Hotărârea nr. 185/2000

HOTARAREnr. 185 din 2000-06-24 HOTARIRE 185 din 24/06/2000 PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE
HOT. 185 24/06/2000
HOTARIRE 185 din 24/06/2000

HOTARIRE    185 din 24/06/2000

PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind alegerea comisiei de validare

 

 

            In scopul validarii alegerii Consiliului General al Municipiului Bucuresti si mandatelor consilierilor;

            In temeiul art.17 si 28, alin.4 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se alege, pe intreaga durata a mandatului Consiliului, Comisia de validare, alcatuita din 7 consilieri, in componenta prevazuta in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

                                                                                         Contrasemneaza

           PRESEDINTE DE SEDINTA,              SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                                                                            BUCURESTI,

             Dumbraveanu Radu Florinel                      Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 24.06.2000

Nr.185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA LA HOTARAREA C.G.M.B. NR.185/24.06.2000

 

 

 

 

COMPONENTA COMISIEI DE VALIDARE

 

 

 

                        1. VICTOR IOAN STAN

                        2. DUMBRAVEANU RADU FLORINEL

                        3. GIUGULEA MIHAI DORU

                        4. STOICA ADRIAN

                        5. FORASCU VASILE

                        6. BADILA ADRIAN CRISTINEL

                        7. OHANESIAN GARBIS