Hotărârea nr. 161/2000

HOTARAREnr. 161 din 2000-06-01 HOTARIRE 161 din 01/06/2000 PRIVIND TRANSMITEREA LINIEI DE TRANSPORT ELECTRIC CALATORI JILAVA DIN ADMINISTRAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI-REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI, IN ADMINISTRAREA COMUNEI JILAVA
HOT. 161 01/06/2000
HOTARIRE 161 din 01/06/2000

HOTARIRE    161 din 01/06/2000

PRIVIND TRANSMITEREA LINIEI DE TRANSPORT ELECTRIC CALATORI JILAVA DIN ADMINISTRAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI-REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI, IN ADMINISTRAREA COMUNEI JILAVA

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind transmiterea liniei de transport electric calatori Jilava din administrarea

Primariei Municipiului Bucuresti - Regia Autonoma de Transport Bucuresti

in administrarea comunei Julava

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului de Transport Public si Cai de Comunicatii;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul art.12 din Legea nr.213/1998 si art.84(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Se aproba transmiterea liniei de transport electric calatori Jilava din administrarea Primariei Municipiului Bucuresti - Regia Autonoma de Transport Bucuresti, in administrarea comunei Jilava.

          Art.2- Toate cheltuielile privind exploatarea si modernizarea vor fi suportate de catre Consiliul local al Comunei Jilava.

          Art.3- Predarea - primirea se va face cu recuperarea valorii de investitii, prin recalcularea valorii la zi, inclusiv amortizarea investitiei la zi.

 

                                                                                   Contrasemneaza

            PRESEDINTE DE SEDINTA,          SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                                                                          BUCURESTI,

                            Doru Negrau                             Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 01.06.2000

Nr.161