Hotărârea nr. 151/2000

HOTARAREnr. 151 din 2000-06-01 HOTARIRE 151 din 01/06/2000 PRIVIND APROBAREA PROCESELOR VERBALE ALE COMISIILOR DE NEGOCIERE REFERITOARE LA VANZAREA SPATIILOR CONSTRUITE DIN FONDURILE STATULUI, CONFORM HOTARARII GUVERNULUI NR. 389/1996, ASA CUM A FOST MODIFICATA PRIN H.G. NR. 505/ 1998
HOT. 151 01/06/2000
HOTARIRE 151 din 01/06/2000

HOTARIRE    151 din 01/06/2000

PRIVIND APROBAREA PROCESELOR VERBALE ALE COMISIILOR DE NEGOCIERE REFERITOARE LA VANZAREA SPATIILOR CONSTRUITE DIN FONDURILE STATULUI, CONFORM HOTARARII GUVERNULUI NR. 389/1996, ASA CUM A FOST MODIFICATA PRIN H.G. NR. 505/ 1998

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

 

privind aprobarea proceselor-verbale ale comisiilor de negociere referitoare la vanzarea spatiilor comerciale construite din fondurile statului, conform Hotararii Guvernului nr. 289/1996, asa cum a fost modificata prin H.G. nr. 505/1998

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Economic;

          In scopul punerii in aplicare a dispozitiilor H.G. nr. 389/1996 privind transmiterea unor spatii comerciale aflate in administrarea consiliilor locale si a regiilor autonome catre actualii detinatori, asa cum a fost modificata prin H.G. nr. 505/1998, precum si ale H.C.G.M.B. nr. 220/1998 si nr. 71/2000;

          Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.20 (2), lit."g" si alin.3, art.28 (1) si art.84 din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Articol unic- Se aproba procesele verbale ale comisiilor de negociere, referitoare la vanzarea spatiilor comerciale construite din fondurile statului, incheiat in urma negocierii cu agentii economici prezentati in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta dispozitie.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                      CONTRASEMNEAZA

                                                                             SECRETAR

          Anton Parlagi                              AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                   Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 01.06.2000

Nr. 151


PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI                                                                    ANEXA LA HOTARAREA C.G.M.B.

DEPARTAMENTUL ECONOMIC                                                                                                              NR.151/ 01.06.2000

LISTA

cu procesele-verbale de negociere referitoare la vanzarea spatiilor comerciale construite din fondurile statului

                                                                                     

Nr.

Crt.

Cumparatorul

 

Adresa spatiului

Destinatia

Suprafata

S. spatiu

T. teren

(cota indiviza)

 

 

(mp)

Valoarea din

expertiza dupa deducerea investitiei

(fara TVA)

 

 

(mii lei)

Valoarea corectata cf. HCGMB 220/1998 si din curs valutar (fara TVA)

 

 

(mii lei)

Pret negociat

cu TVA

Cu plata integrala

 

 

(mii lei)

Pret negociat

Inclusiv TVA

Cu plata in rate

 

TOTAL          30%

(mii lei)        (mii lei)

 

din care:          70%

                         ($)

Lei/MP

cu TVA

 

 

 

 

 

(mii lei)

1.

Nica Maria si Gheorghe

Gheorghiu

Piata Alba Iulia -B-dul

unirii Bl 12, sector 3

Comert

S=  135,34

T=    17,05

540.366

650.403

-

780.000

234.000

 

 

26.698

5763

2.

Weiscovici Ion

B-dul Decebal Nr. 5,

Bl.S 12, sector 3

Comert

S=115,25

T=  13,24

 

661.464

773.334

-

950.000

285.000

 

 

32.517

8243

3.

Vintila Viorica

Calea Pleveni Nr.21,

Sector 6

Cabinet med.

+farmacie

S=296,34

T=426,41

 

1.586.056

1.654.752

-

2.000.000

600.000

 

 

68.457

6749

 

4.

S.C. DI-Co Total Serv.

S.R.L.

B-dul Timisoara nr. 21,

sector 6

Prestari servicii

S=  74,65

T=  88,94

 

369.506

416.341

-

530.000

159.000

 

 

18.141

7080

5.

S.C. F.K. Trading Products

S.R.L.

B-dul Iuliu Maniu Nr. 37,

Sector 6

Comert

S=  29,45

T=   3,66

116.218

126.203

-

160.000

48.000

 

5477

5433

6.

Gheorghe Gheorghe

Str. Campia Libertatii

Nr. 36, Sector 3

Comert

S=  260.37

  T=   312.000

1.438.505

1.567.958

-

1.930.000

579.000

 

66.061

7413

7.

Cotan Vasilica

Str. Ion Campineanu

Nr. 33, Sector 1

Comert

S=  277,11

T=    41,58

1.982.675

2.243.025

-

2.700.000

810.000

 

92.416

9743

8.

Asociatia Familiala Tonca

Str. Teiul Doamnei

Nr. 1-3, Sector 2

Comert

S=  39,26

 T=   23,70

163.563

176.513

-