Hotărârea nr. 188/2000

HOTARAREnr. 188 din 2000-07-04 HOTARIRE 188 din 04/07/2000 PRIVIND ALEGEREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 188 04/07/2000
HOTARIRE 188 din 04/07/2000

HOTARIRE    188 din 04/07/2000

PRIVIND ALEGEREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind alegerea comisiilor de specialitate ale

Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

 

            In temeiul art.28 si art.36 din Legea privind administratia publica locala, nr.69/1991, republicta;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se constituie comisiile de specialitate prevazute in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare, pe durata mandatului Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

                                                                                         Contrasemneaza

           PRESEDINTE DE SEDINTA,              SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                                                                            BUCURESTI,

             Dumbraveanu Radu Florinel                      Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 04.07.2000

Nr.188


ANEXA LA HOTARAREA C.G.M.B. NR.188/04.07.2000

 

 

COMISIILE DE VALIDARE ALE

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

DENUMIRE COMISIE

NUMAR MEMBRII

 1.  COMISIA ECONOMICA, BUGET - FINANTE

11

 2.  COMISIA DE URBANISM, LUCRARI PUBLICE SI  

      AMENAJAREA TERITORIULUI

13

 3.  COMISIA PENTRU APA, CANALIZARE, TERMOFICARE SI

      ENERGIE

11

 4.  COMISIA PENTRU SALUBRITATE

5

 5.  COMISIA DE TRANSPORTURI, STRAZI, PARCAJE SI PODURI

11

 6.  COMISIA DE ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI

3

 7.  COMISIA DE CULTURA, INVATAMANT, SPORT, MASS -

      MEDIA SI CULTE

11

 8.  COMISIA JURIDICA

7

 9.  COMISIA DE SANATATE SI PROTECTIE SOCIALA

7

10. COMISIA PENTRU MODERNIZAREA ADMINISTRATIEI

      LOCALE, RELATII CU SECTOARELE, PRIVATIZARE, RELATII

      INTERNATIONALE SI INTEGRARE EUROPEANA

8

11. COMISIA PENTRU PATRIMONIU

10

12. COMISIA PENTRU COMERT SI PROTECTIA

      CONSUMATORULUI

7

13. COMISIA DE RELATII CU PATRONATUL, SINDICATELE SI O.N.G. - URI

2