Hotărârea nr. 2/2000

HOTARAREnr. 2 din 2000-01-10 HOTARIRE 2 din 10/01/2000 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT LOCUINTA DIN ADMINISTRAREA P.M.B. IN ADMINISTRAREA PRIMARIILOR DE SECTOR
HOT. 2 10/01/2000
HOTARIRE 2 din 10/01/2000

HOTARIRE      2 din 10/01/2000

PRIVIND TRANSMITEREA UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT LOCUINTA DIN ADMINISTRAREA P.M.B. IN ADMINISTRAREA PRIMARIILOR DE SECTOR

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind transmiterea unor spatii cu alta destinatie decat locuinta

din administrarea P.M.B. in administrarea Primariilor de Sector

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar - Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar in conformitate cu H.G.R. nr.333/1999 si al Legii nr.189/1998;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul art.20 alin.1 si 2, lit.”g”, coroborat cu art.84 alin.2 din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Spatiile cu alta destinatie decat locuinta, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, se transmit, fara plata, din administrarea P.M.B, in administrarea Primariilor de Sector a Municipiului Bucuresti. Spatiile vor avea numai destinatia de “puncte de colectare taxe si impozite” pentru administratiile financiare de sector.

         

          Art.2- Schimbarea destinatiei va fi adusa la indeplinire de catre Departamentul Patrimoniu Imobiliar - Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar si Primariile de Sector a Municipiului Bucuresti pe baza de Protocol.

 

          

                  PRESEDINTE DE SEDINTA,                CONTRASEMNEAZA

                                                                                             SECRETAR,

 

                            Ortansa Jude                                      Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 10.01.2000

Nr.2

 

                                                                                           ANEXA

                                                                           la Hotararea nr.2/10.01.2000

                                                        a Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

L I S T A

Spatiilor cu alta destinatie decat locuinta care se transmit

din administrarea P.M.B. in administrarea Primariilor de Sector

 

 

PRIMARIA

ADRESA

SUPRAFETE

0

1

2

Sector 1

- Calea Grivitei nr.208, sector 1

S = 704,00 mp

Sector 2

- Bd.Garii Obor nr.14, sector 2

S = 216,99 mp

Sector 5

- Str.Natiunile Unite nr.3-5, sector 5

S = 160,00 mp

Sector 6

- Str.Gutemberg nr.3, et.IV-V

S = 335,00 mp