCGMB 220/1998 SI DIN CURS VALUTAR

(mii lei)

TOTAL

CU PLATA INTEGRALA

 

 

(mii lei)

TOTAL

(mii lei)

 

 

 

din care:

30%

(mii lei)

 

70%

($)

 

 

 

(mii lei)

1.

168/

16.06.2000

SC MINERVA S.A.

Bd.Camil Ressu nr.7, CA 11, sector 3

Comert

S = 781.92

T = 498.76

3.406.025

4.584.788

-

4.900.000

1.470.000

163.147

6.267

2.

169/

16.06.2000

SC GAMA TRADING SRL

Bd.Basarabiei 90, sector 2

Comert

S = 290.95

T = 49.56

1.318.013

1.429.233

-

1.500.000

450.000

49.943

5.155

3.

170/

16.06.2000

SC VIOFOTO TRANS SRL

Str.Eugen Carada 7, sect.3

Prest.servicii

S = 64.06

T = 20.82

376.730

440.200

465.000

-

 

7.259

4.

171/

16.06.2000

SC PRESENT MODA SRL

Bd.Garii de Nord 2, sect.1

Comert

S = 74.17

T = 7.41

410.456

445.667

-

475.000

142.500

15.816

6.404

5.

172/

16.06.2000

SC MESS 93 IMPEX SRL

Bd.Garii de Nord 2, sect.1

Comert

S = 67.35

T= 6.73