Hotărârea nr. 183/2000

HOTARAREnr. 183 din 2000-06-15 HOTARIRE 183 din 15/06/2000 PRIVIND APROBAREA STUDIILOR DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDARE A 11 IMOBILE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
HOT. 183 15/06/2000
HOTARIRE 183 din 15/06/2000

HOTARIRE    183 din 15/06/2000

PRIVIND APROBAREA STUDIILOR DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDARE A 11 IMOBILE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea studiilor de fezabilitate pentru consolidarea

a 11 imobile din Municipiul Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar prin care se propune aprobarea studiilor de fezabilitate pentru consolidarea a 11 imobile din Municipiul Bucuresti;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza avizelor Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Consiliul Tehnic Superior - Comisia Tehnica pentru reducerea riscului seismic numerele: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13/1999 si 2/2000 si Primariei Municipiului Bucuresti - Consiliul tehnico-economic numerele: 380. 381, 420, 378, 376, 377, 383, 385, 421, 382/1999;

            In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.20/1994 privind unele masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata si cu Legea privind finante publice locale nr.189/1998, art.16 (2), (4), (9) si (11);

            In temeiul art.20(2) lit.”e” si “m” combinat cu art.28(3) privind Legea privind administratia publica locala nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba studiile de fezabilitate pentru lucrarile de consolidare la 11 imobile din Municipiul Bucuresti conform cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexele 1 - 11, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

                                                                                         Contrasemneaza

           PRESEDINTE DE SEDINTA,              SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                                                                            BUCURESTI,

                       Vasile Forascu                              Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

Bucuresti, 15.06.2000

Nr.183

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1 la HCGMB

nr.183/15.06.2000

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII

TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

“CONSOLIDARE IMOBIL STR.BELDIMAN NR.1, SECTOR 5, BUCURESTI”

 

4.  ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE:                                 MLPAT

     PENTRU TRANSFERURI DE LA BUGETUL DE STAT

5.  ORDONATOR DE CREDITE - INVESTITOR:            PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

6.  BENEFICIAR:                                                  PMB SI ASOCIATIA DE PROPRIETARI

                                                                                                                Str.Beldiman nr.1, sector 5

4.  PROIECTANT:                                                                                S.C. PROCEMA S.A.

5.  INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:

 

INDICATORUL

U.M.

VALORI CONFORM DEVIZ GENERAL

La faza de proiectare studiul de fezabilitate

(preturi 30.06.1999, inclusiv TVA - 22%)

5.1. Valoarea totala a investitiei (consolidari), din care:

            constructii - montaj

mii lei

18.920.000 *)

 

16.537.048 *)

5.2. Esalonarea investitiei (consolidari):

TOTAL / C + M          Anul I

 

                                      Anul II

mii

mii

 

mii

mii

9.000.000

8.000.000

 

9.920.000

8.537.048

5.3. Capacitati de consolidat:

- Suprafata desfasurata, din care:

·         Spatii cu destinatia de locuinta

·         Spatii cu alta destinatie

- Apartamente

 

mp Acd

mp

mp

numar

 

8.800(100,00%)

8.224(93,46%)

576(6,54%)

83

5.4 Durata de realizare  investitiei

luni

12

 

6.  GRADUL NOMINAL DE ASIGURARE LA ACTIUNI SEISMICE DUPA CONSOLIDARE

(conform Normativului de proiectare antiseismica P100 - 92, cu cap.11-12 republicate in Buletinul Constructiilor nr.11/1996):                                                        Rmin  =  0,5

7. FINANTAREA INVESTITIEI:

Finantarea executiei lucrarilor de investitie (consolidare) se face potrivit art.6 si art.8 din Ordonanta  Guvernului nr.20/1994 republicata in Monitorul Oficial nr.150/1998 in temeiul art.II din Legea nr.72/1998, completata prin Ordonanta Guvernului nr.12/1999 aprobata prin Legea nr.12/2000 si cu respectarea Normelor Metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr.844/1999 publicate in Monitorul Oficial nr.516bis/1999, din urmatoarele surse:

- Bugetul local al Primariei Municipiului Bucuresti                                               25,26% din valoarea totala;

- In limita transferurilor de la bugetul de stat,

  stabilite anual cu aceasta destinatie in bugetul MLPAT;

- Credite bancare din surse proprii CEC;                                                   74,74% din valoarea totala

- Surse proprii ale proprietarilor.

 

*) valoarea este confidentiala si se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 la HCGMB

nr.183/15.06.2000

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII

TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

“CONSOLIDARE IMOBIL STR.MIHAI EMINESCU NR.17, SECTOR 1, BUCURESTI”

 

4.  ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE:                                 MLPAT

     PENTRU TRANSFERURI DE LA BUGETUL DE STAT

5.  ORDONATOR DE CREDITE - INVESTITOR:            PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

6.  BENEFICIAR:                                                  PMB SI ASOCIATIA DE PROPRIETARI

                                                                                                                Str.Mihai Eminescu nr.17, sector 1

4.  PROIECTANT:                                                                                S.C. IPROMET S.A.

5.  INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:

 

INDICATORUL

U.M.

VALORI CONFORM DEVIZ GENERAL

La faza de proiectare studiul de fezabilitate

(preturi 30.06.1999, inclusiv TVA - 22%)

5.1. Valoarea totala a investitiei (consolidari), din care:

            constructii - montaj

mii lei

11.908.214 *)

 

10.676.721 *)

5.2. Esalonarea investitiei (consolidari):

TOTAL / C + M          Anul I

 

                                      Anul II

mii

mii

 

mii

mii

5.900.000

5.000.000

 

6.008.214

5.676.721

5.3. Capacitati de consolidat:

- Suprafata desfasurata, din care:

·         Spatii cu destinatia de locuinta

·         Spatii cu alta destinatie

- Apartamente

 

mp Acd

mp

mp

numar

 

6.050(100,00%)

5.316(87,87%)

734(12,13%)

40

5.4 Durata de realizare  investitiei

luni

12

6.  GRADUL NOMINAL DE ASIGURARE LA ACTIUNI SEISMICE DUPA CONSOLIDARE

(conform Normativului de proiectare antiseismica P100 - 92, cu cap.11-12 republicate in Buletinul Constructiilor nr.11/1996):                                                        Rmin  =  0,5

7. FINANTAREA INVESTITIEI:

Finantarea executiei lucrarilor de investitie (consolidare) se face potrivit art.6 si art.8 din Ordonanta  Guvernului nr.20/1994 republicata in Monitorul Oficial nr.150/1998 in temeiul art.II din Legea nr.72/1998, completata prin Ordonanta Guvernului nr.12/1999 aprobata prin Legea nr.12/2000 si cu respectarea Normelor Metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr.844/1999 publicate in Monitorul Oficial nr.516bis/1999, din urmatoarele surse:

- Bugetul local al Primariei Municipiului Bucuresti                                               14,72 % din valoarea totala;

- In limita transferurilor de la bugetul de stat,

  stabilite anual cu aceasta destinatie in bugetul MLPAT;

- Credite bancare din surse proprii CEC;                                                85,28 % din valoarea totala

- Surse proprii ale proprietarilor.

*) valoarea este confidentiala si se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3 la HCGMB

nr.183/15.06.2000

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII

TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

“CONSOLIDARE IMOBIL STR.IULIU BARASCHI NR.12, SECTOR 3, BUCURESTI”

 

4.  ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE:                                 MLPAT

     PENTRU TRANSFERURI DE LA BUGETUL DE STAT

5.  ORDONATOR DE CREDITE - INVESTITOR:            PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

6.  BENEFICIAR:                                                  PMB SI ASOCIATIA DE PROPRIETARI

                                                                                                                Str.Iuliu Baraschi nr.12, sector 3

4.  PROIECTANT:                                                                                S.C. PROIECT BUCURESTI S.A.

5.  INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI: